Фінансове право – Мацелик М. О

Фінансове право – Мацелик М. О. – СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

– БПН – бюджетно-правові норми; – КФУ – класифікація функцій управління; – КДСДС – Комітет державної скарбниці та державної служби; – бюджетні висновки; – МВФ – Міжнародний валютний фонд; – ОДПС – органи Державної

Фінансове право – Мацелик М. О. – Вступ

Державоцентризм (адміністративне управління) із радянського часу і тодішньої фінансово-правової доктрини механічно був перенесений у нові історичні й економічні реалії – становлення демократичного устрою держави. При цьому ознаками радянської фінансово-правової доктрини були: – держава, як

Фінансове право – Мацелик М. О. – Розділ I. ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ДЕРЖАВА

Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 1.1. Фінанси – економічна і юридична категорія, 1.2. Фінансова діяльність держави. 1.3. Поняття і склад фінансової системи України. 1.1. Фінанси – економічна і юридична категорія Фінанси виникли ще у

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 1.1. Фінанси – економічна і юридична категорія, 1.2. Фінансова діяльність держави. 1.3. Поняття і склад фінансової системи України. 1.1. Фінанси – економічна і юридична категорія Фінанси виникли ще у

Фінансове право – Мацелик М. О. – 1.1. Фінанси – економічна і юридична категорія

Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ 1.1. Фінанси – економічна і юридична категорія, 1.2. Фінансова діяльність держави. 1.3. Поняття і склад фінансової системи України. 1.1. Фінанси – економічна і юридична категорія Фінанси виникли ще у

Фінансове право – Мацелик М. О. – 1.2. Фінансова діяльність держави

Одним із завдань держави є нагромадження бюджетних коштів за рахунок стабільного й ефективного суспільного виробництва, вмілого управління та ефективного власного виробництва, проведення розумної цінової, кредитно-грошової й валютної політики, нагромадження капіталу за рахунок міжнародної торгівлі

Фінансове право – Мацелик М. О. – 1.3. Поняття і склад фінансової системи України

Функції та механізми управління фінансовою діяльністю мають у повному обсязі регламентуватися законами та відповідними нормативними актами, а державні кошти слід виділяти та витрачати лише за наявності відповідних на це правових повноважень, а також за

Фінансове право – Мацелик М. О. – Фінанси державних підприємств

Основну роль у фінансовій діяльності держави, особливо у сфері фіскальної політики і формування дохідної частини бюджетної системи, відіграє приватний сектор шляхом перерозподілу частки отриманих доходів у вигляді податків та обов’язкових цільових платежів. Однак значення

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ДЖЕРЕЛА ТА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання. 2.2. Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права. 2.3. Система та джерела фінансового права. 2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання Галузь права

Фінансове право – Мацелик М. О. – 2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання

2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання. 2.2. Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права. 2.3. Система та джерела фінансового права. 2.1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання Галузь права

Фінансове право – Мацелик М. О. – 2.2. Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права

Специфічною рисою правового регулювання суспільних відносин є те, що, як правило, до більшості сфер людської діяльності належать багато різновидів соціальних зв’язків. Тому майже неможливо знайти настільки ізольовану сферу суспільного життя, щоб у ній домінував

Фінансове право – Мацелик М. О. – Наука фінансового права

Специфічною рисою правового регулювання суспільних відносин є те, що, як правило, до більшості сфер людської діяльності належать багато різновидів соціальних зв’язків. Тому майже неможливо знайти настільки ізольовану сферу суспільного життя, щоб у ній домінував

Фінансове право – Мацелик М. О. – 2.3. Система та джерела фінансового права

Фінансове право – це галузь законодавства, тобто сукупність законів та інших нормативно-правових актів, у яких фінансово-правові норми мають своє зовнішнє вираження і становлять джерело фінансового права. Фінансове право – це також навчальна дисципліна щодо

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 3. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ВІДНОСИНИ

3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм. 3.2. Фінансові правовідносини. 3.3. Суб’єкти фінансового права. 3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм Поняття відповідності відносин урегульованим певною системою нормам, як специфічної форми реалізації норми виникає лише стосовно

Фінансове право – Мацелик М. О. – 3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм

3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм. 3.2. Фінансові правовідносини. 3.3. Суб’єкти фінансового права. 3.1. Поняття і сутність фінансово-правових норм Поняття відповідності відносин урегульованим певною системою нормам, як специфічної форми реалізації норми виникає лише стосовно

Фінансове право – Мацелик М. О. – 3.2. Фінансові правовідносини

Категорія правовідносин є центральною у правовій науці взагалі та у всіх галузях права зокрема. Правовідносини – це суспільні відносини, врегульовані нормою права, завжди є єдністю форми і змісту. У процесі правового регулювання норма права

Фінансове право – Мацелик М. О. – 3.3. Суб’єкти фінансового права

Одним зі структурних елементів фінансових правовідносин є їх суб’єкти. У теорії фінансового права традиційно виокремлюють такі суб’єкти: а) суспільно-територіальні утворення; б) колективні суб’єкти; в) індивідуальні суб’єкти. М. П. Кучерявенко зазначає, що суб’єктом фінансових правовідносин

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави. 4.2. Функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави. 4.3. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування. 4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави Як відомо, потреба фінансів робить абсолютно

Фінансове право – Мацелик М. О. – 4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави

4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави. 4.2. Функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави. 4.3. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування. 4.1. Юридична природа фінансової діяльності держави Як відомо, потреба фінансів робить абсолютно

Фінансове право – Мацелик М. О. – 4.2. Функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави

Представницькі органи та органи державної виконавчої влади забезпечують регулювання та управління державними фінансами в межах, визначених чинним законодавством, насамперед Конституцією України. До їх сфери безпосередньо державного управління належать лише відносини у сфері державних фінансів,

Фінансове право – Мацелик М. О. – 4.3. Фінансові повноваження органів місцевого самоврядування

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування – важлива умова демократичної держави. Ступінь фінансової незалежності місцевих органів влади характеризує незалежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного розвитку, рівень демократичних прав і свобод громадян, форми місцевого

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

5.1. Поняття фінансового контролю. 5.2. Види та методи фінансового контролю. 5.3. Організація та органи проведення фінансового контролю. 5.4. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань. 5.1. Поняття фінансового контролю Контроль – універсальне явище, яке

Фінансове право – Мацелик М. О. – 5.1. Поняття фінансового контролю

5.1. Поняття фінансового контролю. 5.2. Види та методи фінансового контролю. 5.3. Організація та органи проведення фінансового контролю. 5.4. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань. 5.1. Поняття фінансового контролю Контроль – універсальне явище, яке

Фінансове право – Мацелик М. О. – 5.2. Види та методи фінансового контролю

Однією з важливих ознак класифікації фінансового контролю є форма його здійснення. З позицій філософії, зміст і форма є загальними категоріями, що відображають взаємозв’язок двох сторін будь-якого предмета чи явища, причому зміст є визначальною стороною

Фінансове право – Мацелик М. О. – 5.3. Організація та органи проведення фінансового контролю

Організація фінансового контролю завжди потребує чіткого визначення його суб’єктів, правовий статус та повноваження яких визначаються як законодавством держави, так і нормативно-правовими актами суб’єктів фінансової діяльності. Суб’єкти або органи фінансового контролю – носії контрольних функцій

Фінансове право – Мацелик М. О. – Міністерство фінансів України

Особлива роль у здійсненні фінансового контролю належить спеціалізованим органам державної виконавчої влади з управління фінансами, для яких сама фінансова діяльність є основною. Вони становлять єдину підсистему фінансово-кредитних органів. її очолює МФУ, яке здійснює контроль

Фінансове право – Мацелик М. О. – Державно казначейство України

Особлива роль у здійсненні фінансового контролю належить спеціалізованим органам державної виконавчої влади з управління фінансами, для яких сама фінансова діяльність є основною. Вони становлять єдину підсистему фінансово-кредитних органів. її очолює МФУ, яке здійснює контроль

Фінансове право – Мацелик М. О. – Державна контрольно-ревізійна служба

Здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах та організаціях, які

Фінансове право – Мацелик М. О. – Державна податкова служба України

Здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах та організаціях, які

Фінансове право – Мацелик М. О. – Національний банк України

Є основним контрольним органом у сфері грошово-кредитного обігу забезпечення фінансового контролю та банківського нагляду. У межах конституційних повноважень Рада НБУ розробляє Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. НБУ здійснює нагляд

Фінансове право – Мацелик М. О. – 5.4. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань

Сьогодні наявність великої кількості дублюючих правових норм та постійні зміни у вітчизняному законодавстві прямо впливають на роботу всієї правової системи України. Це негативно відображається на визначенні економіко-правових та організаційних передумов адміністративних відносин, що виникають

Фінансове право – Мацелик М. О. – Розділ II БЮДЖЕТНЕ ПРАВО

Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 6.1. Значення Державного бюджету України для фінансової системи. 6.2. Правовідносини бюджетної системи У країн 6.3. Бюджетна класифікація. 6.4. Доходи та видатки бюджетів. 6.1. Значення Державного бюджету України

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 6.1. Значення Державного бюджету України для фінансової системи. 6.2. Правовідносини бюджетної системи У країн 6.3. Бюджетна класифікація. 6.4. Доходи та видатки бюджетів. 6.1. Значення Державного бюджету України

Фінансове право – Мацелик М. О. – 6.1. Значення Державного бюджету України для фінансової системи

Тема 6. ПРАВОВІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 6.1. Значення Державного бюджету України для фінансової системи. 6.2. Правовідносини бюджетної системи У країн 6.3. Бюджетна класифікація. 6.4. Доходи та видатки бюджетів. 6.1. Значення Державного бюджету України

Фінансове право – Мацелик М. О. – 6.2. Правовідносини бюджетної системи України

Бюджетне право (частина фінансового права) – це сукупність фінансово-правових норм, які регулюють фінансові відносини у зв’язку з бюджетною діяльністю, тобто утворенням, розподілом та використанням коштів державного і місцевих бюджетів. Відносини, що є предметом бюджетного

Фінансове право – Мацелик М. О. – Будова бюджетної системи

Складові елементи бюджетної системи: її структура, принципи побудови та організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм, який грунтується на адміністративно-державному устрої України. Бюджетний устрій України – визначена правовими нормами система бюджетів України, розмежування

Фінансове право – Мацелик М. О. – 6.3. Бюджетна класифікація

Видатки мають досить складну структуру і тому представлені у вигляді класифікації – єдиного систематизованого згрупування доходів, видатків (у т. ч. кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного

Фінансове право – Мацелик М. О. – 6.4. Доходи та видатки бюджетів

БКУ передбачає дві складові бюджету – загальний та спеціальний фонди. Поділ бюджету на дві частини зумовлено необхідністю посилення контролю за витрачанням коштів, що мобілізуються державою до централізованих фондів. Зі створенням спеціального фонду бюджету до

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 7. БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

7.1. Бюджетні повноваження і права. 7.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами. 7.3. Поняття міжбюджетних відносин. 7.1. Бюджетні повноваження і права Бюджетним повноваженням держави і територіальних громад, порядку їх реалізації в бюджетному процесі присвячено

Фінансове право – Мацелик М. О. – 7.1. Бюджетні повноваження і права

7.1. Бюджетні повноваження і права. 7.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами. 7.3. Поняття міжбюджетних відносин. 7.1. Бюджетні повноваження і права Бюджетним повноваженням держави і територіальних громад, порядку їх реалізації в бюджетному процесі присвячено

Фінансове право – Мацелик М. О. – 7.2. Розподіл доходів і видатків між бюджетами

Основним джерелом отримання і розподілу доходу між територіями є Державний бюджет України. Є три основні моделі бюджетних систем: 1. Пайовий розподіл податків між різними адміністративними рівнями влади: за кожним рівнем бюджетів закріплено певні паї

Фінансове право – Мацелик М. О. – 7.3. Поняття міжбюджетних відносин

Чітке розмежування обов’язків між органами влади, яке передбачає закріплення за кожним рівнем як власного доходу, так і відповідної частки загальнодержавних видатків для фінансування покладених на них обов’язків, є основоположним принципом побудови системи державних фінансів.

Фінансове право – Мацелик М. О. – Тема 8. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

8.1. Стадії бюджетного процесу. 8.2. Формування проекту бюджету. 8.3. Перша стадія бюджетного процесу. 8.4. Прийняття Державного бюджету України друга стадія бюджетного процесу. 8.5. Виконання бюджетів. 8.6. Облік та звітність щодо виконання Державного бюджету України.

Фінансове право – Мацелик М. О. – 8.1. Стадії бюджетного процесу

8.1. Стадії бюджетного процесу. 8.2. Формування проекту бюджету. 8.3. Перша стадія бюджетного процесу. 8.4. Прийняття Державного бюджету України друга стадія бюджетного процесу. 8.5. Виконання бюджетів. 8.6. Облік та звітність щодо виконання Державного бюджету України.

Фінансове право – Мацелик М. О. – 8.2. Формування проекту бюджету

Складання проектів державного та місцевих бюджетів здійснюється з метою визначення обсягу коштів, необхідних для функціонування держави та органів місцевого самоврядування. Наскільки бюджет як інструмент економічної та соціальної політики залежить від економічних умов, настільки має

Фінансове право – Мацелик М. О. – Заходи підготовки проекту бюджету

Складання проектів державного та місцевих бюджетів здійснюється з метою визначення обсягу коштів, необхідних для функціонування держави та органів місцевого самоврядування. Наскільки бюджет як інструмент економічної та соціальної політики залежить від економічних умов, настільки має

Фінансове право – Мацелик М. О. – 8.3. Перша стадія бюджетного процесу

Після затвердження Бюджетної резолюції, тобто основних напрямів бюджетної політики, визначених Верховною Радою України, Мінфін розробляє і доводить до головних розпорядників інструкції з підготовки бюджетних запитів – документи з відповідним обгрунтуванням обсягу бюджетних коштів, необхідних

Фінансове право – Мацелик М. О. – 8.4. Прийняття Державного бюджету України – друга стадія бюджетного процесу

На ознайомлення з проектом закону про державний бюджет, поданим КМУ, народним депутатам надається п’ять днів. Далі законопроект обговорюється на засіданнях парламентських комітетів. Під час обговорення можуть бути присутні представники органів виконавчої влади. На пленарному

Фінансове право – Мацелик М. О. – 8.5. Виконання бюджетів

В Україні виконання Державного бюджету України починається після його затвердження законодавчим органом та підписання Президентом України. КМУ за погодженням із нижчими виконавчими органами організовує порядок виконання бюджету. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та

Фінансове право – Мацелик М. О. – 8.6. Облік та звітність щодо виконання Державного бюджету України

Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань держави визначаються Державним казначейством за погодженням із Мінфіном. Облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства і він має