Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.4.1. Нормативно-правове регулювання податкових відносин у Російській Федерації

2.4.1. Нормативно-правове регулювання податкових відносин у Російській Федерації

Основним документом законодавства Російської Федерації про податки і збори є Податковий кодекс РФ (ПК РФ). Йому мають відповідати федеральні закони про податки і збори, закони суб’єктів Федерації і законодавчі акти органів місцевого самоврядування. Податковий кодекс складається з двох частин. Частина перша ПКРФ була прийнята в липні 1998 р. і почала діяти з 1 січня 1999 р. Саме почала, оскільки деякі статті та положення вводились у дію пізніше. Стосовно частини другої ПК РФ, то чотири її глави були прийняті в серпні 2000 р. і введені в дію з 1 січня 2001 р., а інші глави на початку весни 2001 р. перебували в стадії розробки і були введені в дію пізніше.

Базовим законом, що визначав протягом 90-х років основи російської податкової системи, був Закон РФ “Про основи податкової системи Російської Федерації” від 27 грудня 1991 р. № 2118-1, який потім неодноразово змінювався.

ПК РФ встановлює принципи побудови і функціонування податкової системи, порядок запровадження, зміни і скасування федеральних податків, зборів і мит, принципи встановлення регіональних і місцевих податків, зборів і мит та інших обов’язкових платежів. ПК РФ створюється єдина комплексна система податків у країні, визначаються функції, повноваження і відповідальність усіх рівнів влади у проведенні податкової політики.

Поділ податків на федеральні, регіональні і місцеві відповідно до ПК РФ, не відображає належності податку до певного бюджету (табл. 2.9). Федеральні податки і збори встановлюються ПК РФ і обов’язкові до сплати на всій території РФ. Регіональні податки і збори встановлюються ПК РФ і законами суб’єктів Федерації, вводяться у дію відповідно до Кодексу й

Таблиця 2.9. Поділ податків на федеральні, регіональні і місцеві (згідно з Законом РФ “Про основи податкової системи в Російській Федерації” і Податковим кодексом РФ (відповідно до останніх редакцій)

Федеральні податки

Регіональні податки

Місцеві податки

Закон “Про основи

Податкової системи в РФ”

Податковий

Кодекс РФ

Закон “Про основи

Податкової системи

В РФ”

Податковий кодекс РФ

Закон “Про основи

Податкової системи

В РФ”

Податковий

Кодекс РФ

1

2

3

4

5

6

Податок на додану вартість; акцизи; податок на доходи фізичних осіб; єдиний соціальний податок (внесок); податок на операції з цінними паперами; мито; платежі за користування природними ресурсами; податок на прибуток організацій; податки, які є

Податок на додану вартість; акцизи на окремі види товарів (послуг) і окремі види мінеральної сировини; податок на прибуток (дохід) організацій; податок на доходи від капіталу; податок з доходів фізичних осіб; внески в державні соціальні позабюджетні фонди;

Податок на майно підприємств; лісовий дохід; збір на потреби освітніх закладів, що стягується з юридичних осіб; податок з продажу; єдиний податок на впроваджений дохід для визначення видів діяльності

Податок на майно організацій; податок на нерухомість; дорожній податок; транспортний податок; податок з продажу; податок на гральний бізнес; регіональні ліцензійні збори

Податок на майно фізичних осіб; земельний податок; реєстраційний збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю; податок на будівництво об’єктів виробничого призначення в курортній зоні; курортний збір; збір за право торгівлі; цільові збори з громадян і підприємств, закладів.

|-

Земельний

1 податок; податок на майно фізичних осіб; податок на рекламу; податок на спадщину чи дарування; місцеві ліцензійні збори

Джерелами утворення дорожніх фондів; державне мито; податок з майна, що переходить у спадщину і дарування; збір за використання назв “Росія”, “Російська Федерація” і утворених на їх основі слів і словосполучень; податок на купівлю іноземних грошових знаків і платіжних документів, виражених в іноземній валюті; —

Державне мито; мито і митні збори; податок на користування надрами; податок на відтворення мінерально-сировинної бази; податок на додатковий дохід від видобутку вуглеводів; збір за право користування об’єктами тваринного світу і водними біологічними ресурсами; лісовий податок; водний податок; екологічний податок;

Організацій незалежно від їх організаційно-правових форм на утримання міліції, на благоустрій територій, на потреби освіти та інші цілі; податок на рекламу; податок на перепродаж обчислювальної техніки і персональних комп’ютерів; збір з власників собак; ліцензійний збір за право торгівлі вино-горілчаними виробами; ліцензійний збір за право проведення місцевих аукціонів та лотерей; збір за видачу ордера на квартиру;

_

Податок на гральний бізнес; плата за користування водними об’єктами; збори за видачу ліцензій і права на виробництво та обіг етилового спирту та алкогольної продукції; податок на видобуток корисних копалин

Федеральні ліцензійні збори

Збір за паркування автотранспорту; збір за право використання місцевої символіки; збір за участь у бігах на іподромах; збір за виграш на бігах; збір з осіб, які беруть участь в іграх на тоталізаторі на іподромі; збір з угод, що здійснюються на біржах, за винятком угод, передбачених законодавчими актами про оподаткування операцій з цінними паперами; збір за право проведення кіно-і телезйомок; збір за прибирання територій населених пунктів; збір за відкриття грального бізнесу

Обов’язкові до сплати на території відповідних суб’єктів Федерації. Місцеві податки і збори встановлюються Податковим кодексом і нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування, вводяться в дію відповідно до ПК і обов’язкові до сплати на територіях відповідних муніципальних утворень. Не можуть встановлюватися регіональні або місцеві збори, не передбачені ПК РФ.

Податок на додану вартість відіграє провідну роль у непрямому оподаткуванні Росії. Надходження від нього займають значне місце в дохідній частині бюджету країни. Причому частка надходжень від податку на додану вартість в загальних податкових надходженнях держави на межі XX-XXI ст. зростала. Так, протягом 1998-2002 рр. частка ПДВ у податкових доходах бюджету Російської Федерації збільшилася з 42,3 до 46,1 %.

У Росії ПДВ сплачується з 1992 р. згідно із Законом “Про податок на додану вартість” від 6 грудня 1991 р. № 1992-1. Для Росії це був відносно новий вид податку, який замінив два податки, які існували до того (з обігу і з продажу). Він належить до федеральних податків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси України та сусідніх держав – Карлін М. І. – 2.4.1. Нормативно-правове регулювання податкових відносин у Російській Федерації