Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – Вступ

Уперіод проведення економічних реформ в Україні набагато зросли правопорушення у господарській діяльності суб’єктів господарювання. Кризові явища в економіці України, криміналізація більшості її галузей є результатом недосконалої чинної законодавчої бази та наявності в нормативно-правових актах

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – Розділ 1. Теоретичні основи судової бухгалтерії

1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни Судова бухгалтерія – це спеціальна комплексна дисципліна, що досліджує теоретичні та практичні питання використання спеціальних економічних і бухгалтерських знань в конкретних галузях юридичної

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни

1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії, як навчальної дисципліни Судова бухгалтерія – це спеціальна комплексна дисципліна, що досліджує теоретичні та практичні питання використання спеціальних економічних і бухгалтерських знань в конкретних галузях юридичної

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – 1.2. Історія розвитку судової бухгалтерії

Судова бухгалтерія як наука та як навчальна дисципліна у своєму розвитку пройшла три основних етапа: 1) складання бази для судової бухгалтерії, зародження судової бухгалтерії (з 50-х років XX століття до 1975 року); 2) становлення

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – 1.3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці

В юридичній практиці, особливо під час розслідування та судового розгляду кримінальних справ про розкрадання та привласнення власності, посадових і господарських злочинів, економічних злочинів, юрист часто має справу з різними питаннями бухгалтерського обліку, економіки, технології

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – Розділ 2. Загальна характеристика облікового процесу в господарській діяльності суб’єктів господарювання

2.1. Поняття господарського обліку та його види Господарський облік – це кількісне відображення та якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю й управління нею; здійснення ефективної господарської діяльності, обліку результатів роботи, контролю за ходом

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – 2.1. Поняття господарського обліку та його види

2.1. Поняття господарського обліку та його види Господарський облік – це кількісне відображення та якісна характеристика господарської діяльності з метою контролю й управління нею; здійснення ефективної господарської діяльності, обліку результатів роботи, контролю за ходом

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – 2.2. Предмет та метод бухгалтерського обліку

Предметом бухгалтерського обліку Є господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва продукції, кошти організацій, джерела формування цих коштів, їх рух в

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – 2.3. Бухгалтерський баланс в господарській діяльності та його значення в юридичній практиці

Бухгалтерський баланс – Це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Судова бухгалтерія – Дондик Н. Я. – 2.4. Бухгалтерські рахунки: поняття та види

Правильне використання в обліку тих чи інших рахунків, уміння аналізувати відображенні на них господарські операції багато в чому залежить від чіткого уявлення про їх економічний зміст, призначення та структуру. Тому виникає необхідність класифікувати їх