Економіка торгівлі – Марцин B. C

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – ПЕРЕДМОВА

Ринкова система господарювання обумовлює потребу переосмислення форм і методів вивчення курсу “Економіка торгівлі”. Вочевидь, вони повинні бути іншими, ніж раніше: різноманітнішими за формою, конкретнішими за змістом, здатними швидко адаптуватися до мінливих обставин сьогодення, передбачати

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – ВСТУП

1. Економіка торгівлі як галузева економічна наука Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління галузевим господарюванням. Вона вимагає нових кадрів для визначення місця та ролі кожної галузі господарювання

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Економіка торгівлі як галузева економічна наука

1. Економіка торгівлі як галузева економічна наука Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління галузевим господарюванням. Вона вимагає нових кадрів для визначення місця та ролі кожної галузі господарювання

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Предмет курсу, його завдання в підготовці економічних кадрів, формуванні в них сучасного економічного мислення

Предметом курсу “Економіка торгівлі” є вивчення процесу товарного обороту і закономірностей його розвитку, тобто вивчення функціонування та розвитку торгівлі. Торгівля – це галузь господарської діяльності національної економіки. Вона представляє собою головну ланку в системі

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Зміст, структура, послідовність вивчення та зв’язок курсу з іншими економічними дисциплінами

Курс “Економіка торгівлі “, має чітко визначену, суворо продуману, науково обгрунтовану послідовність, яка дає можливість викладачу більш глибоко розкрити, а студентам краще засвоїти зміст навчальної дисципліни. Зміст курсу визначається предметом вивчення, а також його

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 4. Порядок вивчення і форми навчальної роботи над курсами

Курс “Економіка торгівлі “, має чітко визначену, суворо продуману, науково обгрунтовану послідовність, яка дає можливість викладачу більш глибоко розкрити, а студентам краще засвоїти зміст навчальної дисципліни. Зміст курсу визначається предметом вивчення, а також його

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Розділ І ТОРГІВЛЯ В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни Підтема 1. Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави 1. Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни

Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни Підтема 1. Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави 1. Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Підтема 1. Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави

Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни Підтема 1. Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави 1. Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля як форма товарного обігу

Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни Підтема 1. Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави 1. Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Місце торгівлі в розвитку товарно-грошових відносин у період функціонування ринку

В умовах функціонування ринку рівень розвитку товарно-грошових відносин визначається рівнем розвитку виробництва і торгівлі. Товарний обіг обумовлений, перш за все, наявністю товарно-грошових відносин і є формою товарного обміну. Оскільки процес суспільного відтворення складається з

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Торгівля як галузь господарювання

В умовах функціонування ринку рівень розвитку товарно-грошових відносин визначається рівнем розвитку виробництва і торгівлі. Товарний обіг обумовлений, перш за все, наявністю товарно-грошових відносин і є формою товарного обміну. Оскільки процес суспільного відтворення складається з

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Підтема 2. Торгівля в системі ринкових відносин

1. Органи керівництва торгівлею Говорячи про торгівлю як галузь народного господарства, мають на увазі всі форми торгівлі (за організаційною побудовою, власністю, формами обслуговування, підпорядкованістю). Види форм торгівлі зумовлені тим, що відповідні ланки апарату управління

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Органи керівництва торгівлею

1. Органи керівництва торгівлею Говорячи про торгівлю як галузь народного господарства, мають на увазі всі форми торгівлі (за організаційною побудовою, власністю, формами обслуговування, підпорядкованістю). Види форм торгівлі зумовлені тим, що відповідні ланки апарату управління

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Організаційні форми торгівлі

Зараз існують три організаційні форми торгівлі. Це державна, кооперативна (колективна) і приватна торгівля. Державна торгівля здійснюється різними торговими системами, які відрізняються своєю організаційною структурою, характером торгової діяльності, обслуговуючими контингентами покупців. Державна роздрібна торгівля здійснюється:

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Функції торгівлі й товарного обертання

Зараз існують три організаційні форми торгівлі. Це державна, кооперативна (колективна) і приватна торгівля. Державна торгівля здійснюється різними торговими системами, які відрізняються своєю організаційною структурою, характером торгової діяльності, обслуговуючими контингентами покупців. Державна роздрібна торгівля здійснюється:

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Підтема 3. Вплив торгівлі на розвиток виробництва в ринкових умовах господарювання

1. Торгівля – зв’язкова ланка між виробництвом і споживанням Орієнтація економіки на ринкові умови розвитку об’єктивно вимагає посилення узгодженості всіх стадій розвитку й особливо розвитку виробництва і споживання. Це можливо лише за допомогою торгівлі,

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Торгівля – зв’язкова ланка між виробництвом і споживанням

1. Торгівля – зв’язкова ланка між виробництвом і споживанням Орієнтація економіки на ринкові умови розвитку об’єктивно вимагає посилення узгодженості всіх стадій розвитку й особливо розвитку виробництва і споживання. Це можливо лише за допомогою торгівлі,

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Удосконалення взаємовідносин торгівлі з виробництвом

У ринкових умовах господарювання важливо, щоб пропозиція споживчих товарів відповідною мірою випереджувала платоспроможний попит населення. Попит і пропозиція – система динамічна, вона постійно коливається. Значним відхиленням можна запобігти лише за допомогою постійного відносного перевиробництва.

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Роль торгівлі у формуванні розумних потреб споживачів

Потреби як економічна категорія тісно пов’язані зі способом життя. Вивчення та вдосконалення способу життя є завданням великого значення. Знання основних рис та закономірностей розвитку способу життя необхідне для ефективного планування й управління суспільними процесами,

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Тема 2. Споживчий ринок товарів і послуг

Підтема 1. Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах 1. Товарні ринки як економічна категорія Дослідження сутності та механізму функціонування ринку є одним з найважливіших завдань в економічній науці, оскільки

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Підтема 1. Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах

Підтема 1. Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах 1. Товарні ринки як економічна категорія Дослідження сутності та механізму функціонування ринку є одним з найважливіших завдань в економічній науці, оскільки

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Товарні ринки як економічна категорія

Підтема 1. Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах 1. Товарні ринки як економічна категорія Дослідження сутності та механізму функціонування ринку є одним з найважливіших завдань в економічній науці, оскільки

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Характеристика ринку товарних ресурсів в Україні

В умовах ринкової економіки надходження товарів до торговельного підприємства здійснюється шляхом вільного вибору на ринку товарних ресурсів. Товарні ринки формуються з товарних ресурсів. Товарні ресурси предметів народного споживання – це вся маса продукції, яка

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Проблеми становлення національного ринку

Розглядаючи проблеми становлення національного ринку, потрібно приділити увагу різним аспектам політичного, соціально-економічного життя держави. Перехід від старих структур та методів управління не міг автоматично призвести до формування та дії ринкового механізму і тим самим

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Підтема 2. Споживання і купівельна спроможність населення

1. Споживач – центральна фігура у ринкових відносинах. Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристика Питання ринку і споживача, відносини між ними вимагають глибокого економічного осмислення, де слід виділити спільність і розбіжність інтересів,

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Споживач – центральна фігура у ринкових відносинах. Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристика

1. Споживач – центральна фігура у ринкових відносинах. Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристика Питання ринку і споживача, відносини між ними вимагають глибокого економічного осмислення, де слід виділити спільність і розбіжність інтересів,

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Основні тенденції розвитку народного споживання

Основними тенденціями розвитку народного споживання можна вважати зростання обсягів споживання, зміну структури в бік збільшення частки непродовольчих товарів. Однак ця тенденція тимчасова. Слід відмітити тенденцію зростання питомої ваги суспільних фондів споживання. Зростання загальних обсягів

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Попит і товарна пропозиція. Попит як форма прояву потреби, як елемент ринку

Попит-це економічна категорія, властива лише товарному виробництву. Конкретніше, це усвідомлена потреба суспільства в цілому та його членів зокрема у матеріальних, духовних та інших благах, які можна дістати за умов, що визначаються характером і рівнем

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 4. Фактори, що впливають на попит і пропозицію

Попит-це економічна категорія, властива лише товарному виробництву. Конкретніше, це усвідомлена потреба суспільства в цілому та його членів зокрема у матеріальних, духовних та інших благах, які можна дістати за умов, що визначаються характером і рівнем

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Підтема 3. Товарні ресурси предметів споживання. Ціна як елемент взаємодії пропозиції та попиту

1. Поняття товарних ресурсів, класифікація, джерела їх створення (формування) Товарними ресурсами називають масу промислової та сільськогосподарської продукції, яка надходить у торгові підприємства протягом року, кварталу, місяця від виробника чи з інших джерел (імпорт, резерви)

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Поняття товарних ресурсів, класифікація, джерела їх створення (формування)

1. Поняття товарних ресурсів, класифікація, джерела їх створення (формування) Товарними ресурсами називають масу промислової та сільськогосподарської продукції, яка надходить у торгові підприємства протягом року, кварталу, місяця від виробника чи з інших джерел (імпорт, резерви)

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Баланси ресурсів товарів народного споживання, їх роль у прогнозуванні та плануванні внутрішнього ринку товарів народного споживання

Баланси товарних ресурсів складаються за всіма основними вилами продовольчих і непродовольчих товарів у натуральних і вартісних показниках. За продовольчими товарами баланси складаються переважно в натуральних показниках; за непродовольчими, у зв’язку з великою кількістю їх

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки

Ціна за своєю природою суттєво впливає на загальний стан ринкової кон’юнктури. Крім цього, вона підтверджує чи не підтверджує монопольне становище виробника. З метою усунення недоліків чисто кількісного характеру ступеня монополізації ринків слід передбачити в

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Закон України “Про підприємства” передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності: 1. Підприємства, засновані на приватній власності. Об’єктами приватної

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Закон України “Про підприємства” передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності: 1. Підприємства, засновані на приватній власності. Об’єктами приватної

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Закон України “Про підприємства” передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності: 1. Підприємства, засновані на приватній власності. Об’єктами приватної

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Підприємства, засновані на приватній власності

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Закон України “Про підприємства” передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності: 1. Підприємства, засновані на приватній власності. Об’єктами приватної

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Підприємства, що засновані на колективній власності

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Закон України “Про підприємства” передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності: 1. Підприємства, засновані на приватній власності. Об’єктами приватної

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Підприємства, засновані на загальнодержавній власності

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Закон України “Про підприємства” передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності: 1. Підприємства, засновані на приватній власності. Об’єктами приватної

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 4. Підприємства, засновані на комунальній власності

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика 1. Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Закон України “Про підприємства” передбачає функціонування таких видів підприємств, залежно від форми власності: 1. Підприємства, засновані на приватній власності. Об’єктами приватної

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Стан, розміщення, розвиток та ефективність використання підприємств роздрібної торгівлі

У процесі економічного аналізу розвитку роздрібних торгових підприємств важливим є встановлення стану торгових підприємств. Він визначається ступенем виконання проектів, введенням в експлуатацію підприємств роздрібної торгівлі чи їх реконструкції. Важливим є визначення динаміки розвитку торгової

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Спеціалізація торгової мережі як шлях до ефективної боротьби за покупця

Підвищення ефективності обслуговування покупців грунтується значною мірою на спеціалізації роздрібних торгових підприємств. Спеціалізація магазинів, секцій, відділів і робочих місць здійснюється переважно за товарно-галузевою ознакою. її зміст полягає в обмеженні діяльності магазину, секції, відділу окремою

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Тема 4. Товарооборот торгових підприємств

1. Соціально-економічна характеристика роздрібного товарообороту Одним із основних показників розвитку торгівлі є роздрібний товарооборот. Він визначає економічні відносини, які виникають на кінцевій стадії руху товарів зі сфери обігу в особисте споживання шляхом обміну грошових

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Соціально-економічна характеристика роздрібного товарообороту

1. Соціально-економічна характеристика роздрібного товарообороту Одним із основних показників розвитку торгівлі є роздрібний товарооборот. Він визначає економічні відносини, які виникають на кінцевій стадії руху товарів зі сфери обігу в особисте споживання шляхом обміну грошових

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 2. Сутність значення товарообороту підприємства як економічної категорії та показника діяльності

Економічні відносини, пов’язані з обміном грошових коштів на товари, відображають економічну сутність товарообороту. Значення товарообороту потрібно розглядати на рівні держави та на рівні конкретного торгового підприємства. На державному рівні значення показника ” обсяг та

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 3. Склад і структура роздрібного товарообороту

Економічні відносини, пов’язані з обміном грошових коштів на товари, відображають економічну сутність товарообороту. Значення товарообороту потрібно розглядати на рівні держави та на рівні конкретного торгового підприємства. На державному рівні значення показника ” обсяг та

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Тема 5. Товарооборот роздрібних торгових підприємств

Підтема 1. Взаємозв’язок ринку споживчих товарів та товарообороту 1. Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин Подальший розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва ставить підвищені вимоги і до торгівлі, що відображається в роздрібному товарообороті. Роздрібний

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – Підтема 1. Взаємозв’язок ринку споживчих товарів та товарообороту

Підтема 1. Взаємозв’язок ринку споживчих товарів та товарообороту 1. Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин Подальший розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва ставить підвищені вимоги і до торгівлі, що відображається в роздрібному товарообороті. Роздрібний

Економіка торгівлі – Марцин B. C. – 1. Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин

Підтема 1. Взаємозв’язок ринку споживчих товарів та товарообороту 1. Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин Подальший розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва ставить підвищені вимоги і до торгівлі, що відображається в роздрібному товарообороті. Роздрібний