Основи охорони праці – Запорожець О. І

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – ВСТУП

Безпека праці, як галузь практичної діяльності, спрямована на створення безпечних і нешкідливих умов праці. На сучасному етапі розвитку виробництва вона набуває все більш важливого значення. Створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві вимагає

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 1.1. Визначення охорони праці Стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” встановлює терміни і визначення основних понять з охорони праці.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 1.1. Визначення охорони праці Стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” встановлює терміни і визначення основних понять з охорони праці.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.1. Визначення охорони праці

Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 1.1. Визначення охорони праці Стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” встановлює терміни і визначення основних понять з охорони праці.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.2. Основні положення законодавства про охорону праці

Поняття охорони праці визначається ст.1 Закону України “Про охорону праці”. “Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці”.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.3. Державне управління охороною праці

Державне управління охороною праці здійснюють: Кабінет Міністрів України; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.4. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Під час роботи на виробництві на людину можуть впливати один, або низка небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Безпека того чи іншого технологічного процесу може бути визначена за їх кількістю і за ступенем небезпеки кожного

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.5. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві

Під час роботи на виробництві на людину можуть впливати один, або низка небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Безпека того чи іншого технологічного процесу може бути визначена за їх кількістю і за ступенем небезпеки кожного

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6. Основні завдання СУОП та напрямки створення безпечних умов праці на підприємстві

Розглянемо основні напрямки створення безпечних умов праці і визначимо шляхи їхньої реалізації. 1.6.1. Навчання робітників безпечним засобам праці і пропаганда охорони праці Навчання інженерно-технічних працівників і службовців проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.1. Навчання робітників безпечним засобам праці і пропаганда охорони праці

Розглянемо основні напрямки створення безпечних умов праці і визначимо шляхи їхньої реалізації. 1.6.1. Навчання робітників безпечним засобам праці і пропаганда охорони праці Навчання інженерно-технічних працівників і службовців проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.2. Забезпечення безпеки виробничого обладнання

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.3. Забезпечення безпеки технологічних процесів

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.4. Забезпечення безпечного стану будівель і споруд

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.5. Створення нешкідливих і здорових санітарно-гігієнічних умов праці

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.6. Забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального і колективного захисту

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.7. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.8. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.9. Створення здорових санітарно-побутових умов для працівників

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.6.10. Професійний відбір робітників по окремих професіях

Досягається виконанням вимог безпеки до обладнання, які встановлені стандартом ГОСТ 12.2.003-91, ССБТ “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Вимоги до конкретного обладнання, крім того, встановлені в стандартах, нормах і правилах органів державного нагляду та інших

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.7. Організація охорони праці на підприємстві

1.7.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов’язки роботодавця Охорона праці на виробництві починається з організації управління охороною праці. Роботодавець зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.7.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов’язки роботодавця

1.7.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов’язки роботодавця Охорона праці на виробництві починається з організації управління охороною праці. Роботодавець зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.7.2. Служба охорони праці на підприємстві

На кожному підприємстві повинна бути служба охорони праці. Роботодавець створює на підприємстві службу охорони праці з кількістю працюючих 50 і більше осіб відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.7.3. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності

Технічні заходи – Технічні засоби, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці, та пов’язані з впровадженням нового обладнання, пристроїв і приладів безпеки і безпечною експлуатацією засобів виробництва. Нормативно-методичні заходи: – розробка посібників і рекомендацій;

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 1.7.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

Технічні заходи – Технічні засоби, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці, та пов’язані з впровадженням нового обладнання, пристроїв і приладів безпеки і безпечною експлуатацією засобів виробництва. Нормативно-методичні заходи: – розробка посібників і рекомендацій;

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – Розділ 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Нещасні випадки, професійні захворювання і аварії на виробництві підлягають розслідуванню відповідно до НПАОП 00.0-6.02-04 “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004, №1112.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.1. Розслідування нещасних випадків

Нещасні випадки, професійні захворювання і аварії на виробництві підлягають розслідуванню відповідно до НПАОП 00.0-6.02-04 “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004, №1112.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають: – нещасні випадки із смертельними наслідками; – групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров’я; – випадки смерті працівників на підприємстві; –

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.3. Розслідування професійних захворювань на виробництві

Роботодавець розслідує причини виникнення професійних захворювань, з цією метою він наказом призначає комісію, до складу якої входять: – представник санітарно-епідеміологічної служби (голова комісії); – представник лікувально-профілактичного закладу; – представник первинної організації профспілки, або уповноважена

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.4. Розслідування аварій на виробництві

Роботодавець розслідує причини виникнення професійних захворювань, з цією метою він наказом призначає комісію, до складу якої входять: – представник санітарно-епідеміологічної служби (голова комісії); – представник лікувально-профілактичного закладу; – представник первинної організації профспілки, або уповноважена

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.5. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці” державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: -Державний комітет України з нагляду за охороною праці; – Державний комітет України з

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.5.1. Органи державного нагляду за охороною праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці” державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: -Державний комітет України з нагляду за охороною праці; – Державний комітет України з

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.5.2. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці” державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: -Державний комітет України з нагляду за охороною праці; – Державний комітет України з

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 2.6. Аналіз, причини нещасних випадків та методи вивчення травматизму

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори виробничого середовища впливають на здоров’я і працездатність людини. Вони можуть бути причиною травм за певних умов. Причини нещасних випадків поділяються на організаційні, технічні та санітарно-гігієнічні. Організаційні причини: – незадовільна

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – ЧАСТИНА ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЕНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Розділ 3. Повітря робочої зони 3.1 Виробнича санітарія та її завдання У виробничому оточенні на людину діють шкідливі виробничі фактори навколишнього середовища, які при визначених умовах можуть призвести до захворювання або зниження працездатності працюючого.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – Розділ 3. Повітря робочої зони

Розділ 3. Повітря робочої зони 3.1 Виробнича санітарія та її завдання У виробничому оточенні на людину діють шкідливі виробничі фактори навколишнього середовища, які при визначених умовах можуть призвести до захворювання або зниження працездатності працюючого.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 3.1 Виробнича санітарія та її завдання

Розділ 3. Повітря робочої зони 3.1 Виробнича санітарія та її завдання У виробничому оточенні на людину діють шкідливі виробничі фактори навколишнього середовища, які при визначених умовах можуть призвести до захворювання або зниження працездатності працюючого.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 3.2. Метеорологічні умови

Розділ 3. Повітря робочої зони 3.1 Виробнича санітарія та її завдання У виробничому оточенні на людину діють шкідливі виробничі фактори навколишнього середовища, які при визначених умовах можуть призвести до захворювання або зниження працездатності працюючого.

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 3.3. Нормування та загальні заходи і засоби параметрів мікроклімату

У робочій зоні виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” встановлює норми температури, відносної вологості й швидкості руху повітря в теплий, холодний і перехідний періоди року, виходячи з категорії роботи щодо важкості,

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 3.4. Шкідливі речовини та їхній вплив на організм людини

У робочій зоні виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” встановлює норми температури, відносної вологості й швидкості руху повітря в теплий, холодний і перехідний періоди року, виходячи з категорії роботи щодо важкості,

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 3.5. Кількісні методи визначення вмісту шкідливих речовин та заходи попередження професійних захворювань

Рівень забруднення повітря робочих приміщень шкідливими речовинами контролюється газоаналізаторами, в основу роботи яких покладені фотометричний, хроматографічний, полярографічний, потенціометричний та спектроскопічний методи. Одним з перспективних методів кількісного визначення шкідливих речовин у повітрі є метод газової

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 3.6. Вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях

Рівень забруднення повітря робочих приміщень шкідливими речовинами контролюється газоаналізаторами, в основу роботи яких покладені фотометричний, хроматографічний, полярографічний, потенціометричний та спектроскопічний методи. Одним з перспективних методів кількісного визначення шкідливих речовин у повітрі є метод газової

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – Розділ 4. Освітлення виробничих приміщень

4.1. Вплив світла на організм людини Фактором, що визначає сприятливі умови праці, є раціональне освітлення робочої зони і робочих місць. Коли правильно розраховано і підібрано освітлення виробничих приміщень, очі працюючого протягом тривалого часу зберігають

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 4.1. Вплив світла на організм людини

4.1. Вплив світла на організм людини Фактором, що визначає сприятливі умови праці, є раціональне освітлення робочої зони і робочих місць. Коли правильно розраховано і підібрано освітлення виробничих приміщень, очі працюючого протягом тривалого часу зберігають

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 4.2. Види освітлення виробництв. Джерела освітлення

Освітлення робочої зони і робочих місць може бути природним і штучним. Природне Освітлення: – Бічне – здійснюється через світлові прорізи у стінах; – Верхнє – через світлові ліхтарі в дахах, а також прорізи в

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 4.3. Нормування виробничої освітленості

Виробниче освітлення необхідно нормувати на робочих поверхнях. Освітленість вимірюється у люксах. Однак нормування рівня освітленості природним світлом у люксах викликало б великі труднощі, тому Що освітленість природним світлом коливається в дуже широких межах в

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 4.4. Проектування систем штучного освітлення

Виробниче освітлення необхідно нормувати на робочих поверхнях. Освітленість вимірюється у люксах. Однак нормування рівня освітленості природним світлом у люксах викликало б великі труднощі, тому Що освітленість природним світлом коливається в дуже широких межах в

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – Розділ 5. Електромагнітні високочастотні (ВЧ) і надвисокочастотні (НВЧ) випромінювання

5.1. Вплив електромагнітних випромінювань на людину Широке застосування сьогодні для телебачення, зв’язку, радіонавігації, телекерування, телесигналізації і радіолокації одержала радіоапаратура, що працює в діапазоні високих (ВЧ), ультрависоких (УВЧ) і надвисоких частот (НВЧ). Першоджерелом електромагнітних коливань

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 5.1. Вплив електромагнітних випромінювань на людину

5.1. Вплив електромагнітних випромінювань на людину Широке застосування сьогодні для телебачення, зв’язку, радіонавігації, телекерування, телесигналізації і радіолокації одержала радіоапаратура, що працює в діапазоні високих (ВЧ), ультрависоких (УВЧ) і надвисоких частот (НВЧ). Першоджерелом електромагнітних коливань

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 5.2. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону

Стандартом ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля” встановлені допустимі рівні впливу ЕМП радіочастот. Електромагнітні поля радіочастот варто оцінювати в діапазоні частот 60 КГц-300 МГц

Основи охорони праці – Запорожець О. І. – 5.3. Захист від впливу електромагнітних полів

Стандартом ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля” встановлені допустимі рівні впливу ЕМП радіочастот. Електромагнітні поля радіочастот варто оцінювати в діапазоні частот 60 КГц-300 МГц