Риторика – Мацько Л. І

Риторика – Мацько Л. І. – ПЕРЕДМОВА

Історія риторики сягає середини 1 тис. до н. е. Зародившись у Давній демократичній Греції з суспільної потреби переконувати слухачів живим словом, вона швидко здобула суспільне визнання в єдності з філософією і логосом, виробила свої

Риторика – Мацько Л. І. – ВСТУП

Риторика як наука і навчальна дисципліна З демократизацією суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні посилюється інтерес до такої призабутої за тоталітарних часів класичної науки, як риторика. У багатьох вищих навчальних закладах, старших

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика як наука і навчальна дисципліна

Риторика як наука і навчальна дисципліна З демократизацією суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні посилюється інтерес до такої призабутої за тоталітарних часів класичної науки, як риторика. У багатьох вищих навчальних закладах, старших

Риторика – Мацько Л. І. – Основні поняття класичної риторики

Найпростіше визначення класичної риторики – мистецтво переконувати – реалізується через такі основні загальні поняття риторики, що мали назви в античній науці: логос, етос, пафос, топос. Логос. У давньогрецькій мові слово Logos означало такі дві

Риторика – Мацько Л. І. – Основоположні розділи класичної риторики

Інвенція (лат. inventio – винахід, вигадка) – це перший розділ класичної риторики, в якому розробляється етап задуму, намірів, Ідей, формулювання гіпотези майбутнього виступу. На цьому етапі промовець має систематизувати власні знання про реальні предмети,

Риторика – Мацько Л. І. – Зв’язок риторики з іншими науками

Риторика пов’язана з іншими науками як пранаука, з якої вийшло мистецтво мовного спілкування в усіх наукових сферах. Найближче риторика пов’язана з філософією і є частиною її. Філософія вивчає загальні закони розвитку людини, природи, суспільства

Риторика – Мацько Л. І. – 1. ІСТОРІЯ РИТОРИКИ

АНТИЧНА РИТОРИКА Міфологія красномовства Як і все з давнього життя, у міфології знаходив своє відродження і дар красномовства, майстерне володіння пісенно-поетичним перекопувальним живим словом, що здатне впливати на людину, а то й вирішувати її

Риторика – Мацько Л. І. – АНТИЧНА РИТОРИКА

АНТИЧНА РИТОРИКА Міфологія красномовства Як і все з давнього життя, у міфології знаходив своє відродження і дар красномовства, майстерне володіння пісенно-поетичним перекопувальним живим словом, що здатне впливати на людину, а то й вирішувати її

Риторика – Мацько Л. І. – Міфологія красномовства

АНТИЧНА РИТОРИКА Міфологія красномовства Як і все з давнього життя, у міфології знаходив своє відродження і дар красномовства, майстерне володіння пісенно-поетичним перекопувальним живим словом, що здатне впливати на людину, а то й вирішувати її

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика Давньої Греції

Розвиток риторики в Давній Греції у V-IV ст. до н. е. пов’язаний з епохою софістики і цим вченням стимулювався. Як філософське вчення, що виникло на етапі розпаду, руйнування міфологічної свідомості, яка вже відходила, і

Риторика – Мацько Л. І. – Горгій

Слово – величний владика: на вид мале й непомітне, а творить чудесні справи Наступним з великих сицилійських ораторів був Горгій (483 – бл. 375 рр. до н. е.). Його слава почалася тоді (427 р.

Риторика – Мацько Л. І. – Ораторство Демосфена

Прекрасно прославитися найвищими достоїнствами, дарованими долею, але набагато прекрасніше бути причетним до всякого славного діла завдяки власній наполегливості У класичній давньогрецькій риториці Демосфен (384-322 рр. до н. е.) став вершинною постаттю-її символом. Цьому сприяло

Риторика – Мацько Л. І. – Сократ як ритор

Усякому, хто творить промову, годиться пристосуватися до слухачів, хто не хоче слів на вітер кидати… Сократ (469-399 рр. до н. е.) залишився в історії давньогрецької просвітницької епохи як мудрець, який своїм розумом і моральною

Риторика – Мацько Л. І. – Платон про риторику

Насамперед слід пізнати істину стосовно будь-якої речі, про яку говориш і пишеш У 407 р. до н. е. зустрівся Сократу дужий, красивий юнак, який мав ще й неабияке обдаровання, займався поезією, музикою, театром, живописом,

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика Арістотеля

Хто рухається вперед у науках, але відстає у моралі, той швидше йде назад, ніж уперед Сімнадцятирічним юнаком прибув Арістотель з Македонії до Афін і вступив до Академії Платона, де й пробув аж до смерті

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика еллінської Греції

Із занепадом демократії в Афінах уповільнюється розвиток риторики, бо вона втрачає політичну основу. Певний час (близько трьох століть) риторика гідно тримається в Родосі. Родоський стиль риторики відзначається діловитістю змісту і красою форми. Найвидатнішим ритором

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика Стародавнього Риму

Із занепадом демократії в Афінах уповільнюється розвиток риторики, бо вона втрачає політичну основу. Певний час (близько трьох століть) риторика гідно тримається в Родосі. Родоський стиль риторики відзначається діловитістю змісту і красою форми. Найвидатнішим ритором

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика Цицерона

Істинно красномовний той, хто звичайні речі виражає просто, великі – велично, а середні – помірно Найвидатніший оратор і оратор римської риторики був відомим політичним діячем, філософом, письменником, що помножувало його успіхи у красномовстві. Марк

Риторика – Мацько Л. І. – Оратор Гай Юлій Цезар

Прийшов, побачив, переміг Видатним оратором був Гай Юлій Цезар (100-44 pp. до н. е.) – засновник Римської імперії, військовий полководець, політик, письменник. Його промови сягали рівня промов Цицерона, але він не надавав їм такого

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика в Римській імперії

Перехід Риму від республіки до імперії (І ст. н. е.) трагічно позначився на розвитку римського красномовства. Воно повторило долю давньогрецького красномовства на межі переходу від демократії до монархії. З утратою політичних свобод занепадає політичне

Риторика – Мацько Л. І. – Педагогічна риторика Квінтіліана

Перехід Риму від республіки до імперії (І ст. н. е.) трагічно позначився на розвитку римського красномовства. Воно повторило долю давньогрецького красномовства на межі переходу від демократії до монархії. З утратою політичних свобод занепадає політичне

Риторика – Мацько Л. І. – Нова риторика періоду Римської імперії

Перш ніж сказати щось іншим, скажи це собі Учень Квінтіліана Пліній Молодший став відомим як автор великого, на 100 сторінок, енкомію володарю “Панегірик Траяну” та дев’яти книг послань (листів) до різних осіб і однієї

Риторика – Мацько Л. І. – ВІТЧИЗНЯНА РИТОРИКА

У Київській державі грецька міфологія й антична риторика стали відомими в XI ст. Сучасник князя Ярослава чернець Георгій Амартол (“амартол” – грішник) уклав “Хроніку” на основі грецької міфології, скориставшись хронікою свого попередника, грекомовного письменника,

Риторика – Мацько Л. І. – Мовотворчість Івана Вишенського

Тематика полемічних творів потребувала розширення рамок риторичних засобів за рахунок введення живомовної експресії та вже значних на той час мовних надбань українського фольклору. Тому і такий великий захисник церковнослов’янської мови, як Іван Вишенський, який

Риторика – Мацько Л. І. – Мовна спадщина Григорій Сковороди

У Києво-Могилянській академії вчився останній видатний представник давньої книжної української мови, поет у стилі релігійного бароко, філософ Григорій Савович Сковорода. Мовотворчість Григорія Сковороди реалізувалась у різноманітних жанрах: філософські та педагогічні трактати, притчі, байки, оригінальна

Риторика – Мацько Л. І. – Риторика в Києво-Могилянській академії

XVI – початок XVII ст. – це період поширення книгодрукування, науки й освіти в Україні. Масово відкривалися братські школи, вищі навчальні заклади – колегіуми й академії. У Києві в 1615 р. була заснована вища

Риторика – Мацько Л. І. – Феофан Прокопович

Цікавою і складною була життєва доля найвидатнішого ритора і найкращого українського оратора кінця XVII – початку XVIII ст. Феофана (Єлезара, Єлисія) Прокоповича. Рано залишившись круглим сиротою і зростаючи під духовним впливом свого дядька ректора

Риторика – Мацько Л. І. – 2. ТЕОРЕТИЧНА РИТОРИКА

ІНВЕНЦІЯ Основні закономірності риторики Риторичне мистецтво вимагає від оратора значних зусиль. Для того щоб оволодіти риторикою, треба знати її призначення, специфіку й основні закономірності. Звичайно, у сучасне розуміння риторики не можна вкласти все те,

Риторика – Мацько Л. І. – ІНВЕНЦІЯ

ІНВЕНЦІЯ Основні закономірності риторики Риторичне мистецтво вимагає від оратора значних зусиль. Для того щоб оволодіти риторикою, треба знати її призначення, специфіку й основні закономірності. Звичайно, у сучасне розуміння риторики не можна вкласти все те,

Риторика – Мацько Л. І. – Основні закономірності риторики

ІНВЕНЦІЯ Основні закономірності риторики Риторичне мистецтво вимагає від оратора значних зусиль. Для того щоб оволодіти риторикою, треба знати її призначення, специфіку й основні закономірності. Звичайно, у сучасне розуміння риторики не можна вкласти все те,

Риторика – Мацько Л. І. – Концепція

ІНВЕНЦІЯ Основні закономірності риторики Риторичне мистецтво вимагає від оратора значних зусиль. Для того щоб оволодіти риторикою, треба знати її призначення, специфіку й основні закономірності. Звичайно, у сучасне розуміння риторики не можна вкласти все те,

Риторика – Мацько Л. І. – Моделювання аудиторії

Закон моделювання аудиторії потребує від оратора вивчення соціально-демографічних, суспільно-психологічних та індивідуально-особистісних ознак аудиторії з метою наступного забезпечення контакту з аудиторією в процесі виступу. До соціально-демографічних ознак належать: стать, вік, громадянство, національність, освіта, професія, склад

Риторика – Мацько Л. І. – Стратегія і тактика

Реалізація концепції промови для досягнення мети потребує загального планування на перспективу і конкретного планування найближчих поетапних дій, тобто стратеги і тактики. Термін “стратегія” (гр. strategia, від Stratos – військо + agц – веду) нині

Риторика – Мацько Л. І. – Комунікативні ознаки мовлення

Успішно пройшовши всі етапи винайдення та організації думки, промовець наближається до наступного етапу текстотворення, де повністю вступає в дію мовний (мовленнєвий) закон. У класичній риториці цьому етапу відведено третій розділ риторики – елокуція, в

Риторика – Мацько Л. І. – ДИСПОЗИЦІЯ

Слово диспозиція (від лат. dispositio – розташування) має в риториці два значення: 1) як етап підготовки промови, що відбувався за інвенцією (лат. inventio – – винахід, вигадка); 2) як розділ риторичної науки, в якому

Риторика – Мацько Л. І. – Основна частина диспозиції

Слово диспозиція (від лат. dispositio – розташування) має в риториці два значення: 1) як етап підготовки промови, що відбувався за інвенцією (лат. inventio – – винахід, вигадка); 2) як розділ риторичної науки, в якому

Риторика – Мацько Л. І. – Виклад

Слово диспозиція (від лат. dispositio – розташування) має в риториці два значення: 1) як етап підготовки промови, що відбувався за інвенцією (лат. inventio – – винахід, вигадка); 2) як розділ риторичної науки, в якому

Риторика – Мацько Л. І. – Дедуктивний метод

Дедуктивний (лат. deductio – виведення) метод полягає у послідовному розгортанні повідомлення і руху тексту від загального до часткового. Це метод пошуку того, як спочатку висловленому узагальненню знайти конкретні підтвердження. Прикладами застосування цього методу можуть

Риторика – Мацько Л. І. – Індуктивний метод викладу

Дедуктивний (лат. deductio – виведення) метод полягає у послідовному розгортанні повідомлення і руху тексту від загального до часткового. Це метод пошуку того, як спочатку висловленому узагальненню знайти конкретні підтвердження. Прикладами застосування цього методу можуть

Риторика – Мацько Л. І. – Аналогійний метод

Аналогійний метод (гр. analogia – відповідність, схожість, подібність) є варіантом індуктивного методу, бо також “веде” слухача (читача) від конкретних фактів, явищ, ознак до загального висновку. Він полягає у зіставленні подій, явищ, фактів для того,

Риторика – Мацько Л. І. – Стадійний метод

Аналогійний метод (гр. analogia – відповідність, схожість, подібність) є варіантом індуктивного методу, бо також “веде” слухача (читача) від конкретних фактів, явищ, ознак до загального висновку. Він полягає у зіставленні подій, явищ, фактів для того,

Риторика – Мацько Л. І. – Концентричний метод

Аналогійний метод (гр. analogia – відповідність, схожість, подібність) є варіантом індуктивного методу, бо також “веде” слухача (читача) від конкретних фактів, явищ, ознак до загального висновку. Він полягає у зіставленні подій, явищ, фактів для того,

Риторика – Мацько Л. І. – Аргументація

У риториці все підпорядковане мистецтву переконання. На етапі інвенції-це підбір матеріалу, в диспозиції-його розташування, в елокуції-добір мовних засобів і способів їх подачі, в мнеморії – запам’ятовування найважливішого, в акції-характер мовної поведінки і паралінгвістичних прийомів

Риторика – Мацько Л. І. – Теза

У риториці все підпорядковане мистецтву переконання. На етапі інвенції-це підбір матеріалу, в диспозиції-його розташування, в елокуції-добір мовних засобів і способів їх подачі, в мнеморії – запам’ятовування найважливішого, в акції-характер мовної поведінки і паралінгвістичних прийомів

Риторика – Мацько Л. І. – Аргумент

У риториці все підпорядковане мистецтву переконання. На етапі інвенції-це підбір матеріалу, в диспозиції-його розташування, в елокуції-добір мовних засобів і способів їх подачі, в мнеморії – запам’ятовування найважливішого, в акції-характер мовної поведінки і паралінгвістичних прийомів

Риторика – Мацько Л. І. – Закони логіки

Силогізми допомагають уникнути неточності понять. Логічні закони мають, з одного боку, допомагати будувати докази, а з іншого – запобігають порушенню основних принципів мислення і ведення дискусії. Дотримання законів логіки створює зручність, а від того

Риторика – Мацько Л. І. – Закон тотожності

Силогізми допомагають уникнути неточності понять. Логічні закони мають, з одного боку, допомагати будувати докази, а з іншого – запобігають порушенню основних принципів мислення і ведення дискусії. Дотримання законів логіки створює зручність, а від того

Риторика – Мацько Л. І. – Закон суперечності

Силогізми допомагають уникнути неточності понять. Логічні закони мають, з одного боку, допомагати будувати докази, а з іншого – запобігають порушенню основних принципів мислення і ведення дискусії. Дотримання законів логіки створює зручність, а від того

Риторика – Мацько Л. І. – Закон виключення третього

Арістотель сформулював цей закон так: “Рівним чином не може бути нічого проміжного між двома членами суперечності, а стосовно чогось одного необхідно, щоб було одне – або стверджувати, або заперечувати”. Латинське формулювання цього закону має

Риторика – Мацько Л. І. – Закон достатньої підстави

Арістотель сформулював цей закон так: “Рівним чином не може бути нічого проміжного між двома членами суперечності, а стосовно чогось одного необхідно, щоб було одне – або стверджувати, або заперечувати”. Латинське формулювання цього закону має