Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.7.1. Дослідження пропонованого туристичного продукту

Даний напрям маркетингових досліджень можна поділити на дві частини: дослідження пропонованого туристичного продукту і дослідження нового туристичного продукту.

2.7.1. Дослідження пропонованого туристичного продукту

Що стосується маркетингових досліджень пропонованого туристичного продукту, то тут насамперед слід виділити:

1) Визначення ставлення споживачів, до певної марки туристичного продукту. Необхідно вивчити ступінь популярності туристичної компанії, що надає туристичний продукт. Цей напрям маркетингових досліджень спрямований на виявлення ступеня усвідомлення споживачами існування туристичного продукту певної марки (компанії). Популярність встановлює зв’язок між маркою та категорією туристичного продукту, до якої вона належить. Інформацію про рівень популярності зазвичай одержують шляхом анкетування споживачів про відомі їм марки туристичного продукту в рамках досліджуваного класу туристичного продукту. Інформація, яку дає аналіз зібраних даних про популярність марок туристичного продукту певної категорії, може використовуватися для:

– визначення частки. потенційних покупців, що називають певну марку туристичного продукту (або фірму) як нову (компанії);

– визначення на основі перших названих марок туристичного продукту головного туристичного продукту конкурентів;

– визначення рівня запам’ятовуваності марок і назв туристичних компаній (деякі марки і назви компаній погано запам’ятовуються, хоча легко впізнаються);

– порівняння співвідношення між показником популярності та частки ринку для кожної марки з середніми співвідношеннями для даного ринку, оскільки деякі марки реалізують свою популярність краще, ніж інші;

– вимірювання відстані між окремими марками (туристичними компаніями) на шкалі популярності, якщо вона має інтервальний характер;

– виявлення ринків з найменшою популярністю марки (туристичної компанії).

2) Наступний крок у дослідженні, марок окремого туристичного продукту полягає у вивченні думок споживачів про цей туристичний продукт. Тут йдеться про з’ясування того, наскільки досліджуваний туристичний продукт відповідає вимогам ринку і споживачів, тобто про оцінку ринкової адекватності туристичного продукту. Дані дослідження можна розвинути в напрямах отримання такої інформації:

– про потреби, які задовольняє досліджуваний туристичний продукт;

– про вимоги користувачів до продукції та рівня сервісу;

Про мотивації, які слід реалізувати при покупці туристичного продукту;

– про джерела інформації, що визначає вибір покупки (виставки, ярмарки, технічна преса, поради окремих осіб, реклама та ін.);

– оцінка марок окремого туристичного продукту за їхніми характеристиками (атрибутами).

3) Визначення того, які групи (сегменти) споживачів і як часто купують досліджуваний туристичний продукт (визначення ступеня лояльності до певного туристичного продукту). Тут також вивчається вплив ступеня задоволеності туристичним продуктом на лояльність до його марки.

Дуже важливою є класифікація всіх споживачів певного туристичного продукту на категорії за ступенями їхньої лояльності до цих продуктів. Ці категорії потім бажано поділити на підгрупи залежно від обсягу споживання (наприклад, туристи, які мандрують регулярно, досить часто та рідко ). Дані таких досліджень дають змогу чіткіше окреслити коло потенційних споживачів і розробити програму розширення кола лояльних споживачів.

Маркетингові дослідження пропонованих марок туристичного продукту проводяться шляхом вивчення думок споживачів, працівників торгової мережі та сервісних служб.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Маркетинг турпродукту – Мунін Г. Б. – 2.7.1. Дослідження пропонованого туристичного продукту