Екологія – Юрченко Л. І. – Права експерта

Права експерта

Правовий статус експерта – це право-суб’єктність фахівця, що має вищу освіту, володіє відповідною спеціальністю і високою кваліфікацією, глибокими професійними знаннями, навичками аналізу експертної інформації, методикою еколого-експертної оцінки і має практичний досвід у відповідній галузі знань не менше трьох останнього років.

Експерт має право:

O Вимагати подачу необхідних матеріалів, інформації для проведення екологічної експертизи.

O Зобов’язувати власників, користувачів, замовників, чи авторів об’єктів екологічної експертизи подавати інформацію про їхній екологічний вплив і висновки попередніх експертиз.

O Одержувати від органів центральної виконавчої влади, інших юридичних осіб достовірні відомості, довідкові, інформаційні матеріали.

O Готувати пропозиції про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, що порушують вимоги екологічного законодавства.

O Ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, що не відповідають вимогам законодавства, екологічним стандартам і нормативам, прийняття яких вимагало додаткових досліджень, пошукових робіт чи додаткових капіталовкладень.

O Вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих фахівців, утворення відповідної матеріально-технічної й інформаційної бази.

O Направляти підготовлені висновки екологічної експертизи зацікавленим особам і фірмам, що приймають рішення про реалізацію об’єктів екологічної експертизи.

O Викладати власні думки з приводу висновків проведеної екологічної експертизи.

Обов’язки експерта

O Забезпечувати всебічне, комплексне, об’єктивне, якісне й ефективне проведення екологічної експертизи.

O Дотримуватись встановлених термінів, порядку проведення екологічної експертизи, норм, вимог екологічного законодавства.

O Враховувати громадську думку з метою коригування варіантів реалізації об’єктів екологічної експертизи і підготовки науково обгрунтованих висновків.

O Готувати обгрунтовані висновки і вчасно передавати їх державним органам і зацікавленим особам.

O Обгрунтовувати пропозиції про повернення відповідних матеріалів на доопрацювання.

O Запобігати екологічні правопорушення шляхом внесення відповідних пропозицій з приводу удосконалювання екологічної експертизи.

O Забезпечувати незалежність еколого-експертної оцінки.

O Вносити пропозиції з приводу удосконалення норм і методів проведення екологічної експертизи.

O Заявляти самовідвід при наявності особистої зацікавленості з приводу конкретного об’єкта екологічної експертизи.

Відповідальність експерта

Експерт екологічної експертизи несе відповідальність за наступні дії:

O Проведення екологічної експертизи в розріз з її метою, задачами, принципами і пріоритетами.

O Порушення встановленого порядку проведення екологічної експертизи.

O Фальсифікація відомостей і даних про наслідки екологічної експертизи.

O Порушення порядку публікації наслідків екологічної експертизи.

O Порушення вимог законодавства під час здійсненні екологічної експертизи.

O Здійснення екологічної експертизи неправоздатними особами й експертними формуваннями.

O Невиконання експертних функцій чи обговорених договором зобов’язань з приводу проведення екологічної експертизи.

Гарантії реалізації та захисту прав

Гарантії прав експерта екологічної експертизи – це сукупність юридично встановлених засобів, що забезпечують реалізацію і захист правового статусу експерта-еколога. Реалізація прав експерта екологічної експертизи проявляється в наступному.

O Регламентація статусу експерта екологічної експертизи винятково законодавчими актами.

O Виконання еколого-експертних функцій експертом відповідно до вимог законодавства і незалежно від розпорядження уповноважених органів, об’єднань громадян, формувань і посадових осіб.

O Свобода вибору форм і методів еколого-експертного аналізу оцінки і викладення особистої думки експерта-еколога з питань зробленого аналізу.

O Визнання незаконними будь-яких дій і актів, що обмежують права експерта чи його волевиявлення.

O Проведення екологічної експертизи у встановленому законодавчому порядку.

O Заборона втручатися будь-кому у проведення екологічної експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства. Гарантії захисту прав полягають в наступному.

O Захист порушень прав експертів у судовому порядку.

O Заборона будь-якого втручання в еколого-експертну діяльність з боку законодавчих, виконавчих і ін. органів.

O Відновлення порушених прав експерта.

O Залучення осіб, винних у порушенні прав експерта, до юридичної відповідальності.

Соціально-правовий механізм проведення екологічної експертизи

Соціально-правовий механізм проведення екологічної експертиз – це сукупність соціально-юридичних способів, спрямованих на забезпечення проведення екологічної експертизи і захист прав суб’єктів еколого-експертних напрямків. Він включає:

O законодавчо-нормативне забезпечення;

O комплекс правових прописів, що передбачають основи виникнення і зупинки еколог-експертних правовідносин;

O комплекс правових прописів, що визначають об’єктивний, суб’єктивний склад і зміст еколого-експертних правовідносин;

O сукупність юридичних методів забезпечення проведення екологічної експертизи;

O комплекс правових прописів, що регламентують процедуру екологічної експертизи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Юрченко Л. І. – Права експерта