Екологія – Юрченко Л. І

Екологія – Юрченко Л. І. – ВСТУП

Проблеми довкілля являють собою органічне переплетення економічних, політичних, правових, етичних, а також наукових й технологічних компонентів. Уся діяльність людей, у тому числі й наукова, споконвічно була спрямована на те, щоб найповніше розкрити таємниці природи,

Екологія – Юрченко Л. І. – Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Започаткування науки “Екологія” O В. І. Вернадський і розвиток екології O Екологія – наука інтегральна O Основні декларативні положення екології O Задачі екології Вперше термін “екологія ”

Екологія – Юрченко Л. І. – Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Вплив промисловості на стан навколишнього середовища; O Вплив сільського господарства; O Транспорт та погіршення навколишнього середовища; O Екологічні проблеми України, спричинені функціонуванням паливно-енергетичного комплексу; O Проблеми радіоактивного

Екологія – Юрченко Л. І. – 2.1. Вплив людської діяльності на навколишнє середовище

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Вплив промисловості на стан навколишнього середовища; O Вплив сільського господарства; O Транспорт та погіршення навколишнього середовища; O Екологічні проблеми України, спричинені функціонуванням паливно-енергетичного комплексу; O Проблеми радіоактивного

Екологія – Юрченко Л. І. – Вплив промисловості

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Вплив промисловості на стан навколишнього середовища; O Вплив сільського господарства; O Транспорт та погіршення навколишнього середовища; O Екологічні проблеми України, спричинені функціонуванням паливно-енергетичного комплексу; O Проблеми радіоактивного

Екологія – Юрченко Л. І. – Вплив енергетики

Основою розвитку людської цивілізації є енергетика. Від її стану залежать темпи науково-технічного прогресу та виробництва і життєвий рівень населення. Але, як свідчать статистичні дані, приблизно 80 % всіх видів забруднення повітря – наслідок енергетичних

Екологія – Юрченко Л. І. – Вплив сільського господарства

Сільське господарство – одна з найголовніших галузей матеріального виробництва, що забезпечує людство продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Головна екологічна небезпека, що чатує на людство – це збіднення генетичного фонду рослин і тварин. Вона

Екологія – Юрченко Л. І. – Вплив транспорту

Сільське господарство – одна з найголовніших галузей матеріального виробництва, що забезпечує людство продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Головна екологічна небезпека, що чатує на людство – це збіднення генетичного фонду рослин і тварин. Вона

Екологія – Юрченко Л. І. – 2.2. Екологічні проблеми України

Проблеми промислового та паливно енергетичного комплексу Як було зазначено в розд. 2.1, нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об’єктивних законів розвитку і відтворення природно-ресурсного

Екологія – Юрченко Л. І. – Проблеми промислового та паливно енергетичного комплексу

Проблеми промислового та паливно енергетичного комплексу Як було зазначено в розд. 2.1, нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об’єктивних законів розвитку і відтворення природно-ресурсного

Екологія – Юрченко Л. І. – Радіоактивне забруднення регіонів України

Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками створила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня

Екологія – Юрченко Л. І. – Деградація грунтів

Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками створила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня

Екологія – Юрченко Л. І. – Проблеми деградації лісів та зменшення біорізноманіття

Гострою залишається проблема лісових ресурсів. При обмежених площах в Україні ліс відіграє винятково важливу природозахисну роль: він очищує повітря й підвищує його вологість, акумулює опади і зберігає вологу, більш рівномірно в часі розподіляє поверхневі

Екологія – Юрченко Л. І. – Проблема розвитку природозаповідного фонду та рекреаційних ресурсів

Гострою залишається проблема лісових ресурсів. При обмежених площах в Україні ліс відіграє винятково важливу природозахисну роль: він очищує повітря й підвищує його вологість, акумулює опади і зберігає вологу, більш рівномірно в часі розподіляє поверхневі

Екологія – Юрченко Л. І. – Проблема деградації водних ресурсів

Особливої гостроти ї актуальності набуває в Україні проблема водних ресурсів. Нерівномірність розміщення водних ресурсів по території країни та зростаючий їх дефіцит, найбільш гострий у південних та центральних областях, потребує негайного запровадження водозберігаючих технологій, організації

Екологія – Юрченко Л. І. – Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів

Особливої гостроти ї актуальності набуває в Україні проблема водних ресурсів. Нерівномірність розміщення водних ресурсів по території країни та зростаючий їх дефіцит, найбільш гострий у південних та центральних областях, потребує негайного запровадження водозберігаючих технологій, організації

Екологія – Юрченко Л. І. – 2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров’я людини

Особливої гостроти ї актуальності набуває в Україні проблема водних ресурсів. Нерівномірність розміщення водних ресурсів по території країни та зростаючий їх дефіцит, найбільш гострий у південних та центральних областях, потребує негайного запровадження водозберігаючих технологій, організації

Екологія – Юрченко Л. І. – Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Поняття екологічного моніторингу; O Ціль та задачі екологічного моніторингу; O Види екологічного моніторингу; O Рівні екологічного моніторингу; O Локальний (імпактний) екологічний моніторинг; O Регіональний екологічний моніторинг; O

Екологія – Юрченко Л. І. – 3.1. Поняття екологічного моніторингу, його мета та завдання

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Поняття екологічного моніторингу; O Ціль та задачі екологічного моніторингу; O Види екологічного моніторингу; O Рівні екологічного моніторингу; O Локальний (імпактний) екологічний моніторинг; O Регіональний екологічний моніторинг; O

Екологія – Юрченко Л. І. – 3.2. Види та рівні екологічного моніторингу

В залежності від критеріїв оцінки стану навколишнього середовища існують різні види моніторингу: O біоекологічний (санітарно-гігієнічний); O геоекологічний (природно – господарський); O біосферний (глобальний); O супутниковий; O геофізичний; O кліматичний; O біологічний та ін. Супутниковий

Екологія – Юрченко Л. І. – 3.3. Державна система моніторингу навколишнього природного середовища

Інформаційна система моніторингу антропогенних змін є складовою частиною системи управління, взаємодії людини з навколишнім середовищем (системи управління станом навколишнього середовища), оскільки інформація про існуючий стан природного середовища і тенденції його зміни повинна бути покладена

Екологія – Юрченко Л. І. – Державна система моніторингу навколишнього природного середовища в Україн. Характеристика, призначення системи

Інформаційна система моніторингу антропогенних змін є складовою частиною системи управління, взаємодії людини з навколишнім середовищем (системи управління станом навколишнього середовища), оскільки інформація про існуючий стан природного середовища і тенденції його зміни повинна бути покладена

Екологія – Юрченко Л. І. – Об’єкти і суб’єкти державного моніторингу та їхня діяльність

Моніторинг об’єктів навколишнього середовища здійснюють суб’єкти моніторингу (таблиця 3.2) за загальнодержавною і регіональними (місцевими) програмами реалізації відповідних природоохоронних заходів. Фінансуються роботи за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах згідно з чинним законодавством.

Екологія – Юрченко Л. І. – Основні напрями удосконалення державної системи моніторингу

Моніторинг об’єктів навколишнього середовища здійснюють суб’єкти моніторингу (таблиця 3.2) за загальнодержавною і регіональними (місцевими) програмами реалізації відповідних природоохоронних заходів. Фінансуються роботи за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах згідно з чинним законодавством.

Екологія – Юрченко Л. І. – 3.4. Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в Україні

Моніторинг атмосферного повітря Постановою Кабінету Міністрів України від 09. 03. 99р. № 343 затверджений, “Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”, яким визначено такі основні об’єкти моніторингу: атмосферне повітря, атмосферні опади

Екологія – Юрченко Л. І. – Моніторинг атмосферного повітря

Моніторинг атмосферного повітря Постановою Кабінету Міністрів України від 09. 03. 99р. № 343 затверджений, “Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”, яким визначено такі основні об’єкти моніторингу: атмосферне повітря, атмосферні опади

Екологія – Юрченко Л. І. – Моніторинг вод

Моніторинг атмосферного повітря Постановою Кабінету Міністрів України від 09. 03. 99р. № 343 затверджений, “Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”, яким визначено такі основні об’єкти моніторингу: атмосферне повітря, атмосферні опади

Екологія – Юрченко Л. І. – Моніторинг земель

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.93р. № 661 було затверджено “Положення про моніторинг земель.” Моніторинг земель, відповідно до “Земельного кодексу України”, є системою спостереження за станом земельного фонду (зйомки, обстеження і пошукові роботи на

Екологія – Юрченко Л. І. – Моніторинг радіаційного стану територій

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.93р. № 661 було затверджено “Положення про моніторинг земель.” Моніторинг земель, відповідно до “Земельного кодексу України”, є системою спостереження за станом земельного фонду (зйомки, обстеження і пошукові роботи на

Екологія – Юрченко Л. І. – Моніторинг демографічного стану та здоров’я населення України

У сучасних умовах в Україні продовжує погіршуватися медико-демографічна ситуація. Середня очікувана тривалисть життя населення України становить значно менше 70 років За середньорічними показниками чисельність населення продовжує скорочуватись. Скорочення чисельністі населення відбувається головним чином, унаслідок

Екологія – Юрченко Л. І. – Розділ 4. Екологізація економіки

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування; O госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища; O еколого-економічна система; O технобіогеохімічний колообіг; O технобіогеоценоз; O економічна та

Екологія – Юрченко Л. І. – 4.1. Науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O науково-технічний та інформаційний прогрес і економіка природокористування; O госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища; O еколого-економічна система; O технобіогеохімічний колообіг; O технобіогеоценоз; O економічна та

Екологія – Юрченко Л. І. – 4.2. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

Еколого-економічні системи Найбільш повно вимоги екорозвитку і підпорядкування економіки принципу збалансованого природокористування можуть бути реалізовані в межах такого природногосподарського комплексу, який утворює рівноважну еколого-економічну систему (ЕЕС). Це поняття широко використовується в сучасній економічній і

Екологія – Юрченко Л. І. – Еколого-економічні системи

Еколого-економічні системи Найбільш повно вимоги екорозвитку і підпорядкування економіки принципу збалансованого природокористування можуть бути реалізовані в межах такого природногосподарського комплексу, який утворює рівноважну еколого-економічну систему (ЕЕС). Це поняття широко використовується в сучасній економічній і

Екологія – Юрченко Л. І. – Співвідношення виробничих і природних потенціалів. Екологічні нормативи співвідношення

Основою екологічної безпеки територіальних комплексів є такі умови, коли техногенне навантаження на територію не повинне перевищувати екологічну ємність території. Співвідношення не зводиться лише до підпорядкування екологічному імперативу – вимозі природних систем і їх захисників

Екологія – Юрченко Л. І. – Санітарно-гігієнічні нормативи як критерії стану навколишнього природного середовища

Основою екологічної безпеки територіальних комплексів є такі умови, коли техногенне навантаження на територію не повинне перевищувати екологічну ємність території. Співвідношення не зводиться лише до підпорядкування екологічному імперативу – вимозі природних систем і їх захисників

Екологія – Юрченко Л. І. – Структура витрат на охорону навколишнього природного середовища

Для визначення витрат на екологізацію економіки і виробництва слід зупинитися на тому, до яких витрат готове сучасне суспільство заради підтримки якостей середовища. В системі поглядів, що склалася, виділяють три підходи, умовно названі Екстенсивним, економічним

Екологія – Юрченко Л. І. – 4.3. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

Економічна ефективність природозахисних заходів З еколого-економічної точки зору плату за природні ресурси слід обчислювати з урахуванням регіональної і глобальної дії економіки на природні системи і з урахуванням витрат, обумовлених міжресурсними зв’язками. Наприклад, масштабна вирубка

Екологія – Юрченко Л. І. – Економічна ефективність природозахисних заходів

Економічна ефективність природозахисних заходів З еколого-економічної точки зору плату за природні ресурси слід обчислювати з урахуванням регіональної і глобальної дії економіки на природні системи і з урахуванням витрат, обумовлених міжресурсними зв’язками. Наприклад, масштабна вирубка

Екологія – Юрченко Л. І. – Підвищення економічної ефективності природозахисних заходів

Підвищення економічної ефективності природозахисних заходів перш за все вимагає структурних змін економіки з метою її екологізації. Здійснення основних вимог екологізації економіки, введення екологічних функцій в категорії макроекономіки і повна реалізація платності природокористування передбачають радикальні

Екологія – Юрченко Л. І. – Соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів Зміна структури потреб

Одна з головних проблем соціальної екології, що пов’язана з базисом економіки і має безпосереднє відношення до її екологізації, – це зміна структури і стереотипу потреб людей. Безмежність і навгамовність матеріальних потреб дуже важко подолати.

Екологія – Юрченко Л. І. – Розділ 5. Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Цілі та завдання раціонального природокористування; O Наукові засади раціонального природокористування; O Основні напрямки раціонального природокористування; O Принципи раціонального природокористування; O Економічні методи природокористування; O Форми еколого-економічних інструментів

Екологія – Юрченко Л. І. – 5.1. Цілі, завдання та напрямки раціонального природокористування

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Цілі та завдання раціонального природокористування; O Наукові засади раціонального природокористування; O Основні напрямки раціонального природокористування; O Принципи раціонального природокористування; O Економічні методи природокористування; O Форми еколого-економічних інструментів

Екологія – Юрченко Л. І. – 5.2. Наукові засади раціонального природокористування

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Цілі та завдання раціонального природокористування; O Наукові засади раціонального природокористування; O Основні напрямки раціонального природокористування; O Принципи раціонального природокористування; O Економічні методи природокористування; O Форми еколого-економічних інструментів

Екологія – Юрченко Л. І. – 5.3. Принципи раціонального природокористування

Взагалі сучасні наукові засади та принципи раціонального природокористування повинні базуватись на методологічних принципах сучасної ресурсології, коротко згаданих в розд 4. Розглянемо їх детальніше. 1. Невичерпних ресурсів не існує. На планеті Земля по відношенню до

Екологія – Юрченко Л. І. – 5.4. Економічні методи раціонального природокористування

Однією з умов вирішення проблеми раціонального природокористування є впровадження чіткої економічної політики, фундаментальним, регулюючим механізмом якої є адміністративні заходи. Економічна політика раціонального природокористування давно використовується в розвинутих країнах, за умов, коли адміністративно-примусові заходи є

Екологія – Юрченко Л. І. – Форми еколого-економічних інструментів раціонального природокористування

Говорячи про різні форми еколого-економічних інструментів природокористування, варто пам’ятати про певну умовність подібної класифікації. Умовність форм еколого-економічних інструментів обумовлена рядом обставин. По-перше, різні форми еколого-економічних інструментів є в основному варіаціями двох основних видів впливу

Екологія – Юрченко Л. І. – Розділ 6. Екологічна експертиза та проблеми її організації

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Визначення екологічної експертизи як виду науково-практичної діяльності; O Мету та завдання екологічної експертизи; O Основні принципи екологічної експертизи; O Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи; O Види екологічної

Екологія – Юрченко Л. І. – 6.1. Екологічна експертиза, загальні положення

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Визначення екологічної експертизи як виду науково-практичної діяльності; O Мету та завдання екологічної експертизи; O Основні принципи екологічної експертизи; O Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи; O Види екологічної

Екологія – Юрченко Л. І. – Екологічна оцінка і екологічна експертиза

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати: O Визначення екологічної експертизи як виду науково-практичної діяльності; O Мету та завдання екологічної експертизи; O Основні принципи екологічної експертизи; O Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи; O Види екологічної