Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – 1. Культура міжособистісних стосунків як галузь етичного знання

Культура міжособистісних стосунків як галузь сучасної етики досліджує різноманітні морально-етичні системи минулого і сьогодення, намагаючись віднайти моделі поведінки і спілкування, які сприяють гармонізації стосунків між людьми у будь-якій сфері суспільного життя. Вона розглядає морально-етичні

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – 1.1. Сутність і складові міжособистісних стосунків

Культура міжособистісних стосунків як галузь сучасної етики досліджує різноманітні морально-етичні системи минулого і сьогодення, намагаючись віднайти моделі поведінки і спілкування, які сприяють гармонізації стосунків між людьми у будь-якій сфері суспільного життя. Вона розглядає морально-етичні

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – 1.2. Взаємозв’язки культури міжособистісних стосунків з іншими галузями знань

Як галузь сучасної етики культура міжособистісних стосунків взаємодіє з багатьма науками, що досліджують проблеми соціального буття людини. Озброївшись теоретичним доробком культурології, соціальної психології, етнопсихології, менеджменту, культура міжособистісних стосунків уможливлює висвітлення різноманітних соціальних практик у

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – Методологічні принципи культури міжособистісних стосунків як науки

Культура міжособистісних стосунків, як і будь-яка інша наука, розкривається на емпіричному (засвоєному на досвіді) та теоретичному (заснованому на наукових положеннях, ідеях) рівнях пізнання. Емпіричне дослідження має на меті виокремлення та опис певних фактів, що

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – 2. З історії розвитку культури міжособистісних стосунків

Культура міжособистісних стосунків є складним соціокультурним явищем, яке у своєму розвитку подолало такі етапи: передісторію культури міжособистісних стосунків у первісному суспільстві; етику моральних чеснот давніх цивілізацій; формування культури манер та ісламського етосу в епоху

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – 2.1. Передісторія культури міжособистісних стосунків

Культура міжособистісних стосунків є складним соціокультурним явищем, яке у своєму розвитку подолало такі етапи: передісторію культури міжособистісних стосунків у первісному суспільстві; етику моральних чеснот давніх цивілізацій; формування культури манер та ісламського етосу в епоху

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – 2.2. Культура міжособистісних стосунків у давніх цивілізаціях

З утворенням класового суспільства, зростанням могутності рабовласницьких держав моральна культура набула класового характеру. Особливу роль у формуванні морально-етичних стандартів поведінки і спілкування почала відігравати аристократична система цінностей. Здійснювана на основі ідеї божественного походження, безумовної

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – Культура міжособистісних стосунків у давньому Китаї

З утворенням класового суспільства, зростанням могутності рабовласницьких держав моральна культура набула класового характеру. Особливу роль у формуванні морально-етичних стандартів поведінки і спілкування почала відігравати аристократична система цінностей. Здійснювана на основі ідеї божественного походження, безумовної

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – Культура міжособистісних стосунків у Давніх Греції і Римі

УIV ст. до н. е. в багатьох полісах (містах-державах) Давньої Греції культивувався морально-етичний стандарт, який вимагав неабиякої стриманості, раціональності у поведінці. Неухильним його дотриманням представники шляхетного походження відрізняли себе від демосу. Однак на відміну

Культура міжособистісних стосунків – Сайтарли І. Л. – 2.3. Культура міжособистісних стосунків в епоху середньовіччя

Зміст культури міжособистісних стосунків в епоху середньовіччя визначали такі два соціально-культурні феномени, як етос куртуазних манер у західноєвропейському регіоні та арабський етикет в Аравії. Розвиток культури міжособистісних стосунків у середньовічній Європі відбувався під впливом