Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Особи й органи, що сприяють здійсненню провадження в справі про адміністративне правопорушення

Свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, поняті. Одні з них (свідки, експерти) повідомляють дані повноважному органу або посадовій особі. Інші (перекладачі, поняті) – потрібні для закріплення доказів або забезпечення необхідних умов адміністративного провадження.

Свідок як учасник адміністративного процесу відіграє важливу роль у з’ясовуванні обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, ним є будь-яка особа, яка може дати пояснення про відомі їй які-небудь обставини, що підлягають встановленню в справі. Законодавець не встановлює обмежень для виклику як свідків у справі залежно від їхнього віку. Припускається опитування неповнолітніх і навіть малолітніх з урахуванням ступеня розвитку, умов сприйняття і стану органів їхніх почуттів, якщо посадові особи, яка здійснюють провадження в справі про адміністративне правопорушення вважають, що поряд з іншими доказами пояснення зазначених осіб є достовірними. Правовий статус свідків визначається ст. 272 КУШ, відповідно до якої вони зобов’язані явитися в зазначений час за викликом органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, дати правдиві пояснення, повідомити усе відоме їм у справі і відповісти на поставлені запитання.

Експерт також є особою, яка сприяє здійсненню провадження, і його правовий статус визначено КУАП (ст. 273). Експерт – це особа, що володіє спеціальними глибокими пізнаннями в якійсь сфері людської діяльності, яка реалізує ці пізнання відповідно до науково розробленої методики. Порядок участі експерта при провадженні по справах про адміністративні правопорушення визначено законом: у винесеному посадовою особою постанові про призначення експертизи вказується, якому експерту або установі доручено проведення конкретного виду експертизи. Таким чином, експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у випадку, коли виникає необхідність у спеціальних пізнаннях. Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, із дозволу органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи, бути присутнім при розгляді справи.

Експерт також зобов’язаний з’явитися за викликом органу (посадової особи) і дати об’єктивний висновок у поставлених перед ним запитаннях.

На відміну від експерта притягнення спеціаліста у провадженні по справах про адміністративні правопорушення для вирішення спеціальних питань, що стосуються обставин вчиненого правопорушення, не має жорсткої процесуальної процедури, тобто не потребує винесення процесуального документа – постанови, а припускає навіть варіант усного запрошення.

Перекладач, як учасник провадження, призначається у випадках, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, або інші особи, які беруть участь у справі (потерпілий, свідок), не володіють мовою, якою ведеться провадження. Участь перекладача надає їм можливість користуватися рідною або іншою мовою, якою вони володіють, що сприяє об’єктивному, усебічному, повному дослідженню обставин справи.

Перекладач призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення. Він зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і зробити повно і точно доручений йому переклад. За відхилення від явки або відмову від перекладу до нього можуть бути застосовані міри громадського впливу.

Правовий статус перекладача регламентується ст. 274 КУАП.

Поняті – особи, які сприяють здійсненню провадження в справі про адміністративне правопорушення, не зацікавлені у результаті справи. Завдання їх полягає в засвідченні своїми підписами факту правильного відображення в протоколі характеру проведених дій, їхньої послідовності і результатів. Об’єктивність відображення того, що відбувається, забезпечується участю принаймні двох понятих.

Практика провадження по справах про адміністративні правопорушення наполегливо потребує участі спеціалістів і понятих у справі про адміністративні правопорушення, визначення їхнього процесуального положення, проте законодавцем їхній правовий статус не визначено.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Особи й органи, що сприяють здійсненню провадження в справі про адміністративне правопорушення