Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Правопис власних назв

До цієї групи документів належать: заява, наказ щодо особового складу, автобіографія, резюме, характеристика, контракт із найму працівників, особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка.

1. Заява

Заява – це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладено певне прохання. За походженням заяви бувають від організацій, установ (службові) та особисті, а за місцем виникнення – внутрішні й зовнішні. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати у такій послідовності:

1) праворуч пишеться назва організації чи установи, до якої подається заява;

2) нижче у стовпчик – посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заяву адресовано тій організації, де працює її автор, домашню адресу зазначати не треба, достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ);

3) ще нижче посередині рядка пишеться слово Заява;

4) текст заяви слід починати з великої літери і з абзацу, чітко викладаючи прохання з коротким його обгрунтуванням;

5) після тексту ліворуч ставиться дата, а праворуч – підпис автора заяви.

Складна заява містить також відомості про те, які саме документи додаються на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (перелік документів подається після основного тексту перед підписом).

У заяві варто порушувати лише одне питання, не ускладнюючи текст зайвою інформацією, що не стосується справи.

Заява пишеться від руки в одному примірнику.

Зразки заяв:

Деканові природничо-географічного факультету Національного педагогічного університету

Імені Михайла Драгоманова доц. Командишку В. К.

Студента II курсу відділення “Географія і фізкультура ” Возного Петра Миколайовича

Заява

Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік з практичного курсу української мови.

15.01.2008 (Підпис)

Ректорові Чернігівського

Державного педагогічного

Університету

Імені Тараса Шевченка

Проф. Яковенку О. Ф.,

Студента Харківського національного університету імені В. Каразіна Шевченка Сергія Івановича

Заява

У зв ‘язку з переїздом моїх батьків на постійне проживання до м. Чернігова прошу зарахувати мене студентом III курсу фізико-математичного факультету спеціальності “Математика і фЬика”.

Додатки:

1. Витяг із залікової книжки на 2 Арк. в 1 пр.

2. Характеристика, видана Харківським національним університетом на 1 арк. в 1 пр.

3. Свідоцтво про народження на 1 Арк. в 1 пр.

4. Довідка про місце проживання на 1 Арк. в 1 пр.

20.07.2007 (Підпис)

2. Правопис власних назв

Розглядаючи написання заяв, доречно нагадати правила вживання великої літери.

І. Власні імена

З великої літери пишуться:

1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, Венера, Дід Мороз, корова Зірка.

2. Прізвища людей, уживані в загальному значенні, якщо вони не перетворилися на загальні назви, тобто не втратили свого індивідуального значення: Там слава й труд і мудрість троєкрата ще вродять нам Шевченка і Сократа (Мал.).

З малої літери пишуться:

1. Імена та прізвища людей, які втратили значення власних назв і стали загальними назвами людей і предметів: рентген (апарат), френч (одяг), меценат, донжуан, дизель (двигун).

2. Назви народів, племен, людей за національною ознакою та за місцем проживання: араби, африканці, українець, росіянка, киянин, львів’яни.

3. Родові назви міфологічних істот (ангел, муза, титан)*, назви груп тварин, навіть якщо вони походять від індивідуальних кличок (каштанки), а також назви порід тварин (бульдог, вівчарка, пінчер).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 2. Правопис власних назв