Фінансовий ринок – Шелудько В. М

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – ЧАСТИНА І. ВСТУП

Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 1.1. Сутність і значення фінансового ринку Функціонування ринкової економіки грунтується на функціонуванні різноманітних ринків, які можна згрупувати в два основні класи: ринки виробленої продукції (товарів та послуг) та

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 1.1. Сутність і значення фінансового ринку Функціонування ринкової економіки грунтується на функціонуванні різноманітних ринків, які можна згрупувати в два основні класи: ринки виробленої продукції (товарів та послуг) та

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – 1.1. Сутність і значення фінансового ринку

Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 1.1. Сутність і значення фінансового ринку Функціонування ринкової економіки грунтується на функціонуванні різноманітних ринків, які можна згрупувати в два основні класи: ринки виробленої продукції (товарів та послуг) та

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – 1.2. Структура фінансового ринку

На фінансовому ринку постійно відбуваються процеси акумуляції, розподілу та перерозподілу вільних фінансових ресурсів серед галузей економіки. Передача фінансових ресурсів від одних суб’єктів ринку до інших відбувається через різні фінансові інструменти, які для інвесторів є

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – 1.3. Класифікація фінансових ринків

Наявність багатьох типів фінансових ринків пов’язана з існуванням різних підходів до їх класифікації. Розглянемо основні підходи і, відповідно, основні класифікації фінансових ринків. 1. За умовами передачі фінансових ресурсів в користування фінансовий ринок поділяють на

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – Розділ 2. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

2.1. Визначення і види фінансових активів Фінансові активи є специфічними неречовими активами, які являють собою законні вимоги власників цих активів на отримання певного, як правило, грошового доходу в майбутньому. За допомогою фінансових активів здійснюється

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – 2.1. Визначення і види фінансових активів

2.1. Визначення і види фінансових активів Фінансові активи є специфічними неречовими активами, які являють собою законні вимоги власників цих активів на отримання певного, як правило, грошового доходу в майбутньому. За допомогою фінансових активів здійснюється

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – 2.2. Властивості фінансових активів

При прийнятті рішень щодо інвестування коштів учасник ринку аналізує основні характеристики фінансового активу. Якщо ці характеристики задовольняють певним вимогам, інвестор здійснює вкладення коштів, в противному разі для інвестування коштів вибирається інший фінансовий актив. До

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – 2.3. Оцінювання фінансових активів

Під комплексним оцінюванням фінансового активу розуміють визначення його основних характеристик – ліквідності, ризиковості, дохідності тощо. При цьому насамперед підлягають оцінюванню ринкова вартість активу та реальна ставка доходу, яку він забезпечує інвестору, або необхідна ставка

Фінансовий ринок – Шелудько В. М. – ЧАСТИНА II. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Розділ З. ЦІННІ ПАПЕРИ 3.1. Поняття і види цінних паперів Переважна більшість фінансових інструментів підпадає під поняття цінних паперів. Згідно із Законом України “Про цінні папери і фондову біржу” цінні папери – це грошові