Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Міжбюджетні трансферти (МБТ)

Переважаючим видом міжбюджетних трансфертів у Білорусі є податковий розподіл, який становить більше 60 % загальної суми трансфертів. Згідно з Законом про бюджетну систему та державні позабюджетні фонди (прийнятий 1993 р., із змінами та доповненнями 1998 та 1999 рр.), основу доходів місцевих бюджетів (від обласного та нижчих) становлять регулюючі доходи (розподіл республікансь

Таблиця 3.9. Структура доходів субцентральних урядів Білорусі у 1997-2001 рр.

Види доходів

Роки

1997

1998

1999

2001

Власні доходи

31,4

30,7

34,5

44,3

Місцеві податки і збори

5,4

4,5

11,1

Закріплені податки

22,5

22,0

21,8

Розподілені доходи

47,9

47,8

45,8

34,9

Трансферти з державного бюджету

20,7

21,5

19,7

20,8

Ких податків, які виділяються державним та місцевими бюджетами відповідно до законів про республіканський бюджет). Органами влади (радами депутатів) більш високого рівня визначаються нормативи розподілу для підпорядкованих бюджетів (тобто зберігається радянська “матрьошка”): республіка визначає їх для областей та м. Мінська, області, у свою чергу, – для районів та міст обласного підпорядкування; райони – для міст районного підпорядкування, селищ та сіл.

До регулюючих доходів, які зараховують до місцевих бюджетів, в яких недостатньо коштів, віднесено такі податки: ПДВ, акцизи, податок на доходи та прибуток підприємств та організацій. Нормативи відрахувань від цих податків наведені у табл. 3.10.

Окрім податкового розподілу, місцеві бюджети отримують дотації, субсидії та субвенції. Прямі трансферти субцентральним урядам не належать до захищених статей, тому їхній обсяг може коригуватися впродовж бюджетного року.

Дотації (трансферти з фонду підтримки адміністративно-територіальних одиниць) є важливим елементом фінансового вирівнювання. Величина фонду створюється за рахунок відрахувань від ПДВ та податку на доходи й прибуток: згідно з Законом про республіканський бюджет на 1999 р. норматив становив 30,0 %, у 2000 р. – 28,0, у 2001 р. – 26,7 %. Вони надаються місцевим органам влади у тому випадку, коли закріплених та

Таблиця 3.10. Нормативи відрахувань від республіканських податків до обласних бюджетів

Області

Акцизи на спирт та алкоголь

ПДВ

Податок на доходи та прибутки юридичних осіб

Єдиний податок на виробника аграрної продукції

Податок на гральний бізнес

1999 р.

2000- 2001 рр.

1999-2001 рр.

1999- 2001 рр.

2000- 2001 рр.

2000- 2001 рр.

Брестська

50

40

66

60

70

50

Вітебська

50

40

47

44

70

50

Гомельська

50

40

42

33

70

50

Гродненська

50

40

58

43

70

50

Мінська

50

40

56

39

70

50

Могильовська

50

40

51

41

70

50

М. Мінськ

50

40

25

25

70

50

Регулюючих доходів недостатньо для фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів. Цей норматив визначається щорічно.

Розподіл фонду здійснюється за нормативами, які встановлюються щорічно як частка регіону у загальному трансфертному фонді. Так, у 2000 р. Брестська обл. отримувала 13,2 %, Вітебська -17,7, Гомельська-15,5, Гродненська – 21,0, Мінська – 10,6, Могильовська – 18,4, м. Мінськ – 3,6 % коштів трансфертного фонду. Так, норматив середньої бюджетної забезпеченості було встановлено на 2000 р. обсягом 61 630 руб., на 2001 р. – 137 468 руб.

Відносна величина дотацій територіальних одиниць визначається як різниця між прогнозованими закріпленими та розподіленими доходами та величиною нормативу коштів на утримання невиробничої сфери.

Нестача власних, закріплених та розподілених доходів робить значну частину субцентральних урядів залежними від дотацій: за даними Міністерства фінансів Білорусі до 90 % субцентральні уряди країни отримують дотації.

Субвенції виділяються підпорядкованому бюджету на конкретні цілі; субсидії надаються для додаткового вирівнювання рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці. У 2001 р. загальний обсяг субвенцій на утримання переданих місцевим радам об’єктів соціально-культурної сфери становив 7 млрд руб.; субвенції на будівництво об’єктів комунальної власності – 32 млрд руб., на будівництво метрополітену у м. Мінську – 5,1 млрд руб.; субсидії на житлове будівництво становили 14 млрд руб. (див. табл. 3.11).

Таблиця 3.11. Структура фонду прямих трансфертів субцентральних урядів Білорусі

Показник

1999 р.

2000 р.

2001 р.

Трлн руб.

%

Млрд руб.

%

Млрд руб.

%

Загальна дотація

49,5

80,0

181,4

84,5

437,1

80,2

Субвенції

9,1

14,7

26,9

12,4

94,1

17,2

Субсидії

3,3

5,3

8,4

3,9

14,0

2,6

Всього

61,9

100,0

216,7

100,0

545,2

100,0

Наведені у табл. 3.11 дані свідчать про те, що переважаючою формою прямого субсидування субцентральних урядів у Білорусі виступають загальні гранти, частка яких у трансфертному фонді становить понад 80 %. В останні роки відзначається схильність центрального уряду до субсидування субцентрального уряду: відбувається зростання частки трансфертних фондів у видатках державного бюджету: якщо у 1992 р. вона становила 6,6 %, у 1999 р. – 9,1, то у 2001 р. – майже 16 %.

Отже, система міжбюджетних трансферів Білорусі, на думку С. Слухая, характеризується нестабільністю і збереженням суттєвої частки елементів радянської системи міжбюджетних відносин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – Міжбюджетні трансферти (МБТ)