Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.6.2. Федеральне казначейство

Рішення про виділення Федерального казначейства з складу Міністерства фінансів Російської Федерації в окрему федеральну службу було прийнято ще в 2004 р. під час адміністративної реформи, що проводиться, У цей час тривало виконання федерального бюджету 2004 р., і органи федерального казначейства несли відповідальність за дотримання встановлених процедур виконання федерального бюджету.

У грудні 2004 р. у Бюджетний кодекс були внесені принципові зміни щодо повноважень Міністерства фінансів Росії і Федерального казначейства.

Однією зі змін, що відбулися в рамках виокремлення Федерального казначейства зі складу Міністерства фінансів Росії, є надання Федеральному казначейству статусу головного розпорядника коштів федерального бюджету. Насамперед це стосується коштів федерального бюджету, асигнованих на утримання самої служби, а також ряду інших асигнувань, передбачених у федеральному бюджеті за розділом 100 – Федеральне казначейство.

Таким чином, Федеральне казначейство в процесі виконання федерального бюджету, виконуючи функції головного розпорядника бюджетних коштів, буде зобов’язано дотримуватися всіх бюджетних вимог, які поширюються і на всіх інших учасників бюджетного процесу. До переліку цих вимог належать: складання бюджетних проектувань на черговий фінансовий рік; доведення затверджених міністром фінансів лімітів бюджетних зобов’язань і обсягів фінансування за підвідомчими служби розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів; забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, виділених на утримання служби; ведення бюджетного обліку і складання бюджетної звітності.

У 2004 р. було прийнято низку документів, що регулюють бюджетний процес (нова бюджетна класифікація, нове положення з бюджетного обліку і звітності та ін.), які відповідають принципам бюджетної реформи, що почалася від ухвали уряду РФ “Про заходи щодо підвищення результативності бюджетних витрат” від 22 травня 2004 р. № 249, що змінює цільову функцію бюджетного процесу (“управління бюджетними ресурсами” поступається місцем “управлінню за результатами”).

Такі зміни в бюджетному процесі були б неможливі без серйозного вдосконалення системи обліку і звітності. Тому в 2005 р. у бюджетному обліку були здійснені такі зміни:

– перехід на облік, що грунтується на методі нарахування;

– інтеграція бухгалтерського обліку з бюджетною класифікацією;

– об’єднання обліку виконання бюджету і бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Одним з важливих завдань Федерального казначейства є зміна процедур касового обслуговування бюджетів всіх рівнів бюджетної системи відповідно до положень ст. 215.1 Бюджетного кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2006 р. Це стосується положення про виконання Федеральним казначейством повноважень з касового обслуговування виконання всіх бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.

У частині контрольних функцій Федерального казначейства слід зазначити, що вони реалізуються за допомогою попереднього і поточного контролю за учасниками бюджетного процесу. У цьому напрямі завдання полягає в максимальному застосуванні технічних засобів контролю на стадії ухвалення кошторисів, отриманих від головних розпорядників і розпорядників видатків бюджетних коштів у частині контролю за неперевищенням доведених до них від Міністерства фінансів лімітів бюджетних зобов’язань і обсягів фінансування.

2.6.3. Повноваження Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду

У березні 2004 р. відповідно до указу президента РФ була створена Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду (Росфіннагляд), якій передані функції з контролю і нагляду в бюджетно-фінансовій сфері Міністерства фінансів Російської Федерації.

Згідно з Положенням про Федеральну службу вона перевіряє використання коштів федерального бюджету, а також використання федеральної власності, гарантій та ін.

Центральний апарат Росфіннагляду більшою мірою, ніж раніше, здійснюватиме перевірки з важливих напрямів – національна оборона, правоохоронна система, а також проводитиме перевірки, що вимагають міжрегіональної координації. Наприклад, за 9 міс. 2003 р. було проведено 29,5 тис. перевірок, за той самий період 2004 р. – 24,8 тис.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.6.2. Федеральне казначейство