Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів спеціальності “Облік і аудит” спеціалізації “Облік і аудит підприємницької діяльності” та “Облік в бюджетних установах” до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін. Слід зазначити, що дисципліни “Фінансовий облік

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ТЕМ З КУРСУ

Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів спеціальності “Облік і аудит” спеціалізації “Облік і аудит підприємницької діяльності” та “Облік в бюджетних установах” до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін. Слід зазначити, що дисципліни “Фінансовий облік

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів спеціальності “Облік і аудит” спеціалізації “Облік і аудит підприємницької діяльності” та “Облік в бюджетних установах” до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін. Слід зазначити, що дисципліни “Фінансовий облік

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 2. Облік доходів і видатків

Система розпорядників коштів і завдання обліку їхніх доходів і видатків. Розпорядники коштів, їхні права та обов’язки. Завдання бухгалтерського обліку доходів і видатків. Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального фонду (плата за послуги,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій

Система розпорядників коштів і завдання обліку їхніх доходів і видатків. Розпорядники коштів, їхні права та обов’язки. Завдання бухгалтерського обліку доходів і видатків. Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального фонду (плата за послуги,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій

Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку. Договірне регулювання трудових відносин та документальне оформлення їх. Оперативний облік персоналу та використання робочого часу. Штатний розпис. Поділ персоналу бюджетних установ. Штатний і

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 5. Облік матеріальних необоротних активів

Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку. Договірне регулювання трудових відносин та документальне оформлення їх. Оперативний облік персоналу та використання робочого часу. Штатний розпис. Поділ персоналу бюджетних установ. Штатний і

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 6. Облік нематеріальних активів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 7. Облік запасів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 8. Облік виробничих витрат

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 9. Облік власного капіталу

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 10. Облік фондів

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 11. Облік результатів виконання кошторису

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Тема 12. Інвентаризації в системі бюджетних установ

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка нематеріальних активів. Облік надходження й наявності нематеріальних активів. Інвентарний облік. Первинні

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ (визначення бюджетної системи України та її принципів, характеристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установ).

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ З КУРСУ

1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ Визначення бюджетної системи України та її принципів Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ

1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ Визначення бюджетної системи України та її принципів Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Визначення бюджетної системи України та її принципів

1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ Визначення бюджетної системи України та її принципів Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Характеристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установ

1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ Визначення бюджетної системи України та її принципів Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами

Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ Поняття обліку є доволі широким і багатогранним, оскільки він пов’язаний з різноманітною господарською діяльністю людей. Облік – це процес, який складається

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ

Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ Поняття обліку є доволі широким і багатогранним, оскільки він пов’язаний з різноманітною господарською діяльністю людей. Облік – це процес, який складається

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Суть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ

В Україні здійснюються державні регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ і Закон України “Про бухгалтерський

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ

Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання Економічні ресурси є матеріальною основою діяльності установи. Від раціональності їхнього використання залежить ефективність діяльності всіх структурних підрозділів бюджетної установи. Керівництву установи необхідно мати вичерпну,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання

Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання Економічні ресурси є матеріальною основою діяльності установи. Від раціональності їхнього використання залежить ефективність діяльності всіх структурних підрозділів бюджетної установи. Керівництву установи необхідно мати вичерпну,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Документування господарських операцій бюджетних установ, облікові регістри та техніка облікової реєстрації

Будь-яка господарська операція повинна відображатись на місці її здійснення у відповідних бухгалтерських документах. Таку реєстрацію господарських операцій називають первинним обліком, який є основою бухгалтерського обліку. Документування – це відображення господарських операцій на певних носіях

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Сутність форм бухгалтерського обліку

Будь-яка господарська операція повинна відображатись на місці її здійснення у відповідних бухгалтерських документах. Таку реєстрацію господарських операцій називають первинним обліком, який є основою бухгалтерського обліку. Документування – це відображення господарських операцій на певних носіях

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ

Система розпорядників бюджетних установ Бюджетними установами та організаціями, вважаються такі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного або місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як головного планового та фінансового

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Система розпорядників бюджетних установ

Система розпорядників бюджетних установ Бюджетними установами та організаціями, вважаються такі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного або місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як головного планового та фінансового

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету

Порядок фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету визначено “Порядком обслуговування державного бюджету за видатками”, затвердженого наказом ДКУ від 25.05.2004 р. № 89. Зокрема, цим Порядком визначаються основні положення щодо формування

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Синтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань

Порядок фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету визначено “Порядком обслуговування державного бюджету за видатками”, затвердженого наказом ДКУ від 25.05.2004 р. № 89. Зокрема, цим Порядком визначаються основні положення щодо формування

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ

Види доходів спеціального фонду бюджетних установ Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Види доходів спеціального фонду бюджетних установ

Види доходів спеціального фонду бюджетних установ Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Формування спеціального фонду за джерелами надходжень

Види доходів спеціального фонду бюджетних установ Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду

Види доходів спеціального фонду бюджетних установ Спеціальний фонд містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

До доходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт відносяться доходи отримані від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, доходи отримані від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств закладів середньої освіти та доходів від реалізації

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 7. Облік видатків бюджетних установ

Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ Видатки – це державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ

Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ Видатки – це державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунку 32 “Рахунки в казначействі”, характеристика субрахунків якого відображено в табл. 7.2 Таблиця 7.2.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

Поняття кошторису доходів і видатків та його види Установи, що утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення своєї діяльності й виконання покладених на них функцій складають кошторис, який є важливим інструментом планування, так і

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Поняття кошторису доходів і видатків та його види

Поняття кошторису доходів і видатків та його види Установи, що утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення своєї діяльності й виконання покладених на них функцій складають кошторис, який є важливим інструментом планування, так і

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Порядок складання проектів кошторисів

Складання і затвердження кошторису починається із розроблення проекту кошторису доходів і видатків бюджетною установою. Цей документ містить приблизні показники, оскільки остаточні будуть визначені після погодження проекту кошторису із розпорядником вищого рівня. Рух інформації у

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Порядок розгляду і затвердження кошторисів

Складання і затвердження кошторису починається із розроблення проекту кошторису доходів і видатків бюджетною установою. Цей документ містить приблизні показники, оскільки остаточні будуть визначені після погодження проекту кошторису із розпорядником вищого рівня. Рух інформації у

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Порядок внесення змін до кошторисів

Складання і затвердження кошторису починається із розроблення проекту кошторису доходів і видатків бюджетною установою. Цей документ містить приблизні показники, оскільки остаточні будуть визначені після погодження проекту кошторису із розпорядником вищого рівня. Рух інформації у

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи

Види готівкових форм розрахунків бюджетних установ Грошові кошти бюджетні установи зберігають на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах ДКУ. Але на практиці виникає необхідність в розрахунках готівкою, наприклад при виплаті заробітної плати, допомоги з

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Види готівкових форм розрахунків бюджетних установ

Види готівкових форм розрахунків бюджетних установ Грошові кошти бюджетні установи зберігають на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах ДКУ. Але на практиці виникає необхідність в розрахунках готівкою, наприклад при виплаті заробітної плати, допомоги з

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Порядок надходження та використання готівкових коштів

Види готівкових форм розрахунків бюджетних установ Грошові кошти бюджетні установи зберігають на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках в органах ДКУ. Але на практиці виникає необхідність в розрахунках готівкою, наприклад при виплаті заробітної плати, допомоги з

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Використання бюджетними установами РРО

Кошти, які надходять у вигляді виручки від платних послуг збирають в операційній касі, яка обладнана реєстратором розрахункових операцій. Реєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Синтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній валюті

Кошти, які надходять у вигляді виручки від платних послуг збирають в операційній касі, яка обладнана реєстратором розрахункових операцій. Реєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Відображення в обліку операцій в іноземній валюті

Розпорядники бюджетних коштів за деякими напрямами витрат, встановлених законодавством, свої господарські операції можуть проводити в іноземній валюті. Схему основних операцій з іноземною валютою наведено на рис. 9.6. Іноземна валюта – валюта інша, ніж валюта

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Облік інших коштів

Поряд з грошовими коштами в касі бюджетні установи розпоряджаються іншими коштами, до яких належать: грошові документи в національній та іноземній валюті, грошові кошти в дорозі. До грошових документів належать сплачені талони на бензин і