Психологія управління – Ходаківський Є. І

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – ПЕРЕДМОВА

Один із найбільших вагомих пріоритетів розвитку суспільства пов’язаний із соціально-економічними проблемами, що стають все більш актуальними з часів наукової революції XIX-XXI ст., яка виявила колосальну проблему фундаментального протистояння людини та її космопланетарного оточення. Найбільш

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – Розділ 1. Наука психологія, психологія управління, психологія управління людиноповедінкою

В загальному розумінні термін “психологія” є похідним від грецького “psyche” – душа, “logos” – наука, поняття, учення, тобто це наука про душу. Це порівняно молода наука. Витоки її починаються з філософії ще з часів

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – Розділ 2. Професіограма менеджера

Менеджер – людина, яка професійно здійснює функцію управління у ринковій системі відносин. Менеджер відповідає за отримання результатів від роботи інших людей, які працюють індивідуально або об’єднані у групи. Організація не може існувати без менеджерів,

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – Розділ 3. Концепція діючої особистості

Для розуміння сутності та змісту трудового процесу потрібно зосередити увагу на людині, яка працює, і своєю працею сприяє всьому загальному ходу виробничого процесу – на діючій особистості. У 1951 р. молодий і перспективний вчений

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – Розділ 4. Управління конфліктною ситуацією

В управлінській діяльності розв’язання конфліктів (від лат. Сonflictus – зіткнення), тобто розв’язання зіткнень протилежних інтересів, поглядів і прагнень має повсякденне значення. Серйозні розбіжності, гострі суперечки, які іноді виникають, призводять до боротьби і можуть спричинювати

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – 4.1. Передконфліктиі причини конфліктів

Як свідчить практика, передконфліктна ситуація може виникнути у випадках, якщо працівник переконується, що через певні дії керівника створюється обстановка, у якій не можуть бути задоволені конкретні потреби і прагнення працівника. Або навпаки, через неспроможність

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – 4.2. Діагностика динаміки конфліктів

У сучасній стратегії конфліктної боротьби (конфліктологія) необхідно знати та використовувати такі поняття – діапазон допустимих дій (ДДД) та границя допустимих дій (МДД), що не перевищує приблизно 60 % від повного переможного успіху. На початку

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – 4.3. Шляхи подолання конфліктів

Подолання конфліктів веде до оздоровлення колективу, подальшого його розвитку. Один із відомих праксеологів Я. Зеленевський вважає, що внутрішній конфлікт в організації може бути подоланим: 1. Шляхом структурних змін, які підвищують ступінь організації, і шляхом

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – 4.4. Формування взаємовідносин у групі

Люди за своєю природою є, за словами І. П. Павлова, найсильнішими подразниками. Вони найчастіше можуть міняти один одному настрій як у хороший, так і в поганий бік. Одні благотворно діють на оточення своєю чистотою,

Психологія управління – Ходаківський Є. І. – Розділ 5. Психоінформатика і сучасна типологія

Величезна різноманітність форм організацій – державних, ділових, політичних, наукових тощо – вимагає такої ж різноманітності їхніх функціональних структур. При розробці конкретної структури необхідно виходити з конкретних обставин, зокрема, враховувати кількісний і якісний склад організації,