Географія – Гілецький Й. Р

Географія – Гілецький Й. Р. – Розділ І. ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМЛІ, МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ Сонячна система та її будова Земля – це космічне тіло, що входить до складу Сонячної системи. Сонячну систему утворюють Сонце та інші космічні тіла, що обертаються навколо нього.

Географія – Гілецький Й. Р. – СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ

СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ Сонячна система та її будова Земля – це космічне тіло, що входить до складу Сонячної системи. Сонячну систему утворюють Сонце та інші космічні тіла, що обертаються навколо нього.

Географія – Гілецький Й. Р. – Сонячна система та її будова

СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ Сонячна система та її будова Земля – це космічне тіло, що входить до складу Сонячної системи. Сонячну систему утворюють Сонце та інші космічні тіла, що обертаються навколо нього.

Географія – Гілецький Й. Р. – Розвиток уявлень про форму Землі

Земля, як й інші планети Сонячної системи, має кулясту форму. її діаметр становить в середньому 12 750 км. У багатьох давніх народів існували уявлення про те, що Земля пласка. Пізніше, у Стародавній Греції часів

Географія – Гілецький Й. Р. – Розміри земної кулі

Земля, як й інші планети Сонячної системи, має кулясту форму. її діаметр становить в середньому 12 750 км. У багатьох давніх народів існували уявлення про те, що Земля пласка. Пізніше, у Стародавній Греції часів

Географія – Гілецький Й. Р. – Добове обертання Землі та його наслідки

Земля, як й інші планети Сонячної системи, має кулясту форму. її діаметр становить в середньому 12 750 км. У багатьох давніх народів існували уявлення про те, що Земля пласка. Пізніше, у Стародавній Греції часів

Географія – Гілецький Й. Р. – Градусна сітка на карті та її елементи

Земля, як й інші планети Сонячної системи, має кулясту форму. її діаметр становить в середньому 12 750 км. У багатьох давніх народів існували уявлення про те, що Земля пласка. Пізніше, у Стародавній Греції часів

Географія – Гілецький Й. Р. – Географічна широта і довгота

Географічна широта – кут між площиною екватора і прямовисною лінією до даної точки. Інакше визначають широту як відстань від еква Тора до будь-якої точки на земній поверхні, яка виражена у градусах. Змінюється вона від

Географія – Гілецький Й. Р. – Місцевий, поясний час, лінія зміни дат

Географічна широта – кут між площиною екватора і прямовисною лінією до даної точки. Інакше визначають широту як відстань від еква Тора до будь-якої точки на земній поверхні, яка виражена у градусах. Змінюється вона від

Географія – Гілецький Й. Р. – Річний рух Землі та його наслідки

Земля рухається навколо Сонця, як і всі інші планети. Орбіта Землі має форму еліпса, який близький до кола. Відстань від Землі до Сонця змінюється протягом року від 147 млн км – у перигелії (найближчій

Географія – Гілецький Й. Р. – Тропіки і полярні кола

Земля рухається навколо Сонця, як і всі інші планети. Орбіта Землі має форму еліпса, який близький до кола. Відстань від Землі до Сонця змінюється протягом року від 147 млн км – у перигелії (найближчій

Географія – Гілецький Й. Р. – ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

Поняття про географічну карту Географічна карта – це зменшене, узагальнене, умовно-знакове зображення земної поверхні на площині, виконане за певним математичним законом (масштабі і проекції). Кратність зменшення зображення відображає масштаб карти. Предмети позначають на картах

Географія – Гілецький Й. Р. – Поняття про географічну карту

Поняття про географічну карту Географічна карта – це зменшене, узагальнене, умовно-знакове зображення земної поверхні на площині, виконане за певним математичним законом (масштабі і проекції). Кратність зменшення зображення відображає масштаб карти. Предмети позначають на картах

Географія – Гілецький Й. Р. – Масштаб та його види

Поняття про географічну карту Географічна карта – це зменшене, узагальнене, умовно-знакове зображення земної поверхні на площині, виконане за певним математичним законом (масштабі і проекції). Кратність зменшення зображення відображає масштаб карти. Предмети позначають на картах

Географія – Гілецький Й. Р. – Типи карт

Поняття про географічну карту Географічна карта – це зменшене, узагальнене, умовно-знакове зображення земної поверхні на площині, виконане за певним математичним законом (масштабі і проекції). Кратність зменшення зображення відображає масштаб карти. Предмети позначають на картах

Географія – Гілецький Й. Р. – Особливості картографічного зображення. Спотворення на картах і характер цих спотворень

Розгортаючи кулясту поверхню Землі на площину, не можна уникнути розривів та перекриттів. Щоб карта була суцільною (неперервною) і водночас досить точно відображала земну поверхню, її створюють за певним математичним Законом, тобто використовуючи картографічну проекцію.

Географія – Гілецький Й. Р. – Абсолютна та відносна висоти точок місцевості

Розгортаючи кулясту поверхню Землі на площину, не можна уникнути розривів та перекриттів. Щоб карта була суцільною (неперервною) і водночас досить точно відображала земну поверхню, її створюють за певним математичним Законом, тобто використовуючи картографічну проекцію.

Географія – Гілецький Й. Р. – Карти в житті та господарській діяльності людини

Розгортаючи кулясту поверхню Землі на площину, не можна уникнути розривів та перекриттів. Щоб карта була суцільною (неперервною) і водночас досить точно відображала земну поверхню, її створюють за певним математичним Законом, тобто використовуючи картографічну проекцію.

Географія – Гілецький Й. Р. – ПЛАН МІСЦЕВОСТІ

Поняття про план місцевості План місцевості – це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. На плані, на відміну від карти зображуються невеликі ділянки земної поверхні: шкільне подвір’я, присадибна ділянка

Географія – Гілецький Й. Р. – Поняття про план місцевості

Поняття про план місцевості План місцевості – це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. На плані, на відміну від карти зображуються невеликі ділянки земної поверхні: шкільне подвір’я, присадибна ділянка

Географія – Гілецький Й. Р. – Горизонт. Сторони горизонту

Поняття про план місцевості План місцевості – це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. На плані, на відміну від карти зображуються невеликі ділянки земної поверхні: шкільне подвір’я, присадибна ділянка

Географія – Гілецький Й. Р. – Азимут. Уміння користуватися компасом

Поняття про план місцевості План місцевості – це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. На плані, на відміну від карти зображуються невеликі ділянки земної поверхні: шкільне подвір’я, присадибна ділянка

Географія – Гілецький Й. Р. – ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

Поняття про план місцевості План місцевості – це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. На плані, на відміну від карти зображуються невеликі ділянки земної поверхні: шкільне подвір’я, присадибна ділянка

Географія – Гілецький Й. Р. – Внутрішня будова Землі. Поняття “літосфера”

Поняття про план місцевості План місцевості – це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. На плані, на відміну від карти зображуються невеликі ділянки земної поверхні: шкільне подвір’я, присадибна ділянка

Географія – Гілецький Й. Р. – Абсолютний геологічний вік

Оскільки в земній корі немає гірських порід, які утворилися б давніше ніж 4,6 млрд років тому, то вважають, що в цей період виникла первісна земна кора. Вона сформувалася з остигаючої магми і мала незначну

Географія – Гілецький Й. Р. – Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Вивітрювання

Оскільки в земній корі немає гірських порід, які утворилися б давніше ніж 4,6 млрд років тому, то вважають, що в цей період виникла первісна земна кора. Вона сформувалася з остигаючої магми і мала незначну

Географія – Гілецький Й. Р. – Геохронологічна шкала та відносний геологічний вік

Вік гірських порід, особливо осадових, можна встановити також за рештками живих організмів, знайдених у їхніх шарах. Це можливо завдяки тому, що протягом конкретних проміжків геологічного часу були поширені певні, притаманні їм види живих організмів.

Географія – Гілецький Й. Р. – Типи земної кори

Вік гірських порід, особливо осадових, можна встановити також за рештками живих організмів, знайдених у їхніх шарах. Це можливо завдяки тому, що протягом конкретних проміжків геологічного часу були поширені певні, притаманні їм види живих організмів.

Географія – Гілецький Й. Р. – Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори

Вік гірських порід, особливо осадових, можна встановити також за рештками живих організмів, знайдених у їхніх шарах. Це можливо завдяки тому, що протягом конкретних проміжків геологічного часу були поширені певні, притаманні їм види живих організмів.

Географія – Гілецький Й. Р. – Походження материків і океанів

Усю геологічну історію формування земної кори можна розглядати як безперервний зв’язок подій, що спричинені рухом плит. Відомості про вік вивержених порід дають можливість встановити, що формування земної кори на певних етапах її розвитку відбувалося

Географія – Гілецький Й. Р. – Вулкани та райони їхнього поширення

Усю геологічну історію формування земної кори можна розглядати як безперервний зв’язок подій, що спричинені рухом плит. Відомості про вік вивержених порід дають можливість встановити, що формування земної кори на певних етапах її розвитку відбувалося

Географія – Гілецький Й. Р. – Землетруси та райони їхнього поширення

Землетруси – це раптові підземні поштовхи і струси земної поверхні, що виникають у результаті розривів та зсувів земної кори, і передаються на значні відстані у вигляді пружних коливань. Осередки (гіпоцентри) землетрусів розташовані на глибині

Географія – Гілецький Й. Р. – Форми земної поверхні

Землетруси – це раптові підземні поштовхи і струси земної поверхні, що виникають у результаті розривів та зсувів земної кори, і передаються на значні відстані у вигляді пружних коливань. Осередки (гіпоцентри) землетрусів розташовані на глибині

Географія – Гілецький Й. Р. – Складчасті та складчасто-брилові гори

Землетруси – це раптові підземні поштовхи і струси земної поверхні, що виникають у результаті розривів та зсувів земної кори, і передаються на значні відстані у вигляді пружних коливань. Осередки (гіпоцентри) землетрусів розташовані на глибині

Географія – Гілецький Й. Р. – Зовнішні сили, що зумовлюють зміни земної кори

Дія зовнішніх сил переважно приводить до згладження великих нерівностей на поверхні Землі, створених внутрішніми силами. З дією зовнішніх сил пов’язане утворення різних малих форм – ярів, заплав, зсувів тощо, тобто вторинного рельєфу. Його формування

Географія – Гілецький Й. Р. – Генетичні типи рельєфу

Дія зовнішніх сил переважно приводить до згладження великих нерівностей на поверхні Землі, створених внутрішніми силами. З дією зовнішніх сил пов’язане утворення різних малих форм – ярів, заплав, зсувів тощо, тобто вторинного рельєфу. Його формування

Географія – Гілецький Й. Р. – Походження рівнин

Дія зовнішніх сил переважно приводить до згладження великих нерівностей на поверхні Землі, створених внутрішніми силами. З дією зовнішніх сил пов’язане утворення різних малих форм – ярів, заплав, зсувів тощо, тобто вторинного рельєфу. Його формування

Географія – Гілецький Й. Р. – Значення рельєфу в господарській діяльності людини. Надра та їхня охорона

Дія зовнішніх сил переважно приводить до згладження великих нерівностей на поверхні Землі, створених внутрішніми силами. З дією зовнішніх сил пов’язане утворення різних малих форм – ярів, заплав, зсувів тощо, тобто вторинного рельєфу. Його формування

Географія – Гілецький Й. Р. – АТМОСФЕРА

Поняття про атмосферу Атмосфера – це повітряна оболонка, яка оточує Землю і пов’язана з нею силою тяжіння. Атмосфера бере участь у добовому обертанні й річному русі нашої планети. Повітря атмосфери – суміш газів, у

Географія – Гілецький Й. Р. – Поняття про атмосферу

Поняття про атмосферу Атмосфера – це повітряна оболонка, яка оточує Землю і пов’язана з нею силою тяжіння. Атмосфера бере участь у добовому обертанні й річному русі нашої планети. Повітря атмосфери – суміш газів, у

Географія – Гілецький Й. Р. – Висота, межі й будова атмосфери

Поняття про атмосферу Атмосфера – це повітряна оболонка, яка оточує Землю і пов’язана з нею силою тяжіння. Атмосфера бере участь у добовому обертанні й річному русі нашої планети. Повітря атмосфери – суміш газів, у

Географія – Гілецький Й. Р. – Сонячна радіація. Нагрівання атмосфери

Поняття про атмосферу Атмосфера – це повітряна оболонка, яка оточує Землю і пов’язана з нею силою тяжіння. Атмосфера бере участь у добовому обертанні й річному русі нашої планети. Повітря атмосфери – суміш газів, у

Географія – Гілецький Й. Р. – Тиск атмосфери і його вимірювання

Повітря, що оточує Землю, має масу, а тому тисне на земну поверхню. 1 л повітря на рівні моря важить близько 1,3 г. Отже, на кожний квадратний сантиметр земної поверхні атмосфера тисне із силою 1,33

Географія – Гілецький Й. Р. – Вітри та їхнє походження

Повітря, що оточує Землю, має масу, а тому тисне на земну поверхню. 1 л повітря на рівні моря важить близько 1,3 г. Отже, на кожний квадратний сантиметр земної поверхні атмосфера тисне із силою 1,33

Географія – Гілецький Й. Р. – Загальна циркуляція атмосфери. Пасати та інші постійні вітри

Повітря, що оточує Землю, має масу, а тому тисне на земну поверхню. 1 л повітря на рівні моря важить близько 1,3 г. Отже, на кожний квадратний сантиметр земної поверхні атмосфера тисне із силою 1,33

Географія – Гілецький Й. Р. – Циклони і антициклони

Циклони – висхідні атмосферні вихори із замкненою областю зниженого тиску у центрі, в якій вітри дмуть від країв до центру (проти Годинникової стрілки в Північній півкулі і за годинниковою стрілкою у Південній). Антициклони –

Географія – Гілецький Й. Р. – Бризи й мусони

Циклони – висхідні атмосферні вихори із замкненою областю зниженого тиску у центрі, в якій вітри дмуть від країв до центру (проти Годинникової стрілки в Північній півкулі і за годинниковою стрілкою у Південній). Антициклони –

Географія – Гілецький Й. Р. – Водяна пара в атмосфері

Циклони – висхідні атмосферні вихори із замкненою областю зниженого тиску у центрі, в якій вітри дмуть від країв до центру (проти Годинникової стрілки в Північній півкулі і за годинниковою стрілкою у Південній). Антициклони –

Географія – Гілецький Й. Р. – Атмосферні опади та їхнє утворення

Опади випадають не з кожної хмари. Обов’язковою умовою утворення опадів є одночасна наявність у повітрі води у твердому, рідкому й газоподібному станах, що буває у змішаних хмарах. Це відбувається тільки тоді, коли хмара підіймається

Географія – Гілецький Й. Р. – Вимірювання кількості опадів

Опади випадають не з кожної хмари. Обов’язковою умовою утворення опадів є одночасна наявність у повітрі води у твердому, рідкому й газоподібному станах, що буває у змішаних хмарах. Це відбувається тільки тоді, коли хмара підіймається