Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Вступ

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних і суспільних відносин туризм є феноменальним явищем, якому притаманні певні характеристики,-безліч визначень у понятійному сенсі, сильний вплив на економіку й політику, дуалістичність у внутрішній природі явищ. Згідно з визначенням

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 1 Маркетинг туристичного продукту

1.1. Теорія маркетингу туристичного продукту Маркетинг є процесом передбачення, управління, планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що задовольняє потреби окремих осіб і організацій, а також

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 1.1. Теорія маркетингу туристичного продукту

1.1. Теорія маркетингу туристичного продукту Маркетинг є процесом передбачення, управління, планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що задовольняє потреби окремих осіб і організацій, а також

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 1.2. Специфіка маркетингу туристичного продукту

Туристичний маркетинг у бізнесі має свою специфіку, зумовлену особливостями створення і споживання туристичного продукту. Насамперед варто визначити: по-перше, який характер туристичного продукту, що створюється; по-друге, які потреби в його товарах і послугах та як

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 1.3. Життєвий цикл туристичного продукту

Життєвий цикл туристичного продукту – це концепція, що намагається описати маркетингову стратегію просування і продажу туристичного продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту надходження продукту на ринок і до її відходу з

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 2 Методика маркетингових досліджень у сфері туризму

2.1. Маркетингові дослідження Залучення маркетингового інструментарію до всіх сфер економічного життя зумовлює теоретичний і практичний інтерес до алгоритмізації планування діяльності за різними напрямками маркетингу в туризмі. Пріоритетне значення серед подібних алгоритмів планування, поза сумнівом,

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.1. Маркетингові дослідження

2.1. Маркетингові дослідження Залучення маркетингового інструментарію до всіх сфер економічного життя зумовлює теоретичний і практичний інтерес до алгоритмізації планування діяльності за різними напрямками маркетингу в туризмі. Пріоритетне значення серед подібних алгоритмів планування, поза сумнівом,

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.2. Види маркетингової інформації

В процесі аналізу, планування, здійснення і контролю ефективності маркетингових заходів менеджерам потрібна різноманітна інформація. Маркетингова інформація дає змогу туристичній компанії: – понизити фінансовий ризик і небезпеку для образу туристичної компанії; – одержати конкурентні переваги;

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.3. Класифікація маркетингових досліджень

В процесі аналізу, планування, здійснення і контролю ефективності маркетингових заходів менеджерам потрібна різноманітна інформація. Маркетингова інформація дає змогу туристичній компанії: – понизити фінансовий ризик і небезпеку для образу туристичної компанії; – одержати конкурентні переваги;

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.4. Проведення маркетингових досліджень

Суб’єкти з проведення маркетингових досліджень забезпечують велику частину інформації, необхідної для ухвалення маркетингових рішень. У широкому сенсі суб’єкти маркетингових досліджень можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішній суб’єкт маркетингових досліджень – це відділ маркетингових

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.5. Процес маркетингових досліджень

Процес маркетингових досліджень складається із шести етапів. Етап 1. Визначення проблеми Перший етап будь-якого маркетингового дослідження полягає у з’ясуванні проблеми. Під час її визначення маркетолог повинен брати до уваги мету дослідження, відповідну початкову інформацію,

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.6. Компоненти проведення маркетингових досліджень

Підхід до проведення маркетингових досліджень включає такі компоненти: методологія дослідження, аналітичні моделі, пошукові питання, гіпотези і чинники, що впливають на план дослідження. Методологія дослідження Маркетингове дослідження повинне грунтуватися на об’єктивних даних і теоретичних положеннях.

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.7. Маркетингові дослідження туристичного продукту

Даний напрям маркетингових досліджень можна поділити на дві частини: дослідження пропонованого туристичного продукту і дослідження нового туристичного продукту. 2.7.1. Дослідження пропонованого туристичного продукту Що стосується маркетингових досліджень пропонованого туристичного продукту, то тут насамперед слід

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.7.1. Дослідження пропонованого туристичного продукту

Даний напрям маркетингових досліджень можна поділити на дві частини: дослідження пропонованого туристичного продукту і дослідження нового туристичного продукту. 2.7.1. Дослідження пропонованого туристичного продукту Що стосується маркетингових досліджень пропонованого туристичного продукту, то тут насамперед слід

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.7.2. Вивчення пропозицій щодо нового туристичного продукту

Зазвичай до категорії нових відносяться поліпшені або диференційовані туристичні продукти. Крім того, до них належать існуючі туристичні продукти, запропоновані до реалізації на нових ринках. Особливо важливою є пропозиція нового туристичного продукту в умовах ринку

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 3. Методи отримання й обробки маркетингової інформації в туризмі

3.1. Маркетингова інформація в туризмі Якісний туристичний продукт і успішні маркетингові програми починаються з визначення потреб і запитів споживачів. Якщо туристична фірма хоче доставляти вищу споживчу цінність і задоволення своїм клієнтам, їй необхідна достовірна

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 3.1. Маркетингова інформація в туризмі

3.1. Маркетингова інформація в туризмі Якісний туристичний продукт і успішні маркетингові програми починаються з визначення потреб і запитів споживачів. Якщо туристична фірма хоче доставляти вищу споживчу цінність і задоволення своїм клієнтам, їй необхідна достовірна

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 3.2. Первинні дослідження

Для глибшого дослідження необхідна оперативна інформація. Це інформація, зібрана вперше для конкретної мети. Дослідження, виконані на базі її аналізу, – польові. Збирання й аналіз первинної інформації доцільно проводити тільки в тих випадках, коли вивчення

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 3.3. Етапи процесу збирання та аналізу маркетингової інформації

На першому етапі процесу маркетингового дослідження відбувається виявлення проблеми і визначення цілей дослідження. Дослідження може бути пошуковим, описовим або причинним. Другий етап пов’язаний з розробкою плану дослідження для збирання інформації з первинних і вторинних

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 3.4. Спостереження і його роль під час проведення маркетингових досліджень

Основу якісних досліджень становлять методи спостережень, що допускають спостереження. Більшість цих методів заснована на підходах, розроблених психологами. Спостереження в маркетингових дослідженнях є методом збирання первинної маркетингової інформації про об’єкт, що вивчається, шляхом спостереження за

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 4 Маркетингові дослідження конкурентного середовища

4.1. Досліджений конкурентного середовища Під час розробки ефективної маркетингової стратегії туристична фірма повинна брати до уваги як своїх існуючих і потенційних споживачів, так і конкурентів. їй необхідно постійно займатися аналізом конкурентів і розробляти конкурентні

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 4.1. Досліджений конкурентного середовища

4.1. Досліджений конкурентного середовища Під час розробки ефективної маркетингової стратегії туристична фірма повинна брати до уваги як своїх існуючих і потенційних споживачів, так і конкурентів. їй необхідно постійно займатися аналізом конкурентів і розробляти конкурентні

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 4.2. Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їхньої позиції

Для ринку кожного туристичного продукту повинні бути ідентифіковані найбільш пріоритетні конкуренти. Перший крок у визначенні пріоритетних конкурентів здійснюється за певними концепціями. Так, залежно від своєї ролі в конкурентній боротьбі всі туристичні компанії можуть поділятися

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 4.3. Дослідження конкурентоспроможності туристичного продукту і ефективності маркетингової діяльності

Перед вивченням конкурентоспроможності туристичного продукту необхідно вибрати атрибути, на основі вивчення яких проводиться порівняння. Поняття “атрибут” включає не тільки характеристики туристичного продукту і вигоди споживачів, але також характеристики способу застосування туристичного продукту і його

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 4.4. Дослідження конкурентоспроможності туристичної компанії в цілому

Вивчення позицій і можливостей туристичних компаній – конкурентів у цілому припускає пошук відповідей на чотири основні групи питань, навколо яких будується структура системи стеження за конкуренцією: – основні цілі конкурента; – поточні стратегії досягнення

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 4.5. Маркетинговий аналіз умов конкуренції в туризмі

Маркетингові дослідження умов конкуренції в сфері туризму умовно можна розбити на два етапи: 1) оцінка конкурентної переваги сфери туризму в цілому; 2) аналіз умов конкуренції всередині сфери туризму. Оцінити конкурентну перевагу сфери туризму достатньо

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 5. Дослідження поведінки споживача

5.1. Теоретичні аспекти поведінки споживача В основі теорій “поведінки споживачів” лежить ряд фундаментальних наукових дисциплін (соціологія, психологія та соціальна психологія, загальна економічна теорія, антропологія, соціальна історія та історія культури) і прикладних дисциплін (маркетинг і

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 5.1. Теоретичні аспекти поведінки споживача

5.1. Теоретичні аспекти поведінки споживача В основі теорій “поведінки споживачів” лежить ряд фундаментальних наукових дисциплін (соціологія, психологія та соціальна психологія, загальна економічна теорія, антропологія, соціальна історія та історія культури) і прикладних дисциплін (маркетинг і

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 5.2. Чинники впливу на купівельну поведінку під час придбання туристичного продукту

Розуміння поведінки споживача туристичного продукту допомагає планувати туристичний маркетинг, а розуміння індивідуальних споживачів – знайти точку зіткнення і привабливість туристичного продукту. Аналіз ринкових можливостей туристичної компанії та орієнтація на споживача завершується етапом, що має

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 5.3. Типи поведінки споживачів під час ухвалення рішення про купівлю

Для ефективної маркетингової діяльності туристичної компанії необхідно враховувати не тільки мотиви, але й процес купівлі. Поведінка споживача туристичного продукту істотно змінюється залежно від того, який туристичний продукт він купує – номер у готелі, сніданок

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 5.4. Процес ухвалення рішення про купівлю

Процес купівлі – це віртуальне просування туристичного продукту до споживача з моменту, коли потреба в ньому виникає в свідомості, до того моменту, коли проводиться аналіз здійсненої покупки. З урахуванням широкого діапазону джерел інформації завдання

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 5.5. Споживча цінність і рівень задоволення очікувань споживачів

Споживач вибирає той туристичний продукт, який є для нього найбільшою цінністю. Споживачі прагнуть максимізувати цінність, виходячи з прийнятності витрат на пошук потрібного туристичного продукту, рівня знань про туристичний продукт, можливостей пересування і рівня доходів.

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 5.6. Підходи до вивчення споживачів

Можна виділити такі найважливіші напрями вивчення споживачів: – ставлення до самої туристичної компанії; – ставлення (думка, переваги) до різних аспектів діяльності туристичних компаній в розрізі окремих елементів комплексу маркетингу (нові туристичні продукти, компанії, характеристики

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 5.7. Стосунки зі споживачами

Можна виділити такі найважливіші напрями вивчення споживачів: – ставлення до самої туристичної компанії; – ставлення (думка, переваги) до різних аспектів діяльності туристичних компаній в розрізі окремих елементів комплексу маркетингу (нові туристичні продукти, компанії, характеристики

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 6. Роль посередницьких фірм у сфері туризму

6.1. Посередницька діяльність Сьогодні в умовах уже сформованих економічних зв’язків і конкурентного середовища в сфері туризму стає актуальним не тільки загальне вдосконалення існуючих технологій організації посередницької діяльності, але й упровадження нових методик просування і

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.1. Посередницька діяльність

6.1. Посередницька діяльність Сьогодні в умовах уже сформованих економічних зв’язків і конкурентного середовища в сфері туризму стає актуальним не тільки загальне вдосконалення існуючих технологій організації посередницької діяльності, але й упровадження нових методик просування і

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.2. Функції посередників

Посередницькі функції – це функції, пов’язані з купівлею, просуванням і продажем туристичних продуктів, що виконуються за дорученням творця незалежним від нього туристичним посередником на основі угоди, що укладається між ними, або окремого доручення. Сюди

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.3. Туроператор як посередник

Посередницькі функції – це функції, пов’язані з купівлею, просуванням і продажем туристичних продуктів, що виконуються за дорученням творця незалежним від нього туристичним посередником на основі угоди, що укладається між ними, або окремого доручення. Сюди

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.4. Класифікація туроператорів

Оскільки туроператор як посередник є вельми різноманітним і різно-спрямованим видом застосування людської праці, виникає необхідність класифікувати їх за різними ознаками. За географічною ознакою туроператори діляться на відправляючих і приймаючих. Відправляючий туроператор орієнтується на розробку,

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.5. Туроператорська діяльність

Профіль туроператорської діяльності – це домінуючі в асортименті туроператора види або географічні напрями туристичного продукту: – частка яких в обсягу продажів туроператора максимальна; – продаж яких забезпечує основну частку прибутку туроператора; – У реалізації

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.6. Турагент як посередник

Робота з туристичними агентствами нині є одним із основних напрямів поточної і стратегічної діяльності будь-якого туроператора. Роль турагентів у процвітанні та успішності бізнесу оператора неможливо переоцінити, оскільки яким би відомим не був оператор, які

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.7. Інтернет як посередник у просуваванні туристичного продукту

Інтернет, з’явившись досить недавно, вже міцно увійшов у життя сучасної людини, беручи участь у всіх індустріях її діяльності. Не залишився осторонь і туризм, який в Інтернеті знайшов нові можливості для свого розвитку, причому вельми

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 6.8. Екскурсійні компанії

Екскурсійні компанії або бюро організовують екскурсійне обслуговування туристів у місцях їхнього тимчасового перебування. Відповідальні за проведення екскурсій компанії повинні мати в своєму штаті спеціально підготовлених професіоналів (гідів), які знають рідну мову туристів. Зрозуміло, відсутність

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 7. Реклама туристичного продукту

7.1. В чому полягає реклама туристичного продукту Реклама туристичного продукту є цілеспрямованим розповсюдженням інформації про туристичний продукт з метою інформативного впливу на споживача для просування і продажу самого продукту, що сприяє появі у покупця

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 7.1. В чому полягає реклама туристичного продукту

7.1. В чому полягає реклама туристичного продукту Реклама туристичного продукту є цілеспрямованим розповсюдженням інформації про туристичний продукт з метою інформативного впливу на споживача для просування і продажу самого продукту, що сприяє появі у покупця

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 7.2. Паблік рілейшнз

Паблік рілейшнз у сфері туризму – це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення і підтримку доброзичливих стосунків і взаєморозуміння між туристичними фірмами та їхньою громадськістю: під “громадськістю компанії” розуміються працівники, партнери і споживачі (українські

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 7.3. Брендинг у сфері туризму

Розквіт ідеї туристичного брендингу припав на другу половину двадцятого століття, і пов’язане це було з цілком природними причинами: появою на ринку великої кількості схожих туристичних продуктів. Розвиток технології дуже сильно вплинув на людське суспільство.

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – Розділ 8. Франчайзинг у туристичному бізнесі

8.1. Вступ до теорії франчайзингу Розширення туристичного ринку та безповоротність інтеграційних процесів, збільшення витрат на маркетинг, скорочення життєвого циклу товарів і велика ймовірність скорочення життєвого циклу самих організацій, необхідність постійного оновлення, приховування інформації та

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 8.1. Вступ до теорії франчайзингу

8.1. Вступ до теорії франчайзингу Розширення туристичного ринку та безповоротність інтеграційних процесів, збільшення витрат на маркетинг, скорочення життєвого циклу товарів і велика ймовірність скорочення життєвого циклу самих організацій, необхідність постійного оновлення, приховування інформації та

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 8.2. Види та форми франчайзингу

Важливим складовим елементом успіху є чітке і повне знання підприємцем суті франчайзингу, його різновиду, структури, переваг і можливих характеристик при його використанні. Франчайзинг може бути визначений як спосіб доставки продукції або послуг споживачеві, спосіб