Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Класифікація видань за цільовим призначенням

За цільовим призначенням виділяють такі види видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне, виробничо-практичне видання для аматорів, навчальне, громадсько-політичне, довідкове, видання для організації дозвілля, рекламне, літературно-художнє, видання твору художньої літератури.

Загальна характеристика цих видань подана в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5. Класифікаційна характеристика видань за цільовим призначенням

Вид

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Офіційне

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій

2.

Наукове

Видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів

3.

Науково-популярне

Видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузі науки, культури й техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

4.

Науково-виробниче

Видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх упровадження в практику

5.

Виробничо-практичне

Видання відомостей з технології, техніки Й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації

6.

Нормативне виробничо-практичне

Видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності

7.

Виробничо-практичне видання для аматорів

Видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

8.

Навчальне

Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зустрічній для навчання й викладання формі

9.

Громадсько – політичне

Видання твору громадсько-політичної тематики

10.

Видання для

Організації дозвілля

Видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльності, різних захоплень

11.

Рекламне

Видання відомостей щодо виробів, послуг, заходів, культурно-історичних об’єктів, творчих колективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування

12.

Літературно-художнє

Видання твору художньої літератури

13.

Довідкове

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для швидкого пошуку, не призначене для суспільного читання

Класифікація видань за цільовим призначенням

За цільовим призначенням виділяють такі види видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне, виробничо-практичне видання для аматорів, навчальне, громадсько-політичне, довідкове, видання для організації дозвілля, рекламне, літературно-художнє, видання твору художньої літератури.

Загальна характеристика цих видань подана в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5. Класифікаційна характеристика видань за цільовим призначенням

Вид

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Офіційне

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій

2.

Наукове

Видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів

3.

Науково-популярне

Видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузі науки, культури й техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

4.

Науково-виробниче

Видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх упровадження в практику

5.

Виробничо-практичне

Видання відомостей з технології, техніки й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації

6.

Нормативне виробничо-практичне

Видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності

7.

Виробничо-практичне видання для аматорів

Видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у форм і, зрозумілій читачам-нефахівцям

8.

Навчальне

Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зустрічній для навчання й викладання формі

9.

Громадсько політичне

Видання твору громадсько-політичної тематики

10.

Видання для

Організації дозвілля

Видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльності, різних захоплень

11.

Рекламне

Видання відомостей щодо виробів, послуг, заходів, культурно-історичних об’єктів, творчих колективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування

12.

Літературно-художнє

Видання твору художньої літератури

13.

Довідкове

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для швидкого пошуку, не призначене для суспільного читання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Класифікація видань за цільовим призначенням