Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.1. СУТЬ БАНКОМАТІВ

8.1. СУТЬ БАНКОМАТІВ
8.1.1. Основні функціональні можливості банкоматів

Емісійно-касові та розрахункові операції банківських установ становлять суттєвий обсяг роботи і характеризують головні функцій банку. Одержання доходів від таких операцій обходиться банкам відносно дешево і без значних ризиків для фінансового стану. Зростання обсягів цих операцій є надійним і вигідним шляхом збільшення доходів та підвищення рентабельності діяльності банку, тому систематичне вдосконалення технологій здійснення касових операцій, зокрема впровадження електронних банківських послуг, є запорукою успішної діяльності банку.

Незважаючи на те, що сьогодні неможливо уявити життя сучасної людини без використання платіжних карток як одного із засобів безготівкових розрахунків, переважну більшість розрахунків здійснюють готівкою. А отже, банк, який видав своєму клієнтові платіжну картку, має забезпечити йому можливість не тільки якісно та своєчасно оплачувати товари чи послуги безготівковим способом, а й можливість отримати готівкові гроші зі свого карткового рахунку в зручний для клієнта час та в зручному для нього місці. Це означає, що для розвитку карткового бізнесу та залучення нових клієнтів банку потрібна розгалужена мережа пунктів видачі готівки, а як альтернатива цьому – банкоматів (автоматичний пристрій для видачі готівки).

Банкомати є одним із найбільш помітних і важливих компонентів системи електронних банківських послуг. Останнім часом поряд зі збільшенням емісії платіжних банківських карток зростає і кількість банкоматів, установлених банками.

Банкомат (ATM – automated teller machine) – це багатофункціональний програмно-технічний комплекс, призначений для надання клієнтам послуг із видачі та інкасування готівки під час операцій із платіжними картками без присутності банківського персоналу.

Банківські технології із застосуванням банкоматів отримали в практиці назву “технології самообслуговування”.

Банківський автомат (БА) забезпечує держателеві платіжної картки самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану своїх рахунків (у тому числі і витягу на папері), а також дозволяє виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу, зокрема для оплати різних послуг. Таким чином, банкомат є складовою інфраструктури систем дистанційного банківського обслуговування.

Самообслуговування клієнтів є складовою системи автоматизації касових операцій, внутрІшньобанківської або міжбанківської системи платежів і належить до систем дистанційного банківського обслуговування.

Перші БА з’явилися 1971 року в США. їх установлювали у приміщеннях відділень банків, і вони виконували тільки одну операцію – видавання готівкових грошей із банківського рахунку в межах визначеного ліміту. Однак через недосконалість технології того часу в них було чимало супротивників. Часті поломки автоматів, ушкодження та затримки карток у ході виконання операцій спонукали клієнтів виконувати операції традиційним способом у касах банку. До початку 80-х років основні технічні труднощі були ліквідовані, і кількість банкоматів у всьому світі стала стрімко зростати внаслідок їхньої незаперечної переваги – можливості доступу будь-якого клієнта до свого карткового рахунку для зняття з нього коштів і одержання витягів у будь-якому місці та в будь-який час доби. Бурхливий розвиток банкоматів почався у 80-ті роки минулого століття. Сьогодні ця форма електронного банківського бізнесу з надання послуг успішно продовжує розвиватися. Розповсюдження банкоматів пояснюється кількома причинами.

Для клієнта це, перш за все, зручність, оскільки він може отримати готівкові гроші і виконати стандартні фінансові операції в будь-який час доби без відвідування банку. Основна перевага банкомата перед звичайним касиром – можливість цілодобової роботи. Банкомати мають бути встановлені в найбільш відвідуваних місцях, куди клієнт платіжної системи може потрапити в будь-який час доби. Сьогодні банкомати розташовують у банках, на територіях великих підприємств, в аеропортах, у супермаркетах, готелях, кафе, вокзалах, на вулиці тощо.

Для банку застосування банкоматів реалізує, по-перше, прагнення:

– наблизити свої послуги до клієнтів;

– розширити часові і просторові рамки, в яких клієнт може здійснювати стандартні банківські операції з одержання готівки і здійснення внесків;

– стимулювати оплату малих сум готівкою, а не чеком. По-друге, застосування банкоматів дозволяє банкам:

– зменшити операційні витрати;

– знизити потребу у відкритті нових відділень;

– скоротити персонал;

– знизити витрати на приміщення;

– збільшити доходи, беручи плату за користування банкоматами. При цьому намагання збільшити кількість користувачів автоматів змушує банки відмовлятися від отримання комісійних, установлювати

Пільгові тарифи на певні операції, якщо клієнт користується банкоматом. За великого обсягу операцій банкомати стають економічно вигідними для банку, водночас чимало банків змушені відмовитися від своїх банкоматів через недостатнє використання клієнтами досить дорогого обладнання.

Оскільки банкомат – це засіб доступу до банку із застосуванням технології ДБО, то він” як елемент інфраструктури ДБО, має відповідати таким вимогам:

– простота управління, що виключає спеціальне навчання користувача для успішного маніпулювання банкоматом;

– надійність і безвідмовність виключає одержання відмов користувачем щодо виконання операції через несправність або збої технічних засобів;

– безпека і захищеність передбачає захист користувача від порушення конфіденційності його PTN-коду. Водночас банк має бути захищений від використання підроблених і недійсних карток, шахрайства і некоректних трансакцій тощо. Банкомат має бути захищений від зламування, вандалізму, має забезпечувати збереженість розміщеної в ньому готівки навіть за умов аварій і стихійних лих;

– низька вартість експлуатації. Витрати на придбання та обслуговування банкомата не можуть бути надмірними, інакше підтримування розгалуженої мережі цих пристроїв буде для банків збитковим.

Найчастіше банкомат використовується для видачі готівки. Однак найсучасніші банкомати, які встановлюють тепер банки та спеціалізовані ощадні установи, забезпечують виконання таких фінансових операцій:

– видавання готівки – з поточного і строкового рахунків, із рахунку кредитних карток;

– приймання вкладів на поточний, строковий, депозитний та інші рахунки, поповнення карткового рахунку;

– переказ коштів – із поточного рахунку на строковий, зі строкового на поточний, із рахунку кредитних карток на поточний;

– платіжні операції – послуги щодо оплати рахунків (списання з поточного і строкового рахунків);

– операції з обміну іноземних валют тощо.

Більшість сучасних автоматів, що безпосередньо пов’язані з банківськими ЕОМ, можуть виконувати і додаткові функції щодо надання інформаційних або інформаційно-довідкових послуг: повідомляти баланс рахунку, надавати довідку про стан рахунку; надавати звіт про рух коштів на рахунку за певний період, повний або проміжний витяг із рахунків про оплату комукальних послуг, з ощадних рахунків, із рахунків, що пов’язані з цінними паперами тощо. Зокрема, за їх допомогою власник картки може замовити нову чекову книжку, отримати довідку про переказування коштів тощо.

Наведемо перелік роздрібних продуктів та послуг, продаж яких здійснюють відділення самообслуговування банку Райффайзен Банк Аваль (депозитний банкомат та інформаційний кіоск):

– отримання готівки через банкомат;

– поповнення карткового рахунку через депозитний банкомат;

– сплата послуг мобільного зв’язку (контрактні абоненти);

– купівля ваучерів пере доплачених послуг (Internet, мобільний зв’язок, ІР-телефонія);

– отримання витягу з карткового рахунку;

– історія блокувань за рахунком;

– погашення кредитів;

– переказування коштів з одного карткового рахунку на інший.

Інформаційний кіоск (Інфомат) своєрідний вандалозахищений банкомат (комп’ютер у захищеному корпусі) з установленим спеціальним програмним забезпеченням та сенсорним екраном (рис. 8.1). Інфомат забезпечує взаємодію користувача з ним дотиком пальця до сенсорного екрана. Крім того, відсутність в інфоматі клавіатури, миші, трекболу або будь-якого іншого зовнішнього устаткування практично виключає можливість його руйнації.

Стандартну конфігурацію інфомата утворють: сенсорний екран, системний блок на базі сучасних процесорів від Intel та AMD і програмне забезпечення. Крім того, додатково можуть бути інстальовані відеокамера та мікрофон для проведення відеоконференцій чи запису відеозвернень, термопринтер тощо.

Більшість установлених банкоматов – це устаткування світових лідерів із виробництва пристроїв банківського самообслуговування – компаній NCR, Diebold, Olivetti, Bull, Wincor/Ntxdorf (колишній Siemens/Nixdorf). Банкомати, як і будь-яке банківське устаткування” є дуже надійними пристроями. У виробництві банкоматов найважливішим є забезпечення точності і надійності цілодобової роботи устаткування. Більшість виробників банкоматів мають багаторічний досвід із виробництва цих пристроїв, а деякі, як компанія NCR, – кілька десятків років. За даними незалежного видання N1LSON Report у квітні 2006 року частка NCR на світовому ринку становила понад 42% від загальної кількості встановлених систем.

Інформаційні системи і технології в банках   Страхарчук А. Я.   8.1. СУТЬ БАНКОМАТІВ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Інформаційні системи і технології в банках – Страхарчук А. Я. – 8.1. СУТЬ БАНКОМАТІВ