Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – Розділ 1. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами Фінанси підприємств є грошовими відносинами, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів і доходів підприємства. Від того, наскільки ефективно менеджери підприємства управлятимуть рухом фінансових ресурсів

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 1.1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами

1.1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами Фінанси підприємств є грошовими відносинами, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів і доходів підприємства. Від того, наскільки ефективно менеджери підприємства управлятимуть рухом фінансових ресурсів

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 1.2. Мета й основні завдання фінансового менеджменту

Підприємства, які функціонують в умовах ринкової економіки, можуть вирішувати в процесі своєї фінансово-господарської діяльності різні завдання і ставити перед собою різну мету. Так, метою створення неприбуткової організації може бути розв’язання певних соціальних проблем, забезпечення

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 1.3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві

Організаційна структура системи управління фінансами на підприємстві значною мірою залежить від розмірів підприємства, специфіки його виробничо-господарської діяльності, форми організації підприємницької діяльності, а також стану ринку фінансових ресурсів у державі. Конкретні форми організації підприємницької діяльності

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – Розділ 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Сутність, призначення і структура фінансових ресурсів Фінансовими ресурсами підприємства називають грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній або тимчасовій основі. Ресурси, залучені на постійній основі, називають власними фінансовими ресурсами (власним капіталом).

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 2.1. Сутність, призначення і структура фінансових ресурсів

2.1. Сутність, призначення і структура фінансових ресурсів Фінансовими ресурсами підприємства називають грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній або тимчасовій основі. Ресурси, залучені на постійній основі, називають власними фінансовими ресурсами (власним капіталом).

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 2.2. Склад і структура власного капіталу

Основними складовими власного капіталу є статутний (пайовий) капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток* Іншими складовими, які можуть коригувати власний капітал у бік збільшення чи зменшення, є додатковий, неоплачений та вилучений капітал. Деякі суб’єкти господарювання також

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 2.3. Формування статутного капіталу акціонерного товариства

Існує два види акціонерних товариств: відкрите товариство, акції якого розповсюджуються через відкриту підписку, та закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть перебувати в обігу на ринку. Закрите акціонерне товариство може

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 2.4. Зобов’язання підприємства

Основним джерелом фінансування підприємств є банківські кредити, інші види позик, облігації та акції. За рахунок емісії акцій підприємства збільшують власні фінансові ресурси, а на ринку позикового капіталу залучають кошти для тимчасового користування. Характер зобов’язань

Фінансовий менеджмент – Шелудько В. М. – 2.5. Банківські кредити

Банківські кредити є одним із основних джерел фінансування для підприємницьких структур. Це кошти, що надаються банками підприємствам у позику на визначений строк для цільового використання та під процент. Банківські кредити можуть бути класифіковані за