Облікова політика – Давидов Г. М

Облікова політика – Давидов Г. М. – ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови господарювання ставлять нові вимоги перед підготовкою фахівців з бухгалтерського обліку. Вони зумовлюють трансформацію характеру праці облікових працівників від виконавчого до творчого. Сьогодні відбулися зміни і в ідеології нормативної регламентації бухгалтерського обліку від

Облікова політика – Давидов Г. М. – Розділ 1. Нормативно-методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання

Сучасні умови господарювання ставлять нові вимоги перед підготовкою фахівців з бухгалтерського обліку. Вони зумовлюють трансформацію характеру праці облікових працівників від виконавчого до творчого. Сьогодні відбулися зміни і в ідеології нормативної регламентації бухгалтерського обліку від

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.1. Облікова політика як інструмент фінансової звітності

1.1.1. Сутність та законодавче регламентування облікової політики Термін “облікова політика” законодавчо закріплений у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ та Положенням (стандартом) бухгалтерського

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.1.1. Сутність та законодавче регламентування облікової політики

1.1.1. Сутність та законодавче регламентування облікової політики Термін “облікова політика” законодавчо закріплений у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ та Положенням (стандартом) бухгалтерського

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.1.2. Принципи, методи та процедури бухгалтерського обліку в системі облікової політики

Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначає облікову політику як сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Таким чином, зміст облікової політики становлять три

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.2. Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським обліком

1.2.1. Підходи до трактування облікової політики у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі Впровадження ринкової економіки пов’язано зі зростанням ступеня свободи суб’єктів господарської діяльності та управління. Особливі труднощі під час переходу від адміністративних до ринкових

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.2.1. Підходи до трактування облікової політики у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі

1.2.1. Підходи до трактування облікової політики у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі Впровадження ринкової економіки пов’язано зі зростанням ступеня свободи суб’єктів господарської діяльності та управління. Особливі труднощі під час переходу від адміністративних до ринкових

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.2.2. Мета, завдання та предмет облікової політики

Обов’язковою умовою ефективного формування облікової політики є мета, задля реалізації якої вона здійснюється. Наявність цілей є надзвичайно важливою властивістю управління. “Управління, власне, і виникає тому, що люди бажають досягти певних цілей, здійснити свої наміри,

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.2.3. Суб’єкти та рівні регулювання облікової політики

Діяльність, що становить зміст облікової політики, здійснюється певними суб’єктами. Зміст окремих елементів та методи, які використовуються під час формування облікової політики, залежать від рівня її реалізації. Вважаємо за доцільне вииокремлення Трьох рівнів суб’єктів облікової

Облікова політика – Давидов Г. М. – Локальний рівень регулювання облікової політики

Трактування облікової політики як інструменту управління бухгалтерським обліком дає можливість визначити, що облікова політика на рівні підприємства повинна включати: – методологічні питання, а саме: вибір методів оцінки та ведення обліку з альтернатив, дозволених законодавством

Облікова політика – Давидов Г. М. – Проміжний (галузевий, відомчий) рівень облікової політики

Трактування облікової політики як інструменту управління бухгалтерським обліком дає можливість визначити, що облікова політика на рівні підприємства повинна включати: – методологічні питання, а саме: вибір методів оцінки та ведення обліку з альтернатив, дозволених законодавством

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.3. Особливості формування облікової політики підприємств малого бізнесу (суб’єктів малого підприємництва)

1.3.1. Визначення статусу малого підприємства Перехід економіки України від централізованого управління до ринкового регулювання значно вплинув на умови функціонування підприємств, що призвело до їх трансформації. Так, великі промислові підприємства частково перестали існувати або зменшили

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.3.1. Визначення статусу малого підприємства

1.3.1. Визначення статусу малого підприємства Перехід економіки України від централізованого управління до ринкового регулювання значно вплинув на умови функціонування підприємств, що призвело до їх трансформації. Так, великі промислові підприємства частково перестали існувати або зменшили

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.3.2. Організаційно-методологічні особливості формування облікової політики підприємств малого бізнесу

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для підприємств малого бізнесу передбачає спрощення: – оподаткування: заміну сплати певних видів податків, зборів та платежів єдиним податком; – бухгалтерського обліку: можливість застосування спрощеного Плану рахунків, простої та

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.3.3. Особливості спрощеного Плану рахунків та їх вплив на формування облікової політики

Зменшення кількості рахунків у спрощеному Плані рахунків призвело до втрати аналітичності інформації, особливо щодо обліку витрат. Відповідно у практичній діяльності СМП виробничої сфери змушені вести облік затрат за звичайними підходами, тобто з використанням рахунків

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.3.4. Організація документування та узагальнення облікової інформації як елемент облікової політики підприємств малого бізнесу

Ведення обліку відповідно до спрощеного Плану рахунків суб’єктами малого підприємництва дає змогу використовувати спрощені облікові регістри. Після реформування бухгалтерського обліку, змін порядку формування доходів, витрат, фінансових результатів і структури фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва,

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.3.5. Методична складова облікової політики підприємств малого бізнесу

У багатьох стандартах, що регламентують методологію обліку за окремими об’єктами, передбачена можливість використання одного з варіантів, тому наступний крок під час формування облікової політики – вибір методів, способів, варіантів обліку, що відповідають особливостям господарювання

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.4. Організаційні особливості формування облікової політики у корпораціях

1.4.1. Сутність та типи корпорацій Корпоративний сектор є основою сучасної економіки. В індустріальних країнах великі корпорації та об’єднання підприємств забезпечують економічне зростання і соціальні орієнтири суспільства. У світовій економіці спостерігається тенденція об’єднання десятків дрібних

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.4.1. Сутність та типи корпорацій

1.4.1. Сутність та типи корпорацій Корпоративний сектор є основою сучасної економіки. В індустріальних країнах великі корпорації та об’єднання підприємств забезпечують економічне зростання і соціальні орієнтири суспільства. У світовій економіці спостерігається тенденція об’єднання десятків дрібних

Облікова політика – Давидов Г. М. – 1.4.2. Організаційні та методичні аспекти формування облікової політики в корпораціях

Напрями та процедура розподілу прибутку Мають бути зазначені у Статуті господарського товариства та деталізовані іншими внутрішніми регламентами. Згідно з чинним законодавством передбачено такі напрями використання прибутку: на виплату дивідендів, виправлення помилок, відрахування до резервного

Облікова політика – Давидов Г. М. – Розділ 2. Методичні аспекти формування облікової політики за окремими об’єктами обліку та видами економічної діяльності

2.1. Методичні підходи до обгрунтування облікової політики з обліку витрат та формування собівартості 2.1.1. Об’єкти обліку витрат Однією з найважливіших ділянок обліку на підприємствах є облік витрат на виробництво та вихід готової продукції. Під

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.1. Методичні підходи до обгрунтування облікової політики з обліку витрат та формування собівартості

2.1. Методичні підходи до обгрунтування облікової політики з обліку витрат та формування собівартості 2.1.1. Об’єкти обліку витрат Однією з найважливіших ділянок обліку на підприємствах є облік витрат на виробництво та вихід готової продукції. Під

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.1.1. Об’єкти обліку витрат

2.1. Методичні підходи до обгрунтування облікової політики з обліку витрат та формування собівартості 2.1.1. Об’єкти обліку витрат Однією з найважливіших ділянок обліку на підприємствах є облік витрат на виробництво та вихід готової продукції. Під

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.1.2. Взаємозв’язок обліку витрат і процедури калькулювання

В економічній літературі й обліковій практиці радянського періоду використовувались положення щодо доцільності максимальної тотожності об’єктів обліку витрат на виробництво та об’єктів калькулювання. Так, В. В. Сопко розглядає облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.1.3. Методи обліку витрат

У наукових працях провідних учених представлені варіанти класифікації методів обліку витрат1. Метод – це шлях дослідження, що може характеризуватись як сукупність прийомів та операцій практичного або теоретичного пізнання дійсності, що підпорядковані рішенню конкретного завдання.

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.1.4. Підходи до формування облікової політики стосовно розподілу загальновиробничих витрат

Згідно з П(С)БО 16 “Витрати” в Україні для цілей фінансового обліку обов’язковим є використання модифікованого методу обліку витрат директ-кост, відповідно до якого до виробничої собівартості належать загальновиробничі витрати залежно від використання виробничих потужностей. До

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.2. Формування облікової політики основних засобів

Серед необоротних активів підприємства найбільшу частку, як правило, становлять основні засоби. Облік наявності, руху, використання та інших операцій з основними засобами здійснюється відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”. Облікова політика підприємства в частині основних

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.3. Формування облікової політики в частині незавершеного виробництва

2.3.1. Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку Підходи до формування та необхідність виваженої облікової політики незавершеного виробництва зумовлені тим, що незавершене виробництво е складовою оборотних коштів підприємства, має суттєвий вплив на достовірне

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.3.1. Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку

2.3.1. Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку Підходи до формування та необхідність виваженої облікової політики незавершеного виробництва зумовлені тим, що незавершене виробництво е складовою оборотних коштів підприємства, має суттєвий вплив на достовірне

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.3.2. Організаційні аспекти документування незавершеного виробництва та їх вплив на облікову політику

У теорії та практиці облік незавершеного виробництва традиційно поділяється на оперативний і бухгалтерський, що також має бути враховано під час формування облікової політики. Тому необхідно впорядкувати рух інформації про стан незавершеного виробництва, для чого

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.3.3. Оцінка незавершеного виробництва

Бухгалтерський облік незавершеного виробництва ведеться у вартісній оцінці в бухгалтери, де здійснюється оцінка залишків незавершеного виробництва і розподіл поточних витрат між готовою продукцією та незавершеним виробництвом. Одним із найскладніших питань облікової політики незавершеного виробництва

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.3.4. Інвентаризація незавершеного виробництва

Одним із зазначених вище елементів облікової політики незавершеного виробництва є періодичність проведення інвентаризації його залишків. Наприкінці місяця залишки незавершеного виробництва у натуральному вираженні, які піддаються вартісній оцінці, визначаються або за даними бухгалтерського обліку, або

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.3.5. Фактори та елементи облікової політики в частині незавершеного виробництва

Одним із зазначених вище елементів облікової політики незавершеного виробництва є періодичність проведення інвентаризації його залишків. Наприкінці місяця залишки незавершеного виробництва у натуральному вираженні, які піддаються вартісній оцінці, визначаються або за даними бухгалтерського обліку, або

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.4. Галузевий аспект формування облікової політики на прикладі ресторанного господарства

2.4.1. Типізація закладів ресторанного господарства з метою розроблення облікової політики Ринковій економіці притаманна розвинута інфраструктура сервісу, складовою якої є ресторанне господарство. В Україні в останні роки набуває швидкого розвитку цей вид економічної діяльності, що

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.4.1. Типізація закладів ресторанного господарства з метою розроблення облікової політики

2.4.1. Типізація закладів ресторанного господарства з метою розроблення облікової політики Ринковій економіці притаманна розвинута інфраструктура сервісу, складовою якої є ресторанне господарство. В Україні в останні роки набуває швидкого розвитку цей вид економічної діяльності, що

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.4.2. Облікові моделі як основа формування облікової політики

З 2000 р. посилився інтерес до проблеми реформування обліку, зокрема на підприємствах та у підрозділах ресторанного господарства, що відображено у низці публікацій. У фаховій літературі та обліковій практиці Є різні підходи до формування облікової

Облікова політика – Давидов Г. М. – 2.5. Податковий аспект облікової політики

Законом про бухгалтерський облік встановлено, що підприємство самостійно визначає облікову політику та обирає форму бухгалтерського обліку. Облікова політика це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності, завданням

Облікова політика – Давидов Г. М. – Розділ З. Організаційні та управлінські аспекти формування облікової політики

3.1. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-економічної служби суб’єкта господарювання У зв’язку з процесом реформування вітчизняного бухгалтерського обліку відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) останнім часом як науковими працівниками, так і

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.1. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-економічної служби суб’єкта господарювання

3.1. Облікова політика як елемент організації функціонування обліково-економічної служби суб’єкта господарювання У зв’язку з процесом реформування вітчизняного бухгалтерського обліку відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) останнім часом як науковими працівниками, так і

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.2. Облікова політика як складова системи управління

3.2.1. Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як елемента системи управління Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з управлінською спрямованістю Спрямованість облікової політики підприємства зумовлюється його стратегічними цілями в основних сферах діяльності.

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.2.1. Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як елемента системи управління

3.2.1. Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як елемента системи управління Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з управлінською спрямованістю Спрямованість облікової політики підприємства зумовлюється його стратегічними цілями в основних сферах діяльності.

Облікова політика – Давидов Г. М. – Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з управлінською спрямованістю

3.2.1. Теоретико-методологічні підходи до формування облікової політики як елемента системи управління Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з управлінською спрямованістю Спрямованість облікової політики підприємства зумовлюється його стратегічними цілями в основних сферах діяльності.

Облікова політика – Давидов Г. М. – Складники системи управління як об’єкти облікової політики

Об’єктивний поділ підприємства як цілісної системи на дві підсистеми, одна з котрих безпосередньо здійснює господарські процеси відповідно до його цілей, а друга призначена для управління цими процесами, зумовлює необхідність розкрити склад управлінської підсистеми, яку

Облікова політика – Давидов Г. М. – Стратегічні цілі підприємства та формування його облікової політики

Об’єктивний поділ підприємства як цілісної системи на дві підсистеми, одна з котрих безпосередньо здійснює господарські процеси відповідно до його цілей, а друга призначена для управління цими процесами, зумовлює необхідність розкрити склад управлінської підсистеми, яку

Облікова політика – Давидов Г. М. – Формулювання мети та цілей облікової політики

Об’єктивний поділ підприємства як цілісної системи на дві підсистеми, одна з котрих безпосередньо здійснює господарські процеси відповідно до його цілей, а друга призначена для управління цими процесами, зумовлює необхідність розкрити склад управлінської підсистеми, яку

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.2.2. Принципи, що визначають управлінську орієнтацію облікової політики

Я. В. Соколов розглядає принцип як основне, вихідне положення будь-якої теорії, вчення чи науки, базове положення (початок або основа), котре визначає всі твердження, що випливають з нього. Намагаючись визначитися стосовно принципів, які мають бути

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.3. Використання попроцесного підходу до формування облікової політики на прикладі цукробурякового виробництва

3.3.1. Формування облікової політики процесу заготівлі Попроцесний підхід передбачає формування облікової політики підприємств у розрізі основних процесів, характерних для тієї чи іншої галузі. У цукроварінні з метою максимально повного врахування галузевих особливостей під час

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.3.1. Формування облікової політики процесу заготівлі

3.3.1. Формування облікової політики процесу заготівлі Попроцесний підхід передбачає формування облікової політики підприємств у розрізі основних процесів, характерних для тієї чи іншої галузі. У цукроварінні з метою максимально повного врахування галузевих особливостей під час

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.3.2. Формування облікової політики процесу підготовки виробництва у міжсезонний період

Об’єктом обліку в процесі забезпечення є витрати міжсезонного періоду, що забезпечують технологічний процес цукрового виробництва майбутнього сезону. Суттєвою особливістю цукрового виробництва є нетривалість періоду сокодобування. У зв’язку з цим є необхідність посилення контролю за

Облікова політика – Давидов Г. М. – 3.3.3. Формування облікової політики технологічного процесу виробництва

Групування витрат зумовлене вимогами стандартів і організаційними та економічними умовами господарювання. Враховуючи особливості галузі цукроваріння доцільним є використання таких елементів собівартості (табл. 3.4). Таблиця 3.4. Групування витрат за елементами собівартості Цукру № Елементи витрат