Основи охорони праці – Жидецький В. Ц

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – ВІД АВТОРА

Світлій пам’яті Івана Михайловича Чижевського – талановитого педагога та знаного фахівця з охорони праці Шановний читачу, взявши в руки цей підручник і прочитавши його назву, найперше виникає запитання: що це за така дисципліна “Основи

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – ПЕРЕДМОВА

Охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Успішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – ВСТУП

Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки Коли люди гинуть на війні або помирають від невиліковних хвороб, з цим злом хоча й важко примиритись, однак його неминучість ще можна зрозуміти. Коли ж у

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки

Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки Коли люди гинуть на війні або помирають від невиліковних хвороб, з цим злом хоча й важко примиритись, однак його неминучість ще можна зрозуміти. Коли ж у

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Основні етапи розвитку охорони праці

Питання щодо запровадження безпечних умов праці завжди супроводжували розвиток цивілізації людства. Умови праці досліджували Арістотель (387-322 рр. до н. е.) і Гіппократ (459-377 рр. до н. е.). Ще за 379 років до н. е.

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – З історії нагляду за охороною праці в Україні

Бурхливий розвиток у XIX ст. важкої промисловості, складних та небезпечних виробництв, що супроводився численними аваріями та нещасними випадками, зумовив необхідність виникнення відомчо-професійних або державних служб технічного нагляду. Один з найстаріших видів нагляду – це

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Стан охорони праці в Україні та інших країнах

Технічний прогрес постійно, мов тінь, супроводжують техногенні аварії та нещасні випадки. За статистичними даними МОП, кількість нещасних випадків на виробництві у світі неухильно зростає і становить на теперішній час приблизно 250 млн щорічно (685

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

Перш ніж розглянути поняття “охорона праці”, звернемо увагу на його другий компонент, оскільки він є первинним. Адже без праці не було б її “охорони”. Під працею розуміють цілеспрямовану діяльність людини, в результаті якої створюються

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Предмет, структура, зміст, мета дисципліни “Основи охорони праці”, її зв’язок з іншими дисциплінами

Основи охорони праці – це комплексна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці 1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці Законодавчими актами, що визначають основні положення з питань охорони праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці

1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці 1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці Законодавчими актами, що визначають основні положення з питань охорони праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці

1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці 1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці Законодавчими актами, що визначають основні положення з питань охорони праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.2. Основні положення Закону України “Про охорону праці”

1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці 1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці Законодавчими актами, що визначають основні положення з питань охорони праці, є загальні закони України, а також спеціальні законодавчі

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

У Законі України “Про охорону праці” задекларовані основні принципи державної політики в галузі охорони праці: – пріоритет життя і здоров’я працівників щодо результатів виробничої діяльності підприємства; – повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Гарантії прав на охорону праці

У Законі України “Про охорону праці” задекларовані основні принципи державної політики в галузі охорони праці: – пріоритет життя і здоров’я працівників щодо результатів виробничої діяльності підприємства; – повна відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.3. Найважливіші надбання Закону України “Про охорону праці”

Найважливішими надбаннями Закону України “Про охорону праці” є: – запровадження норм прямої дії щодо порядку організації охорони праці безпосередньо на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми власності; чітке визначення функцій, обов’язків, прав, відповідальності роботодавця

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.4. Соціальний захист потерпілих на виробництві

Найважливішими надбаннями Закону України “Про охорону праці” є: – запровадження норм прямої дії щодо порядку організації охорони праці безпосередньо на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми власності; чітке визначення функцій, обов’язків, прав, відповідальності роботодавця

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Фінансування страхування від нещасного випадку

Відповідно до закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці. Фінансування Фонду здійснюється переважно за рахунок внесків роботодавців. Працівники не несуть жодних витрат на страхування від

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Служба страхових експертів

Відповідно до закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці. Фінансування Фонду здійснюється переважно за рахунок внесків роботодавців. Працівники не несуть жодних витрат на страхування від

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Найважливіші надбання Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці. Фінансування Фонду здійснюється переважно за рахунок внесків роботодавців. Працівники не несуть жодних витрат на страхування від

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.5. Фінансування охорони праці

Відповідно до ст. 19 Закону України “Про охорону праці” фінансування заходів з охорони праці на підприємстві здійснюється роботодавцем. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.6. Основні положення законодавства про працю

Відповідно до ст. 19 Закону України “Про охорону праці” фінансування заходів з охорони праці на підприємстві здійснюється роботодавцем. Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.7. Охорона праці жінок

Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закріпила рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.8. Охорона праці неповнолітніх

Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закріпила рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. Нормативно-правові акти з охорони праці призначені для уточнення, поглиблення та конкретизації положень законодавчих актів

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи розробляють на основі НПАОП і затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, установи, організації. Відповідно до розроблених

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.11. Інструкції з охорони праці

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи розробляють на основі НПАОП і затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, установи, організації. Відповідно до розроблених

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження Відповідно до Закону України “Про охорону праці” державне управління охороною праці в Україні здійснюють: – Кабінет Міністрів України; – Державний комітет України з промислової

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження Відповідно до Закону України “Про охорону праці” державне управління охороною праці в Україні здійснюють: – Кабінет Міністрів України; – Державний комітет України з промислової

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.2.2. Система управління охороною праці

У теперішній час в Україні здійснюються соціально-політичні та соціально-економічні реформи. Наша країна переживає етап відмирання централізовано-розподільних форм господарювання і народження економічних відносин у сфері праці, притаманних соціально-ринковій моделі управління. При цьому, природно, змінюються ролі

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.2.3. Організація охорони праці на виробництві. Обов’язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці

Організація охорони праці на підприємстві покладається на роботодавця. Останній зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.2.4. Служба охорони праці підприємства

Згідно з Законом України “Про охорону праці” служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.2.5. Комісія з питань охорони праці підприємства

Комісія з питань охорони праці підприємства може створюватися на підприємствах, в організаціях, господарствах з кількістю працюючих 50 осіб і більше, незалежно від форм власності та видів господарської діяльності. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.3. Навчання з питань охорони праці

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.3.1. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.3.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб відбувається під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки. Тематичний план і програма навчання цієї категорії працівників складаються на основі

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.3.3. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб відбувається під час прийняття на роботу і періодично один раз на три роки. Тематичний план і програма навчання цієї категорії працівників складаються на основі

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.3.4. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Усі працівники під час влаштування на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.3.5. Стажування, дублювання та допуск працівників до роботи

Усі працівники під час влаштування на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

1.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюють: – органи державного нагляду за охороною праці Державного комітету

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права

1.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюють: – органи державного нагляду за охороною праці Державного комітету

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.4.2. Громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі власних виборних органів і представників. Уразі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх основні обов’язки і права

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі власних виборних органів і представників. Уразі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства з охорони праці

Законом України “Про охорону праці” на профспілки покладено чимало повноважень у галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

НПАОП 00.0-6.02-04 “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.5.1. Класифікація нещасних випадків

НПАОП 00.0-6.02-04 “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.5.2. Розслідування та облік нещасних випадків

Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров’я працівника, одержання ним поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, теплового удару, опіку,

Основи охорони праці – Жидецький В. Ц. – 1.5.3. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь

Усі вперше виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь (далі – професійні захворювання) підлягають розслідуванню. Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у складі спеціалістів лікувально-профілактичного закладу, якому надано таке право МОЗ. Зв’язок професійного захворювання