Загальне документознавство – Палеха Ю. І

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – ВСТУП

У більшості праць, як українських, російських так і зарубіжних вчених, розглядаються власні підходи до розуміння науки про документ, так би мовити “широкі”, “вузькі (традиційні)” та “інформаційні”. Одні науковці вважають, що узагальнюючу науку про документ

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

1. Основні етапи розвитку документознавства Коло питань Виникнення й розвиток традиційного документознавства. Становлення документознавства як науки інформаційного циклу. Інтеграція наук про документ у документознавство. Формування знань про документ відбувалося досить тривалий час. Спочатку єдиної

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – 1. Основні етапи розвитку документознавства

1. Основні етапи розвитку документознавства Коло питань Виникнення й розвиток традиційного документознавства. Становлення документознавства як науки інформаційного циклу. Інтеграція наук про документ у документознавство. Формування знань про документ відбувалося досить тривалий час. Спочатку єдиної

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Виникнення й розвиток традиційного документознавства

1. Основні етапи розвитку документознавства Коло питань Виникнення й розвиток традиційного документознавства. Становлення документознавства як науки інформаційного циклу. Інтеграція наук про документ у документознавство. Формування знань про документ відбувалося досить тривалий час. Спочатку єдиної

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Становлення документознавства як науки інформаційного циклу

Прибічники інформаційної теорії походження документаційної науки, в статусі науки інформаційного циклу, її становлення пов’язують з процесами поширення науково-інформаційної діяльності (перша пол. XVI ст.). Розвиток друкарства, удосконалення поліграфічної справи на початку XVI ст. викликало появу

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Інтеграція наук про документ

Поширення з початку 1970-х років електронних комунікацій зумовило поєднання проблематики дисциплін, пов’язаних зі створенням, зберіганням та використанням електронних документів. Поняття “документ” у даному аспекті вже мало досить широке трактування, воно стало безвідносним до змісту,

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

Пошуки назв науки про документ “Проникнення” документів у всі сфери людської діяльності – науку, управління, практику, освіту тощо – зумовило об’єктивне зростання їх типовидового розмаїття, формування новітніх систем документних потоків, масивів систем документів і

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Пошуки назв науки про документ

Пошуки назв науки про документ “Проникнення” документів у всі сфери людської діяльності – науку, управління, практику, освіту тощо – зумовило об’єктивне зростання їх типовидового розмаїття, формування новітніх систем документних потоків, масивів систем документів і

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Сучасні концепції науки про документ

Загальне документознавство як сукупність знань про документ та наукова дисципліна, природно, перебуває на стадії свого формування та розвитку. Тому цілком зрозуміло, що мають право на існування та обговорення різні підходи дослідників даної галузі до

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. Ю. М. Столярова

Загальне документознавство як сукупність знань про документ та наукова дисципліна, природно, перебуває на стадії свого формування та розвитку. Тому цілком зрозуміло, що мають право на існування та обговорення різні підходи дослідників даної галузі до

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. Н. Б. Зінов’євої

У наукових працях професора Краснодарського університету культури і мистецтв Н. Б. Зінов’євої документознавство визначається як фундаментальна й одночасно прикладна наукова дисципліна, джерелом формування якої є книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство тощо [26-28]. Фундаментальні дослідження в документознавстві,

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. А. М. Сокової

У наукових працях професора Краснодарського університету культури і мистецтв Н. Б. Зінов’євої документознавство визначається як фундаментальна й одночасно прикладна наукова дисципліна, джерелом формування якої є книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство тощо [26-28]. Фундаментальні дослідження в документознавстві,

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. Н. М. Кушнаренко

Свій погляд на структуру документознавства висловила послідовник ідей проф. Ю. М. Столярова проф. Н. М. Кушнаренко, поділяючи його на загальне та особливе [45]. Загальне документознавство, на думку дослідниці, складається з трьох розділів: теорії документа,

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. С. Г. Кулешова

Свій погляд на структуру документознавства висловила послідовник ідей проф. Ю. М. Столярова проф. Н. М. Кушнаренко, поділяючи його на загальне та особливе [45]. Загальне документознавство, на думку дослідниці, складається з трьох розділів: теорії документа,

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. М. С. Слободяника

Заслуговує на увагу концепція структури документознавства, запропонована українським вченим проф. М. С. Слободяником. На його думку, документознавство – це “комплекс наукових дисциплін, орієнтованих на всебічне вивчення документа в широкому контексті, а також різноманітних утворень

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. Г. М. Швецової-Водки

Заслуговує на увагу концепція структури документознавства, запропонована українським вченим проф. М. С. Слободяником. На його думку, документознавство – це “комплекс наукових дисциплін, орієнтованих на всебічне вивчення документа в широкому контексті, а також різноманітних утворень

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Концепція проф. В. В. Бездрабко

Заслуговує на увагу концепція структури документознавства, запропонована українським вченим проф. М. С. Слободяником. На його думку, документознавство – це “комплекс наукових дисциплін, орієнтованих на всебічне вивчення документа в широкому контексті, а також різноманітних утворень

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – 3. Системи документування та їх еволюція

Основні поняття Документування – це процес створення документа. Правила документування встановлюються нормативними актами. Приміром, ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять” подає визначення документування управлінської інформації як “створювання службових документів, змістом

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Основні поняття

Основні поняття Документування – це процес створення документа. Правила документування встановлюються нормативними актами. Приміром, ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять” подає визначення документування управлінської інформації як “створювання службових документів, змістом

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Кодування інформації

Основні поняття Документування – це процес створення документа. Правила документування встановлюються нормативними актами. Приміром, ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять” подає визначення документування управлінської інформації як “створювання службових документів, змістом

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Основні форми запису інформації

В еволюційному розвитку людини фігурують такі взаємопов’язані поняття як сприйняття, розуміння, мова й документ. Дійсно, без сприйняття не було б розуміння, без розуміння не розвинулась би мова, без документа мова б не вдосконалювалась. Перші

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Предметні форми запису інформації

В еволюційному розвитку людини фігурують такі взаємопов’язані поняття як сприйняття, розуміння, мова й документ. Дійсно, без сприйняття не було б розуміння, без розуміння не розвинулась би мова, без документа мова б не вдосконалювалась. Перші

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Паличковий запис інформації

Для передачі інформації й запам’ятовування первісні люди широко застосовували “паличкове” документування. У даному випадку паличка – це виділена та очищена від зайвих пагонів частина тонкого стебла або товстої гілки. Найпримітивнішим прикладом форми передачі інформації

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – “Вузелковий” запис інформації

Для передачі інформації й запам’ятовування первісні люди широко застосовували “паличкове” документування. У даному випадку паличка – це виділена та очищена від зайвих пагонів частина тонкого стебла або товстої гілки. Найпримітивнішим прикладом форми передачі інформації

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Запис інформації “кіпу”

Для передачі інформації й запам’ятовування первісні люди широко застосовували “паличкове” документування. У даному випадку паличка – це виділена та очищена від зайвих пагонів частина тонкого стебла або товстої гілки. Найпримітивнішим прикладом форми передачі інформації

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Запис інформації “вампум”

Для передачі інформації й запам’ятовування первісні люди широко застосовували “паличкове” документування. У даному випадку паличка – це виділена та очищена від зайвих пагонів частина тонкого стебла або товстої гілки. Найпримітивнішим прикладом форми передачі інформації

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Зображувальний запис інформації

Первісна людина кам’яного віку вважалась “талановитим маляром”. У печерах Іспанії, на схилах гір Швеції, на кам’янистих берегах р. Лени в Сибіру чи в горах Кавказу, або ж у багатьох інших місцях вона залишила безліч

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Розвиток способів запису інформації

Від форми та способу документування залежить рівень інформативності документа, віднесення його до того чи іншого виду, типу, різновиду. Спосіб документування – це дія, чи сукупність дій, які використовуються для запису інформації на матеріальному носії

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Розвиток засобів запису інформації

Від форми та способу документування залежить рівень інформативності документа, віднесення його до того чи іншого виду, типу, різновиду. Спосіб документування – це дія, чи сукупність дій, які використовуються для запису інформації на матеріальному носії

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – 4. Розвиток носіїв інформації

З давніх часів наші предки використовували різноманітні носії, на яких можна було б залишити відбиток: пальмове листя, бамбук, папірус, кістки тварин, черепахові щитки, кору, камінь. Греки на камені витесували епітафії та урочисті написи. Аристотель

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Застосування глиняних табличок

З давніх часів наші предки використовували різноманітні носії, на яких можна було б залишити відбиток: пальмове листя, бамбук, папірус, кістки тварин, черепахові щитки, кору, камінь. Греки на камені витесували епітафії та урочисті написи. Аристотель

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Документи з папірусу

Альтернативним матеріалом для виготовлення документів в Єгипті став папірус. У якості матеріалу для письма він став використовуватись ще в період 5-6 династій (2563-2263 р. до н. е.), а, можливо, і раніше. Термін “папірус” єгипетського

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Застосування остраки

Сировина для виготовлення папірусу зростала тільки в Єгипті, а технологія виготовлення була складною. Це зумовило його відносно високу вартість. Використовувати папірус для виготовлення документів, що містять швидко-старіючу оперативну інформацію, було невигідно. Вихід був знайдений

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Використання воскових дощечок

Сировина для виготовлення папірусу зростала тільки в Єгипті, а технологія виготовлення була складною. Це зумовило його відносно високу вартість. Використовувати папірус для виготовлення документів, що містять швидко-старіючу оперативну інформацію, було невигідно. Вихід був знайдений

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Шкіра як матеріал для письма

Більш зручним матеріалом для письма в Єгипті була шкіра. Згадки про документи на шкірі відносяться до часу 4-ї династії (біля 2900-2750 р. до н. е.). Однак якість обробки цього матеріалу була не досить високою,

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Винайдення паперу

Папір, як основний сучасний матеріал для друкування, був винайдений Цай Лунем у II ст. до н. е. на Далекому Сході в Китаї [22]. Тамтешні народи в древні часи писали на листях бамбуку чи на

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Сучасні носії інформації

Папір, як основний сучасний матеріал для друкування, був винайдений Цай Лунем у II ст. до н. е. на Далекому Сході в Китаї [22]. Тамтешні народи в древні часи писали на листях бамбуку чи на

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Модуль 2. Основи теорії про документ

5. Методологічні основи знань про документ Об’єкт, мета й предмет загального документознавства Формування загального документознавства як наукової дисципліни передбачає визначення основних її складових: об’єкта, мети, предмета, структури, методів, а також принципів проведення досліджень. Оскільки

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – 5. Методологічні основи знань про документ

5. Методологічні основи знань про документ Об’єкт, мета й предмет загального документознавства Формування загального документознавства як наукової дисципліни передбачає визначення основних її складових: об’єкта, мети, предмета, структури, методів, а також принципів проведення досліджень. Оскільки

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Об’єкт, мета й предмет загального документознавства

5. Методологічні основи знань про документ Об’єкт, мета й предмет загального документознавства Формування загального документознавства як наукової дисципліни передбачає визначення основних її складових: об’єкта, мети, предмета, структури, методів, а також принципів проведення досліджень. Оскільки

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Завдання та особливості загального документознавства

5. Методологічні основи знань про документ Об’єкт, мета й предмет загального документознавства Формування загального документознавства як наукової дисципліни передбачає визначення основних її складових: об’єкта, мети, предмета, структури, методів, а також принципів проведення досліджень. Оскільки

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Методи й принципи документознавчих досліджень

У науці не існує єдиного підходу стосовно тлумачення слова “методологія”. В одному випадку, під методологією розуміють філософську, світоглядну основу науки, а в іншому – науки про методи й методики. Метод – це спосіб пізнання,

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – 6. Визначення терміна “документ”

Походження терміна “документ” Однією із суттєвих особливостей розуміння поняття “документ” є те, що воно має досить твердо усталені позначення. Китайці на документ кажуть веньцзянь, японці – бунсьо, євреї – місмах, араби – васіка. Більш-менш

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Походження терміна “документ”

Походження терміна “документ” Однією із суттєвих особливостей розуміння поняття “документ” є те, що воно має досить твердо усталені позначення. Китайці на документ кажуть веньцзянь, японці – бунсьо, євреї – місмах, араби – васіка. Більш-менш

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Сфера використання терміна

З давніх часів існувала значна кількість близьких за значенням термінів, що використовувались для означення певного класу штучно створених об’єктів для передачі інформації. Обособлення цих термінів було викликане їх еволюційним розвитком, особливостями розмноження, розповсюдження та

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Офіційні визначення поняття “документ”

За тривалий історичний період значення поняття “документ” постійно змінювалося. До сьогоднішнього часу застосовуються різні визначення, то надаючи йому найширше значення, то звужуючи його розуміння до одного конкретного виду документа. Наведемо в хронологічному порядку деякі

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – 7. Властивості, функції й ознаки документа

Системний підхід до вивчення документа Пояснити сутність документа – це завдання, котре можна вирішити за допомогою теорії системного підходу – методологічного напряму в науці, що ставить своїм завданням розробку засобів та методів дослідження складно-організованих

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Системний підхід до вивчення документа

Системний підхід до вивчення документа Пояснити сутність документа – це завдання, котре можна вирішити за допомогою теорії системного підходу – методологічного напряму в науці, що ставить своїм завданням розробку засобів та методів дослідження складно-організованих

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Значимі властивості документа

Системний підхід до вивчення документа Пояснити сутність документа – це завдання, котре можна вирішити за допомогою теорії системного підходу – методологічного напряму в науці, що ставить своїм завданням розробку засобів та методів дослідження складно-організованих

Загальне документознавство – Палеха Ю. І. – Основні ознаки документа

До основних ознак документа, як зазначає у своїй роботі проф. Н. М. Кушнаренко [19], відносяться: Наявність семантики змісту Стабільна матеріальна (речова) форма Призначеність для використання в соціальній комунікації Завершеність повідомлення Характеристика вищезгаданих ознак для