Соціологія праці – Лукашевич М. П

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – Передмова

Соціальні зміни в усіх сферах життєдіяльності, спричинені демократизацією і переходом до ринкової економіки посттоталітарних суспільств, зумовили підвищення попиту на соціологічні знання, актуалізували розвиток соціологічної науки. Масштаби перетворень у сфері праці вимагають пильної уваги галузевої

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – ГЛАВА 1. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

Соціальні зміни в усіх сферах життєдіяльності, спричинені демократизацією і переходом до ринкової економіки посттоталітарних суспільств, зумовили підвищення попиту на соціологічні знання, актуалізували розвиток соціологічної науки. Масштаби перетворень у сфері праці вимагають пильної уваги галузевої

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – 1. Що вивчає соціологія праці?

Соціальні зміни в усіх сферах життєдіяльності, спричинені демократизацією і переходом до ринкової економіки посттоталітарних суспільств, зумовили підвищення попиту на соціологічні знання, актуалізували розвиток соціологічної науки. Масштаби перетворень у сфері праці вимагають пильної уваги галузевої

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – 2. Використання соціології праці в діяльності менеджера

Відомий дослідник природи, сутності праці менеджера Г. Мінцберг дійшов висновку, що вся вона може бути класифікована залежно від характеру управлінської діяльності у вигляді 10 управлінських ролей, що їх приймають на себе керівники в різні

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – ГЛАВА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ

1. Донауковий етап зародження соціології праці У навчальній літературі з соціології праці не склався загальний підхід до розуміння ролі історичного аспекту у вивченні курсу. В одних навчальних посібниках це питання навіть не порушується, в

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – 1. Донауковий етап зародження соціології праці

1. Донауковий етап зародження соціології праці У навчальній літературі з соціології праці не склався загальний підхід до розуміння ролі історичного аспекту у вивченні курсу. В одних навчальних посібниках це питання навіть не порушується, в

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – 2.Початок наукового етапу розвитку соціології праці

Науковий етап відзначив і 1 свій початок першими проблисками капіталістичного виробництва в європейській Реформації. На основі оновлення змісту християнського вчення виник протестантизм, у якому обгрунтовано особливе значення праці. Якщо раніше праця виводилась із системи

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – 3. Виникнення соціології праці

Виникнення соціології праці пов’язано з процесом конституювання її в самостійну галузь соціологічних знань у другому десятилітті XX ст. Як відомо, проблеми, що стосуються розвитку продуктивних сил за капіталізму та організації виробництва за нових умов

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – 4. Сучасний етап розвитку соціології праці

Американська соціологія праці Сучасний етап розвитку соціології праці (від 20-х років XX ст.) характеризується домінуванням американської соціології, що пов’язують зі зміною статусу соціології з академічного на університетський. Прикметно, що соціологія у США утверджувалася не

Соціологія праці – Лукашевич М. П. – Американська соціологія праці

Американська соціологія праці Сучасний етап розвитку соціології праці (від 20-х років XX ст.) характеризується домінуванням американської соціології, що пов’язують зі зміною статусу соціології з академічного на університетський. Прикметно, що соціологія у США утверджувалася не