Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – ПЕРЕДМОВА

Соціологія як одна з гуманітарних дисциплін надає можливість студенту, молодому спеціалісту адекватно відповідати на виклики сучасності, оскільки допомагає виробити системний погляд на суспільство крізь призму діяльності людини. Вивчення соціології у вищому навчальному закладі –

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – 1.СОЦІОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬСТВО

Що вивчає наука “соціологія”? Що є її предметом? Соціологія (від лат. societas – суспільство і грецьк. А. оуо£ – слово, поняття, вчення; букв. – вчення про суспільство) – наука про суспільство або суспільствознавство. Термін

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – Що вивчає наука “соціологія”? Що є її предметом?

Що вивчає наука “соціологія”? Що є її предметом? Соціологія (від лат. societas – суспільство і грецьк. А. оуо£ – слово, поняття, вчення; букв. – вчення про суспільство) – наука про суспільство або суспільствознавство. Термін

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – Що спільного і які відмінності між соціологією та іншими суспільними науками?

Соціологія вивчає суспільство як цілісний функціонуючий соціальний організм, використовуючи системний підхід. Цим вона відрізняється від більшості наук, які вивчають окремі підструктури суспільства, окремі види відносин. Наприклад, соціологія і психологія ставлять спільну загальну мету –

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – У чому полягає специфіка соціологічного підходу до аналізу суспільства?

В соціологічному знанні можна виділити макросоціологічний і мікро соціологічний підходи. Макро і мікросоціологія – два рівні соціологічного аналізу, соціологічних узагальнень. Макро-соціологічний підхід виходить з того, що лише аналізуючи суспільство як цілісність, можна зрозуміти особистість.

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – У чому полягають особливості соціологічних методів дослідження?

Соціологія, що виникла межі кількох наукових напрямків, для вивчення і пояснення різних соціальних фактів використовує як свої дослідницькі методи, так і методи інших наук. Як і будь яка “самостійна” наука, соціологія має також і

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – Що таке “соціальний інститут”? Які функції виконують соціальні інститути?

Специфічними утвореннями, що забезпечують відносну стійкість соціальних зв’язків і відносин в рамках соціальної організації суспільства, є соціальні інститути. Сам термін “інститут” використовується в соціології в різних значеннях. По-перше, під ним розуміють сукупність певних осіб,

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – Що таке “соціальна організація”?

Соціальні інститути потрібно відрізняти від соціальних організацій. В західній соціології організацію розглядають як спільність людей, які об’єдналися в процесі роботи, розподіливши і закріпивши за кожним членом певні функції для найефективнішої діяльності всієї організації в

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – Які виділяються рівні соціологічного знання?

Всю структуру соціологічних знань поділяють на три основних рівні, які розрізняються глибиною соціологічного аналізу суспільних явищ та широтою узагальнень та висновків: – Загальний, або найвищий, рівень соціологічного знання представлений загально-соціологічними теоріями: відбувається розмежування предметних

Соціологія: 100 питань 100 відповідей – Подольська Є. А – Яку роль виконують соціологічні теорії?

Найскладнішою і розвиненою формою соціологічного знання виступають соціологічна теорія як механізм побудови знання, теорія як система взаємозв’язаних гіпотетичних, понятійних і практичних принципів в певній області знання. Принципи та ідеї, що створюють теорію, повинні бути