Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – ПЕРЕДМОВА

Зацікавлення наукою про довкілля є результатом поглиблення кризи природного середовища. Криза ця спричинена наростанням протиріччя між людським суспільством та природою, конфліктом, що виник внаслідок несумісності масштабів, глибини і потужності сучасного втручання людей у природу

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1.1. Структура природного середовища Безперервність життя на землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати й підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості своїм нащадкам у спадок. Перш ніж

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1. Структура природного середовища

1.1. Структура природного середовища Безперервність життя на землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати й підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості своїм нащадкам у спадок. Перш ніж

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.1. Поняття географічної оболонки

Географічна оболонка – комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер – літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Географічна оболонка є навколишнім середовищем людського суспільства, і в свою чергу, зазнає значного

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.2. Літосфера

Географічна оболонка – комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер – літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Географічна оболонка є навколишнім середовищем людського суспільства, і в свою чергу, зазнає значного

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.3. Гідросфера

Гідросфера – це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, континентальних вод, льодовикових покривів. Загалом у поняття “гідросфера” включаються всі вільні води Землі, котрі не зв’язані хімічно й фізично з мінералами земної кори, тобто

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.4. Атмосфера

Гідросфера – це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, континентальних вод, льодовикових покривів. Загалом у поняття “гідросфера” включаються всі вільні води Землі, котрі не зв’язані хімічно й фізично з мінералами земної кори, тобто

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2. Біосфера

1.2.1. Поняття про біосферу Біосфера – область існування живих організмів на Землі. До поняття “біосфера” (від грецького bios – життя і sphairo – сфера, куля) близько підійшов видатний французький біолог Жан-Батіст Ламарк (1802). Але

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2.1. Поняття про біосферу

1.2.1. Поняття про біосферу Біосфера – область існування живих організмів на Землі. До поняття “біосфера” (від грецького bios – життя і sphairo – сфера, куля) близько підійшов видатний французький біолог Жан-Батіст Ламарк (1802). Але

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2.2. Роль В. І. Вернадського у вченні про біосферу

1.2.1. Поняття про біосферу Біосфера – область існування живих організмів на Землі. До поняття “біосфера” (від грецького bios – життя і sphairo – сфера, куля) близько підійшов видатний французький біолог Жан-Батіст Ламарк (1802). Але