Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – ПЕРЕДМОВА

Зацікавлення наукою про довкілля є результатом поглиблення кризи природного середовища. Криза ця спричинена наростанням протиріччя між людським суспільством та природою, конфліктом, що виник внаслідок несумісності масштабів, глибини і потужності сучасного втручання людей у природу

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1.1. Структура природного середовища Безперервність життя на землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати й підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості своїм нащадкам у спадок. Перш ніж

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1. Структура природного середовища

1.1. Структура природного середовища Безперервність життя на землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати й підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості своїм нащадкам у спадок. Перш ніж

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.1. Поняття географічної оболонки

Географічна оболонка – комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер – літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Географічна оболонка є навколишнім середовищем людського суспільства, і в свою чергу, зазнає значного

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.2. Літосфера

Географічна оболонка – комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер – літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Географічна оболонка є навколишнім середовищем людського суспільства, і в свою чергу, зазнає значного

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.3. Гідросфера

Гідросфера – це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, континентальних вод, льодовикових покривів. Загалом у поняття “гідросфера” включаються всі вільні води Землі, котрі не зв’язані хімічно й фізично з мінералами земної кори, тобто

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.1.4. Атмосфера

Гідросфера – це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, континентальних вод, льодовикових покривів. Загалом у поняття “гідросфера” включаються всі вільні води Землі, котрі не зв’язані хімічно й фізично з мінералами земної кори, тобто

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2. Біосфера

1.2.1. Поняття про біосферу Біосфера – область існування живих організмів на Землі. До поняття “біосфера” (від грецького bios – життя і sphairo – сфера, куля) близько підійшов видатний французький біолог Жан-Батіст Ламарк (1802). Але

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2.1. Поняття про біосферу

1.2.1. Поняття про біосферу Біосфера – область існування живих організмів на Землі. До поняття “біосфера” (від грецького bios – життя і sphairo – сфера, куля) близько підійшов видатний французький біолог Жан-Батіст Ламарк (1802). Але

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2.2. Роль В. І. Вернадського у вченні про біосферу

1.2.1. Поняття про біосферу Біосфера – область існування живих організмів на Землі. До поняття “біосфера” (від грецького bios – життя і sphairo – сфера, куля) близько підійшов видатний французький біолог Жан-Батіст Ламарк (1802). Але

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2.3. Властивості живої речовини

За В. І. Вернадським, основними складовими біосфери є жива речовина, біогенна речовина (нежива органіка), косна (мінеральна нежива) речовина, біокосна речовина, космічна речовина і радіоактивна речовина. Все живе в біосфері утворює живу речовину. Жива речовина

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2.4. Кругообіг речовин у біосфері

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це кругообіг елементів між організмом і середовищем. Причина біологічного кругообігу – обмеженість ресурсів елементів,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Кругообіг води

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це кругообіг елементів між організмом і середовищем. Причина біологічного кругообігу – обмеженість ресурсів елементів,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Кругообіг кисню

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це кругообіг елементів між організмом і середовищем. Причина біологічного кругообігу – обмеженість ресурсів елементів,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Кругообіг азоту

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це кругообіг елементів між організмом і середовищем. Причина біологічного кругообігу – обмеженість ресурсів елементів,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Кругообіг фосфору

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це кругообіг елементів між організмом і середовищем. Причина біологічного кругообігу – обмеженість ресурсів елементів,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Кругообіг сірки

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це кругообіг елементів між організмом і середовищем. Причина біологічного кругообігу – обмеженість ресурсів елементів,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.2.5. Трансформація енергії в біосфері

Утворення живої речовини та її розклад – це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя – це кругообіг елементів між організмом і середовищем. Причина біологічного кругообігу – обмеженість ресурсів елементів,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.3. Природні ресурси

Природа в цілому, як і багато її компонентів, широко використовуються людиною у сфері матеріального виробництва. Природними ресурсами називається вся сукупність природних об’єктів і явищ, які використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва і

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.4. Людське суспільство і середовище його існування

1.4.1. Еволюція взаємовідносин людини і природи Географічна оболонка Землі тривалий час була абіотичною (неживою) геосистемою, в якій відбувався геологічний кругообіг речовин у вигляді взаємопов’язаних фізичних та хімічних процесів. Близько 5 млрд. років тому сформувалася

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.4.1. Еволюція взаємовідносин людини і природи

1.4.1. Еволюція взаємовідносин людини і природи Географічна оболонка Землі тривалий час була абіотичною (неживою) геосистемою, в якій відбувався геологічний кругообіг речовин у вигляді взаємопов’язаних фізичних та хімічних процесів. Близько 5 млрд. років тому сформувалася

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 1.4.2. Уявлення давніх українців про природу

Світогляд народу, без сумніву, формується завдяки кращим зразкам традиційної національної культури. Культура природокористування визначає певний рівень взаємодії суспільства й природи, що в різних формах, які складаються в певних суспільствах (цивілізаціях) на основі етно –

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

2.1. Визначення та основні поняття екології Слово “екологія” утворене від грецького oikos, що означає дім, помешкання, місце перебування, та logos – наука. В дослівному розумінні екологія-наука про живі організми “у себе вдома”. Першим ужив

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.1. Визначення та основні поняття екології

2.1. Визначення та основні поняття екології Слово “екологія” утворене від грецького oikos, що означає дім, помешкання, місце перебування, та logos – наука. В дослівному розумінні екологія-наука про живі організми “у себе вдома”. Першим ужив

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.2. Рівні організації біологічних систем

Природні системи складаються з величезної кількості різно організованих, взаємообумовлених і взаємозамінних компонентів, які об’єднані між собою безліччю прямих і зворотніх зв’язків. Система – це сукупність структурних компонентів, між якими існує закономірний взаємозв’язок і взаємодія.

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Організмовий рівень

Природні системи складаються з величезної кількості різно організованих, взаємообумовлених і взаємозамінних компонентів, які об’єднані між собою безліччю прямих і зворотніх зв’язків. Система – це сукупність структурних компонентів, між якими існує закономірний взаємозв’язок і взаємодія.

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Популяційний рівень

Природні системи складаються з величезної кількості різно організованих, взаємообумовлених і взаємозамінних компонентів, які об’єднані між собою безліччю прямих і зворотніх зв’язків. Система – це сукупність структурних компонентів, між якими існує закономірний взаємозв’язок і взаємодія.

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Екосистемний рівень

Природні системи складаються з величезної кількості різно організованих, взаємообумовлених і взаємозамінних компонентів, які об’єднані між собою безліччю прямих і зворотніх зв’язків. Система – це сукупність структурних компонентів, між якими існує закономірний взаємозв’язок і взаємодія.

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.3. Екологічні фактори і їх вплив на життєдіяльність організмів

2.3.1. Поняття і класифікація екологічних факторів Безперервність життя на Землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати і підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості за спадковістю своїм нащадкам.

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.3.1. Поняття і класифікація екологічних факторів

2.3.1. Поняття і класифікація екологічних факторів Безперервність життя на Землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати і підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості за спадковістю своїм нащадкам.

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.3.2. Абіотичні фактори

Найважливішими абіотичними факторами середовища є температурні, світлові, водні, повітряні і грунтові (едафічні) екологічні фактори. Температура Від температури середовища залежить температура організму, вона має також безпосередній вплив на швидкість і характер протікання біохімічних реакцій. Температурні

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Температура

Найважливішими абіотичними факторами середовища є температурні, світлові, водні, повітряні і грунтові (едафічні) екологічні фактори. Температура Від температури середовища залежить температура організму, вона має також безпосередній вплив на швидкість і характер протікання біохімічних реакцій. Температурні

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Світло

Найважливішими абіотичними факторами середовища є температурні, світлові, водні, повітряні і грунтові (едафічні) екологічні фактори. Температура Від температури середовища залежить температура організму, вона має також безпосередній вплив на швидкість і характер протікання біохімічних реакцій. Температурні

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Вода

Найважливішими абіотичними факторами середовища є температурні, світлові, водні, повітряні і грунтові (едафічні) екологічні фактори. Температура Від температури середовища залежить температура організму, вона має також безпосередній вплив на швидкість і характер протікання біохімічних реакцій. Температурні

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Повітря

Повітря – це фізична суміш газів різної хімічної природи, яка має першоосновне значення для живих організмів. Це газоподібне середовище з низькою густиною, відносно високим вмістом кисню і невеликою кількістю водяної пари. Низька густина повітря

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Грунт

Повітря – це фізична суміш газів різної хімічної природи, яка має першоосновне значення для живих організмів. Це газоподібне середовище з низькою густиною, відносно високим вмістом кисню і невеликою кількістю водяної пари. Низька густина повітря

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.3.3. Біотичні фактори

У природному оточенні на кожен живий організм діють не тільки абіотичні фактори, але й інші живі істоти, що є невід’ємною частиною середовища мешкання. Безпосереднє живе оточення, яке створюється трофічними (харчовими) та іншими просторовими й

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.3.4. Поняття екологічної ніші

У природному оточенні на кожен живий організм діють не тільки абіотичні фактори, але й інші живі істоти, що є невід’ємною частиною середовища мешкання. Безпосереднє живе оточення, яке створюється трофічними (харчовими) та іншими просторовими й

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.3.5. Антропогенні фактори

У природному оточенні на кожен живий організм діють не тільки абіотичні фактори, але й інші живі істоти, що є невід’ємною частиною середовища мешкання. Безпосереднє живе оточення, яке створюється трофічними (харчовими) та іншими просторовими й

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.4. Екологія популяцій

2.4.1. Основні характеристики популяцій Першим надорганізмовим рівнем біологічних систем є популяційний. Термін “популяція” запозичений з демографії В. Йогансеном у 1905 році для позначення групи особин одного виду, а інколи навіть однорідної суміші особин різних

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.4.1. Основні характеристики популяцій

2.4.1. Основні характеристики популяцій Першим надорганізмовим рівнем біологічних систем є популяційний. Термін “популяція” запозичений з демографії В. Йогансеном у 1905 році для позначення групи особин одного виду, а інколи навіть однорідної суміші особин різних

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – Вікова структура популяції

2.4.1. Основні характеристики популяцій Першим надорганізмовим рівнем біологічних систем є популяційний. Термін “популяція” запозичений з демографії В. Йогансеном у 1905 році для позначення групи особин одного виду, а інколи навіть однорідної суміші особин різних

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.4.2. Етологічна структура популяції

Характерною особливістю популяції є система взаємовідносин між організмами, що її складають. Закономірності поведінки організмів вивчає наука етологія. Залежно від способу життя виду форми спільного існування особин у популяції досить різноманітні. Розрізняють одинокий спосіб життя,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.4.3. Динаміка популяцій

Характерною особливістю популяції є система взаємовідносин між організмами, що її складають. Закономірності поведінки організмів вивчає наука етологія. Залежно від способу життя виду форми спільного існування особин у популяції досить різноманітні. Розрізняють одинокий спосіб життя,

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

2.5.1. Поняття екосистеми Основною структурно-функціональною одиницею біосфери є екосистема. Термін “екосистема” увів англійський біолог А. Ленслі у 1935 році. Екосистема – це просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов’язаних між собою

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5.1. Поняття екосистеми

2.5.1. Поняття екосистеми Основною структурно-функціональною одиницею біосфери є екосистема. Термін “екосистема” увів англійський біолог А. Ленслі у 1935 році. Екосистема – це просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, пов’язаних між собою

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5.2. Енергія і трофічні зв’язки в екосистемах

Енергію визначають як здатність виконувати роботу. Властивості енергії описують такими законами (за Ю. Одумом, 1986): Перший закон термодинаміки, або закон збереження енергії – енергія може переходити з однієї форми в іншу, але вона не

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5.3. Характеристики екосистем

Кожна екосистема характеризується комплексом ознак, які відображають особливості її структурно-функціональної організації. Такими є просторова структура, функціональна структура, видова різноманітність, продукція, продуктивність, стійкість, стабільність. Під структурою розуміють внутрішню будову системи і певні зв’язки між її

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5.4. Класифікація екосистем

На даний час не існує єдиної класифікації екосистем, що спричинене їх неспіврозмірністю в просторі й часі. Екосистеми можна класифікувати за їх функціональними чи структурними ознаками. За середовищем мешкання організмів виділяють наземні, прісноводні і морські

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5.5. Основні біоми світу

Біом – велика регіональна чи субконтинентальна система. Класифікація наземних екосистем за біомами базується на типах рослинності та основних незмінних фізичних характеристиках ландшафту. Географічне поширення біомів відповідає грунтово-кліматичним зонам материків. Вони існують тривалий час і