Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 8.3. Претензійні листи

1. Протокол розбіжностей до договорів.

2. Комерційні акти.

3. Претензійні листи.

4. Позовна заява.

8.1. Протокол розбіжностей до договорів

ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ – документ, який складають у разі виникнення суперечки з приводу тексту договору і доданої до нього специфікації.

Протокол розбіжностей має такі Реквізити:

1) назва документа;

2) назва сторін, між якими виникли розбіжності за договором, із зазначенням номера договору і його дати;

3) формулювання заперечувальних пунктів специфікації і договору в редакції постачальника, які пишуть з лівого боку;

4) формулювання заперечувальних пунктів специфікації і договору в редакції, запропонованій покупцеві, які пишуть з правого боку;

5) підпис покупця (унизу праворуч);

6) дата, підпис і печатка покупця;

7) підпис постачальника (унизу ліворуч);

8) дата, підпис і печатка постачальника.

ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ виникає між Київміськийхарчопромом і Київською трикотажною фабрикою при укладанні договору № 11 від 3 січня 1998 р. на постачання продукції в 1999 р.

Зразок

Редакція постачальника

Редакція покупця

За специфікацією

Сортність продукції, що постачається

Постачальник відвантажує споживачеві продукцію: першого сорту – 30% другого сорту – 40% третього сорту – 30%

Сортність продукції, що постачається

Постачальник відвантажує споживачеві продукцію: першого сорту – 50% другого сорту – 50% третього сорту – із специфікації вилучити

За договором

1. Терміни постачання

Постачальник відвантажує продукцію покупцеві щоквартально однаковими партіями

2. Умови розрахунку Розрахунок між сторонами провадиться депонуванням покупцем суми акредитиву на розрахунковий рахунок

Постачальник

К. І. Кириленко

Печатка

10 Січня 1998 р.

1. Терміни постачання

Постачальник відвантажує продукцію покупцеві щомісячно

Однаковими партіями

2. Умови розрахунку

Розрахунок між сторонами провадиться виставленням постачальником рахунку на інкасо із застосуванням акцептованої форми розрахунку

Покупець

Л. Н. БербЗЮК

Печатка

10 січня 1998 р.

Пам’ятайте, Що в тексті при назвах істот вживають іменники у формі давального відмінка однини на – ові, – еві, – єві, наприклад, покупцеві, споживачеві.

У назвах неістот переважають іменники на – у, – ю.

8.2. Комерційні акти

КОМЕРЦІЙНІ АКТИ – документи, які складають у разі невідповідності між фактично отриманим вантажем і даними, зазначеними у перевізному документі за назвою, масою! кількістю місць, а також у разі псування і пошкодження вантажу, виявлення вантажу без документів і документів без вантажу.

Комерційні акти мають такі обов’язкові реквізити:

1) назва документа;

2) номер, дата і місце складання;

3) швидкість перевезення вантажів;

4) номер і дата накладної;

5) назва пунктів відправлення і призначення;

6) назва відправника і одержувача;

7) відомості про засоби транспорту і відповідні відмітки у накладній;

8) результати перевірки вантажу;

9) опис пошкодження і стан вантажів з виділенням нестач або надлишків;

10) висновки експертизи;

11) додаткові відомості і відмітки;

12) підписи осіб, що склали комерційний акт. Зразок комерційного акта наведено на с. 166. Пам’ятайте, Що кількісні числівники, які мають одиницю вимірювання, записують цифрами.

8.3. Претензійні листи

ПРЕТЕНЗІЙНІ ЛИСТИ – листи, якими оформляють обгрунтування вимог однієї організації до іншої, з приводу порушень договірних зобов’язань.

Претензійні листи мають такі реквізити:

1) повідомлення про прибуття товару із зазначенням станції (порту);

2) відправлення із станції (порту) призначення;

3) дата прибуття;

Зразок

Лицьовий бік

КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ № 01373

Складено 15 квітня 1998 р. ст. Київ-Московський Південно-Західної залізниці Як доповнення до акта

№_від ” _19_ р.

(про що)___

(про що).

Форма 4-22 1. Пломби: а) залізниці

Шт.

Б) відправника ШТ.

В) митниці_шт.

2. Копія акта експертизи від 15 квітня 1998 р.

3. Технічний акт №_

4. Розшукове листування на_аркуш._

5. Вагонний лист арк._

6. Пломби й інші

Документи

До акта №_

З відправлення

Додатки

На відправлення вантажної швидкості за накладною № 590305 від 9 квітня 1998 р.

Ст. відправлення: Єлець Південно-Східної залізниці

Ст. призначення: Київ-Московський Південно-Західної залізниці

Відправник: Єлецький механічний завод

Одержувач: Київський завод “Точелектроприлад”

4) назва пароплава або номер вагона;

5) номер договору, згідно з яким прибуває партія продукції;

6) назва одержаного вантажу і його документація (номер і дата рахунку платіжної вимоги);

7) відмітки про стан товару, що прибув (якість і кількість, назва недоодержаних цінностей у кількісному і грошовому вираженні);

8) обгрунтування приводу або підстави для подання претензії, тобто де, коли і за яких обставин виявлено нестачу цінностей, ким і як оформлено; можливі причини нестачі товарів;

9) зазначення конкретних вимог сторони, що потерпіла, а також про задоволення її претензій;

10) визначення порядку і термінів виконання вимог, якщо терміни не визначено спеціальним нормативним актом;

11) банківські реквізити заявника;

12) перелік додатків із зазначенням кількості аркушів.

Укррічфлот

Суднобудівний-

Судноремонтний завод

Київ, Набережно-Лугова, 9

Тел. 417-50-41

12.04.98 № 02-13/196

Претензія на суму 1227 грн. 85 коп.

Зразок

Київське міське

Підприємство

Для оптової реалізації

Металопродукції

Київ-137,

Пр. Визволителів, 15

У зв’язку з недопостачанням Вами у І кварталі 1998 р. металовиробів Ви зобов’язані на підставі пункту 16 договору, підписаного 18 січня, сплатити нам неустойку.

Згідно з доданим розрахунком сума належної нам неустойки становить 1227 грн. 85 коп.

Просимо перерахувати цю суму на наш розрахунковий рахунок № 26149 у Подільському відділенні Промбудбанку м. Києва.

При неотриманні від Вас протягом 10 днів суми претензії або обгрунтованого заперечення справу про стягнення цієї суми буде передано до Державного арбітражу.

Додаток: розрахунок неустойки за І квартал 1998 р.

Директор заводу (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

Розшифрування підпису Розшифрування підпису


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Ділова українська мова – Горбул О. Д. – 8.3. Претензійні листи