Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.2. Поняття бенчмаркінгу

Одразу ж зазначимо, що не претендуємо на вичерпне визначення даного поняття, втім зробимо не лише аналіз існуючих підходів, а й окреслимо власне бачення вирішення даної проблеми.

Бенчмаркінг – планомірне вивчення кращої практики конкурентів і лідируючих компаній, порівняння власного бізнесу з еталонними зразками з метою впровадження кращих методів ділової практики. Бенчмаркінг може використовуватися у фінансах, маркетингу, при управлінні персоналом і в багатьох інших сферах діяльності компанії.

Термін “бенчмаркінг” утворився від англ. “benchmark”, позначає оцінку на фіксованому об’єкті, наприклад, карб на стовпі, що вказує висоту над рівнем моря, і не має однозначного перекладу на українську мову. У найбільш загальному розумінні benchmark – це щось, що володіє визначеною кількістю, якістю і здатністю бути використаним як стандарт або еталон при порівнянні з іншими предметами.

У нашому випадку – це систематичний пошук, оцінка, навчання на кращих прикладах діяльності підприємств, незалежно від їхнього розміру, сфери бізнесу і географічного положення, адаптація отриманого досвіду до своєї специфіки і його застосування.

Дійсною причиною здійснення бенчмаркінга і проведення досліджень у цій сфері завжди було прагнення кампаній до досягнення конкурентоздатності. Бенчмаркінг довів свою заможність як діючий процес, що дозволяє перетворити неефективне виробництво на виробництво ефективне та прибуткове.

Існує кілька загальних визначень бенчмаркінга, що припускають різне його розуміння.

Визначення” прийняте в компанії Ксерокс. БМ – безупинний процес визначення рівня нашої продукції і послуг, методів у порівнянні з результатами наших головних конкурентів або компаній, які посідають лідируючі позиції.

Визначення поняття на основі якості. Стандартний процес, що використовується для оцінки ступеня задоволення вимог клієнта.

Визначення зі словника. Стандарт, стосовно якого може проводитися яке-небудь порівняння. Раніше визначена контрольна точка, що використовується як орієнтир.

Загальне визначення. Основа для визначення раціональних цілей діяльності за допомогою пошуку кращих методів організації виробничих процесів у галузі з метою досягнення найбільшої ефективності.

На нашу думку, спільним для цих визначень є те, що бенчмаркінг пов’язаний: 1) із можливістю ідентифікувати успіх свого конкурента; 2) наявності проблем у власній організації і бажанні їх розв’язати; 3) успіхом та ефективністю процесів; 4) позитивними результатами. Саме це дозволяє зробити висновок про можливість і необхідність розроблення нового наукового напряму “Бенчмаркінг безпеки”.

1.3. Предмет бенчмаркінгу

Є дві старі істини, що характеризують проблеми визначення предмета бенчмаркінга. Перша – критерії переопДневі, а процеси упущені, а друга – що% без як є порожнім. Кому належать цей вислів, невідомо. Тим не менш, вони точно описують ту пастку, в яку попадають багато на початковій стадії проведення БМ.

Першою реакцією щодо БМ є прагнення мислити виключно з погляду критеріїв ефективності. Менеджерам потрібен результат. Вони воліють знати, що є контрольною точкою (Ьепсшпагк) при проведенні БМ, і при цьому втрачають процес, який визначає досягнення цієї контрольної точки. Зосередження на контрольній точці, як на критерії ефективності, дійсно є пустою заявою, поки не є відстеженим зв’язок із найкращим методом організації роботи, який забезпечив досягнення результату.

Отже, професіонали розуміють, що при проведенні БМ найбільшу віддачу забезпечує саме зосередження на бізнес-процесах та їх удосконаленні. При неспрямованому БМ пошук може у найкращому випадку становити собою невпорядковану діяльність. Такий підхід до проведення БМ є недоцільним і навряд чи сприяє досягненню бажаних результатів.

Професіонали БМ завжди прагнули до більш раціональних способів діяльності, і вважали за доцільне вживати більш планомірний і продуктивний підхід до проведення БМ. До розуміння цього дійшли багато кампаній.

Ми дотримуємося позиції, відповідно до якої організації втратили зв’язок з основними бізнес-процесами. В кампанії важко знайти спеціалістів, які б могли надати опис важливого для компанії процесу. В усіх процесах можна виділити параметри входу, етапи процесу, параметри виходу, зворотний зв’язок і результат.

Визначаючи предмет БМ, доцільно використовувати модель системи управління, яка використовується і у БМ. Ці види діяльності включають маркетинг, виробництво, доставку, контролінг, обслуговування і виставлення рахунків. Для кожного з них визначені конкретні субпроцеси, поряд з їх власними ввідними даними, висновками і критеріями результату. Перший з цих видів діяльності досліджує процес розв’язання проблем, що є основним субпроцесом у межах маркетингу. Параметри входу визначаються як запроси клієнтів, параметри виходу – як задоволення запитів клієнтів, а критерій результатів – як процент повторних покупок клієнтів.

Отже предметом бенчмаркінга є процес і результат застосування кращих методів конкурентом, а також процес і результат використання отриманої інформації на користь власної організації. БМ не можна обмежувати лише контрольною точкою, лишаючи поза увагою сам контекст і умови та чинники її досягнення, що умовно називають процесом. Водночас хотіли акцентувати увагу і на тій обставині, що обмежувати БМ лише вивченням самого процесу без розроблення методології застосування результатів успіху для власної компанії і вивчення результатів цього застосування е неповним. За таких умов порушується зворотний зв’язок, за допомогою якого і можна оцінити результат та ефективність впровадження успішного процесу і результат в діяльність іншої організації.

Саме для цього, необхідно чітко визначати цілі, завдання принципи та методи бенчмаркінгу, про що і йтиметься нижче.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Національна безпека України – Ліпкан В. А. – 1.2. Поняття бенчмаркінгу