Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – ПЕРЕДМОВА

Сучасний рівень розвитку економічних відносин в Україні, прагнення до постійного вдосконалення процесу управління передбачають необхідність наукового аналізу перетворень і розуміння та усвідомлення тих організаційно економічних механізмів, які використовуються державою під час здійснення своїх основних

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Розділ 1. Суть, предмет і метод державного фінансового контролю

1.1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю 1.2. Види і форми здійснення державного фінансового контролю 1.3. Предмет і метод державного фінансового контролю 1.4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю. 1.1. Сутність, мета

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 1.1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю

1.1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю 1.2. Види і форми здійснення державного фінансового контролю 1.3. Предмет і метод державного фінансового контролю 1.4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю. 1.1. Сутність, мета

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 1.2. Види і форми здійснення державного фінансового контролю

Розрізняють такі Види державного фінансового контролю, Що Класифікуються за такими ознаками: залежно від часу проведення, за інформаційним забезпеченням, залежно від характеру взаємовідносин суб’єкта та об’єкта, за формами здійснення (рис. 1.1): O залежно від часу

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 1.3. Предмет і метод державного фінансового контролю

Державний фінансовий контроль, як будь-яка наука, має свій предмет. Предметом державного фінансового контролю Є розпорядча та фінансово-господарська діяльність підконтрольних об’єктів у частині формування, володіння, використання та відчуження коштів та інших активів, що належать або

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 1.4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю

Принципами організації державного фінансового контролю є: 1) розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів державного фінансового контролю відповідно до встановленого Конституцією і законодавством України розмежування компетенції законодавчої та виконавчої влади; 2) функціональна, організаційна, персональна

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Рекомендована література за розділом 1

Принципами організації державного фінансового контролю є: 1) розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів державного фінансового контролю відповідно до встановленого Конституцією і законодавством України розмежування компетенції законодавчої та виконавчої влади; 2) функціональна, організаційна, персональна

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Розділ 2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика

2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю. 2.2. Суб’єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль. 2.3. Органи внутрішнього фінансового контролю. 2.4. Суб’єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю. 2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю Відповідно

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю

2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю. 2.2. Суб’єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль. 2.3. Органи внутрішнього фінансового контролю. 2.4. Суб’єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю. 2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю Відповідно

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 2.2. Суб’єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль

Рахункова палата Рахункова палата є вищим органом державного фінансового контролю України, Утворюється Верховною Радою України, підпорядкована і підзвітна їй. Вона від імені Верховної Ради України здійснює зовнішній фінансовий контроль підконтрольних об’єктів, функціонально і організаційно

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Рахункова палата

Рахункова палата Рахункова палата є вищим органом державного фінансового контролю України, Утворюється Верховною Радою України, підпорядкована і підзвітна їй. Вона від імені Верховної Ради України здійснює зовнішній фінансовий контроль підконтрольних об’єктів, функціонально і організаційно

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Верховна Рада України

Рахункова палата Рахункова палата є вищим органом державного фінансового контролю України, Утворюється Верховною Радою України, підпорядкована і підзвітна їй. Вона від імені Верховної Ради України здійснює зовнішній фінансовий контроль підконтрольних об’єктів, функціонально і організаційно

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 2.3. Органи внутрішнього фінансового контролю

Державна контрольно-ревізійна служба України Державна контрольно-ревізійна служба України є центральним органом державної виконавчої влади, Діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, головним органом суб’єктів внутрішнього державного фінансового контролю. Вона

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Державна контрольно-ревізійна служба України

Державна контрольно-ревізійна служба України Державна контрольно-ревізійна служба України є центральним органом державної виконавчої влади, Діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, головним органом суб’єктів внутрішнього державного фінансового контролю. Вона

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 2.4. Суб’єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю

Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України є центральним органом державної виконавчої влади, Головним органом суб’єктів державного фінансового контролю, які мають специфічні функції внутрішнього Державного фінансового контролю, та суб’єктів, які здійснюють внутрішній контроль, підпорядкованих Кабінету

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України є центральним органом державної виконавчої влади, Головним органом суб’єктів державного фінансового контролю, які мають специфічні функції внутрішнього Державного фінансового контролю, та суб’єктів, які здійснюють внутрішній контроль, підпорядкованих Кабінету

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Державне казначейство України

Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України є центральним органом державної виконавчої влади, Головним органом суб’єктів державного фінансового контролю, які мають специфічні функції внутрішнього Державного фінансового контролю, та суб’єктів, які здійснюють внутрішній контроль, підпорядкованих Кабінету

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Рекомендована література за розділом 2

Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України є центральним органом державної виконавчої влади, Головним органом суб’єктів державного фінансового контролю, які мають специфічні функції внутрішнього Державного фінансового контролю, та суб’єктів, які здійснюють внутрішній контроль, підпорядкованих Кабінету

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Розділ 3. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції

3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України. 3.2. Організаційна структура державної контрольно – ревізійної служби. 3.3. Права, обов’язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби. 3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України

3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України. 3.2. Організаційна структура державної контрольно – ревізійної служби. 3.3. Права, обов’язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби. 3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Завдання державної контрольно-ревізійної служби України

3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України. 3.2. Організаційна структура державної контрольно – ревізійної служби. 3.3. Права, обов’язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби. 3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Основні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі

3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України. 3.2. Організаційна структура державної контрольно – ревізійної служби. 3.3. Права, обов’язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби. 3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Функції контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах

3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України. 3.2. Організаційна структура державної контрольно – ревізійної служби. 3.3. Права, обов’язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби. 3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 3.2. Організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби

Стаття 1 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” [1] визначає структуру державної контрольно-ревізійної служби, де зазначено, що державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях,

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 3.3. Права, обов’язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби

При проведенні контрольно-ревізійного процесу контролер-ревізор повинен керуватись законодавством України, а також нормативно-правовою документацією відповідних міністерств і відомств, до яких належать підприємства, що перевіряються. Дії контролера при цьому обмежуються певними правами та обов’язками визначеними чинним

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Обов’язки і відповідальність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби

При проведенні контрольно-ревізійного процесу контролер-ревізор повинен керуватись законодавством України, а також нормативно-правовою документацією відповідних міністерств і відомств, до яких належать підприємства, що перевіряються. Дії контролера при цьому обмежуються певними правами та обов’язками визначеними чинним

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та правоохоронними органами

Законом України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” (ст.14) визначено взаємовідносини державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами, де зазначено, що працівники правоохоронних органів зобов’язані сприяти службовим особам державної контрольно-ревізійної служби у виконанні їх обов’язків.

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Рекомендована література за розділом 3

Законом України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” (ст.14) визначено взаємовідносини державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами, де зазначено, що працівники правоохоронних органів зобов’язані сприяти службовим особам державної контрольно-ревізійної служби у виконанні їх обов’язків.

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Розділ 4. Стандарти державного фінансового контролю

4.1. Мета і об’єктивна необхідність запровадження ДКРС України стандартів державного фінансового контролю та їх загальна характеристика. 4.2. Термінологія й планування заходів державного фінансового контролю. 4.3. Організація, виконання, документування результатів і формування матеріалів контрольних заходів.

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 4.1. Мета і об’єктивна необхідність запровадження ДКРС стандартів державного фінансового контролю та їх загальна характеристика

4.1. Мета і об’єктивна необхідність запровадження ДКРС України стандартів державного фінансового контролю та їх загальна характеристика. 4.2. Термінологія й планування заходів державного фінансового контролю. 4.3. Організація, виконання, документування результатів і формування матеріалів контрольних заходів.

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 4.2. Термінологія й планування заходів державного фінансового контролю

У Стандарті ДФК-1 “Терміни, які вживаються в стандартах державного фінансового контролю” з метою однакового розуміння та застосування стандартів державного фінансового контролю використовують терміни в такому значенні: Суб’єкти державного фінансового контролю – міністерства, інші центральні

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 4.3. Організація, виконання, документування результатів і формування матеріалів контрольних заходів. Порядок їх опрацювання й виконання

У Стандарті ДФК-3 “Організація та виконання контрольних заходів” – Описано основні засади організації та виконання суб’єктами державного фінансового контролю контрольних заходів відповідно до повноважень, встановлених для цих суб’єктів законодавством України. Положення-Стандарт-3 суб’єкти державного фінансового

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 4.4. Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки інформації, яка підлягає дослідженню

У Стандарті ДФК-5 “Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню” Визначено загальні засади здійснення контрольних заходів щодо суб’єктів господарювання, які застосовують засоби електронного зберігання та обробки інформації у

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 4.5. Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю і запобігання правопорушенням з боку суб’єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб

Стандарт ДФК-6 “Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю ” Визначає основні критерії оцінки стану внутрішнього фінансового контролю. Під внутрішнім фінансовим контролем Розуміють (у даному стандарті) систему організації і здійснення контрольних заходів, спрямованих на власну фінансово-господарську

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 4.6. Оприлюднення результатів державного фінансового контролю

У Стандарті ДФК-8 “Оприлюднення результатів державного фінансового контролю” Розкрито загальні норми оприлюднення результатів ДФК. Під Результатами державного фінансового контролю Розуміють результати діяльності суб’єктів державного фінансового контролю з виконання ними завдань щодо забезпечення цільового та

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Рекомендована література за розділом 4

У Стандарті ДФК-8 “Оприлюднення результатів державного фінансового контролю” Розкрито загальні норми оприлюднення результатів ДФК. Під Результатами державного фінансового контролю Розуміють результати діяльності суб’єктів державного фінансового контролю з виконання ними завдань щодо забезпечення цільового та

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Розділ 5. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення

5.1. Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України. 5.2. Організація і проведення ревізій. 5.3. Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки). 5.4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу. 5.5.

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 5.1. Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України

5.1. Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України. 5.2. Організація і проведення ревізій. 5.3. Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки). 5.4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу. 5.5.

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Формування та затвердження плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ

План контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ складається на півріччя за визначеною формою (додаток 5.3). До кожної теми плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ за визначеною формою додається перелік об’єктів контролю, на яких передбачається проведення контрольних заходів. До Плану

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи апаратів КРУ

План контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ складається на півріччя за визначеною формою (додаток 5.3). До кожної теми плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ за визначеною формою додається перелік об’єктів контролю, на яких передбачається проведення контрольних заходів. До Плану

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Формування та затвердження планів контрольно-ревізійної роботи КРВ

План контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ складається на півріччя за визначеною формою (додаток 5.3). До кожної теми плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ за визначеною формою додається перелік об’єктів контролю, на яких передбачається проведення контрольних заходів. До Плану

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 5.2. Організація і проведення ревізій

Процедура проведення інспектування в міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установах і у суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в період, який

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 5.3. Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки)

Пунктом 4 Положення про ГоловКРУ, затвердженого Указом Президента України від 28.11.2000 № 1265 (1265/2000), встановлено, що ГоловКРУ відповідно до покладених на нього завдань: O проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 5.4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу

Перелік і обсяг відомостей про результати ревізії на об’єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного документування в акті ревізії крім випадків, передбачених законодавством. Для дослідження питань, передбачених програмою ревізії, посадові особи служби мають

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 5.5. Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів

Порядок призначення і організації органами ДКРС ревізій за зверненнями правоохоронних органів визначено наказом № 346 “Порядок взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України” [3]. Органи ДКРС

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 5.6. Облік і звітність з контрольно – ревізійної роботи

Усі територіальні структурні підрозділи системи Державної контрольно-ревізійної служби України ведуть оперативний облік виконання планів контрольно-ревізійної роботи, на підставі яких складають установлену статистичну звітність. Оперативний облік Здійснює відповідальна особа, призначена наказом керівника контрольного підрозділу (відділу,

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Рекомендована література за розділом 5

Усі територіальні структурні підрозділи системи Державної контрольно-ревізійної служби України ведуть оперативний облік виконання планів контрольно-ревізійної роботи, на підставі яких складають установлену статистичну звітність. Оперативний облік Здійснює відповідальна особа, призначена наказом керівника контрольного підрозділу (відділу,

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – Розділ 6. Державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів

6.1. Сутність та правове регулювання аудиту ефективності. 6.2. Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності. 6.3. Організація та проведення аудиту ефективності. 6.4. Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності. 6.5. Зарубіжний досвід аудиту ефективності діяльності

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 6.1. Сутність та правове регулювання аудиту ефективності

6.1. Сутність та правове регулювання аудиту ефективності. 6.2. Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності. 6.3. Організація та проведення аудиту ефективності. 6.4. Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності. 6.5. Зарубіжний досвід аудиту ефективності діяльності

Державний фінансовий контроль – Гуцаленко Л. В. – 6.2. Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності

Відповідно до методичних рекомендацій щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Метою аудиту ефективності Є здійснення оцінки досягнення запланованих показників (продукту, ефективності, якості), виявлення проблем у виконанні бюджетної