Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 3. Характеристика

Характеристика – це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. У характеристиці мають бути такі реквізити:

1) прізвище, ім’я, по батькові того, кому видається характеристика;

2) рік народження, освіта;

3) текст, де зазначено, з якого часу працює або навчається особа, як ставиться до своїх посадових обов’язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі;

4) дата складання;

5) підпис відповідальної посадової особи й гербова печатка організації, яка видала характеристику. Текст викладається від третьої особи.

Зразки характеристик:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ткаченко Антоиіни Андріївни, студентки музично-педагогічного факультету, 1982Року народження, освіта вища незакінчена

Ткаченко А. А. навчається на V курсі музично-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій фаховий рівень. За час навчання в університеті підготувала і провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-“афганців”. З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів.

Ткаченко А. А. виконує громадські доручення, успішно працює старостою 51-і групи. Вимоглива до себе, користується повагою серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристика видана для…

01.03.2007 Декан музично-педагогічного

Факультету (підпис) С. А. Коваленко

ХАРАКТЕРИСТИКА

Шмельова Віктора Петровича, учня 11 Класу

Прилуцької середньої школи № 1 Чернігівської області, 1987Року народження

Віктор Шмельов упродовж навчання в середній школі зарекомендував себе здібним учнем.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі й міцні знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Багато читає художньої літератури. Особливий інтерес виявляє до театрального мистецтва, очолює шкільний драматичний гурток і дуже цим захоплюється.

Як член учнівської лекторської групи Віктор виступав перед учнями з доповіддю “Сучасна музика”.

Упродовж навчання у школі В. Шмельов виявляв активність у громадській та суспільно корисній роботі. Під час літніх канікул керував ланкою учнівської виробничої бригади, показавши особистий приклад сумлінного ставлення до праці.

Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично ставиться до власних вчинків, до поведінки товаришів і відверто про це говорить.

За відмінне навчання, зразкову поведінку та активну участь у громадській роботі педрада просить облвно нагородити Віктора Шмельова золотою медаллю.

12.05.2007

Директор школи (підпис) О. І. Алексєєв

Класний керівник (підпис) К. П. ТурТн

4. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження

Написання прізвищ, географічних назв іншомовного походження загалом підпорядковується принципам української орфографії, проте є й низка специфічних правил.

І. Російський, болгарський, чеський звук [є], польські [іе] передаються:

Літерою е

1. Після букв, що позначають приголосні звуки: Кузнецов, Петров, Лєрмонтов, Сенкевич; Пенза, Воронеж.

2. У суфіксі – ев після р і Ц та шиплячих (ж, ч, Ш): Муромцев, Писарев, Нехорошев; мис Рум ‘янцева.

Літерою є

1. На початку слова: Єлизаров, Єфремов, Єпифанов; Єреван, Єнісей.

2. У середині слова після букви, що позначає голосний, після апострофа і м’якого знака: Гуляєв, Благоєв, Аляб’єв, Аркадьєв; Колгуєв, Єгор ‘євськ.

3. У корені російських прізвищ, якщо в українській мові у цьому корені йому відповідає звук і літера і: Бєдний, Слєпцов, Сєченов; Бєлгород, Благовєщенськ.

II. Російська літера е передається:

Сполученням літер йо На початку слова і складу: Йолкін, Бугайов; Соловйово.

Сполученням літер ьо У середині чи в кінці складу: Корольов, Семьоркін, Ве-рьовкін; мис Дежньова.

Літерою е

Якщо прізвище утворене від спільних для української і російської мов імен: Артемов, Семенов, Федоров; Орел.

Літерою о

Під наголосом після ч, щ: Громов, Хрущов; Рогачово.

III. Болгарське, сербське “(/) передається:

Літерою и

Між буквами, що позначають приголосні: Христов, Радим, Ягич.

Літерою і’

Після букв, що позначають голосні: Стоїч, Раім.

Літерою і На початку слова: Шєв, Івич, Ільєску.

IV. Польське, чеське, словацьке и(і’) передається:

Літерою і

На початку слова та після приголосного: Івашкевич, Лінда, Міцкевич.

Літерою и

Після шиплячих та у суфіксах – ик, – ицьк-, – ич: Шимчак, Міклошич, Бжозович, Козицький, Гавлик, Фучик.

V. Російська літера и передається:

Літерою і

1. На початку слова: Ігнатов, Ісаєв.

2. Після приголосних (крім шиплячих і Ц): Пушкін, Мічурін.

Літерою ї

1. Після букв, що позначають голосні: Воїнов; Ізмаїл.

2. Після апострофа та м’якого знака: Гур ‘ін, Ільїн.

Літерою и

1. Після ж, ч, ш, щ, ц перед буквою, що позначає приголосний: Чичиков, Жилін, Щипачов, Нальчик.

2. У прізвищах, утворених від людських імен та загальних назв, спільних для російської та української мов: Борисов, Сидоров, Пивоваров, Васильєв; Гаврилово.

3. У префіксі при-: Привалов, Пришвін.

4. У суфіксах – ик, – ич9 – иц, – ищ, – ович, – євич: Засулич, Голик, Радищев, Станковим, Трублаєвич.

VI. Російське ы передається літерою и: Крутих, Рибаков.

Вправа 28. Складіть речення із поданими словами.

Дисципліна, організація, характеристика, ретельно, старанно, активний, позитивний, пасивний, серйозний, справедливий, наполегливий, енергійний, неврівноважений.

Вправа 29. Напишіть психолого-ледагогічну характеристику учня класу, в якому Ви проходите практику. Які основні реквізити характеристики?

Вправа ЗО. Прочитайте заголовок характеристики. Чи всі анкетні дані студента зазначено в ньому? Яких відомостей бракує? Характеристика

Студента соціально-гуманітарного факультету Корольова Федора Степановича

Вправа 31. Подані прізвища запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Благоев, Литвинов, Лукьянов, Сухарев, Давыдов, Демьянов, Лучанинов, Георгиев, Рощин, Марцинкевич, Теркин, Шимчак, Гущин, Слепцов, Муромцев, Астафьев, Звягинцев, Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Миклошич, Душин, Сергеев, Едличка, Псргачов, Куницын, Лесков, Шитик, Мирошников, Андрианов, Елютин, Пугачев, Зверев, Живков, Исаенков, Дернов, Артемов, Алексеев, Макеев, Тимирязев.

Вправа 32. Запишіть українською мовою прізвища відомих: а) письменників; б) композиторів; в) художників; г) мовознавців.

Вправа 33. Назвіть і запишіть слова, які визначають риси характеру людини.

Увага! Культура мовлення Запрошення та прохання

Ласкаво просимо!

Приходьте, будь ласка (прошу, приходьте)! Я хочу запросити Вас до себе. Підійдіть, будь ласка, ближче! Прошу, сідайте (сідайте, будь ласка). Дозвольте запросити Вас… Чи не хотіли б Ви… Чи не бажаєте Ви… Чи не могли б Ви…

Я хочу попросити Вас зробити мені послугу. Прошу допомогти мені… Скажіть, будь ласка,… Будьте ласкаві, напишіть… Будьте такі ласкаві, поясніть…

Дозвольте мені увійти (вийти, запитати Вас, відповісти, по турбувати Вас).

Чи можу я попрохати..?

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

Говорить по душам говорити щиро, відверто

Говорить без обиняков говорити прямо

Дела идут к лучшему справи йдуть на краще

День ото дня з кожним днем

Держаться в стороне триматися осторонь

Для вида (видимости) для годиться; про людське’ око

Для приличия заради пристойності

Для своего удовольствия собі на втіху

Добрый по характеру добрий за вдачею; доброї вдач і

Довести до всеобщего довести до загального відома,

Сведения до відома всіх

До потери сознания до нестями

До сих пор до цього часу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 3. Характеристика