Філософія – Петрушенко В. Л

Філософія – Петрушенко В. Л. – ПЕРЕДНЄ СЛОВО

..Лише філософія, позаяк вона поширюється на все доступне людському пізнанню, відрізняє нас від дикунів та варварів, і кожен народ є тим більше цивілізованіший та освіченіший, чим більше в ньому філософствують; тому для держави немає

Філософія – Петрушенко В. Л. – ВСТУП

Особливості сучасної ситуації а самовизначенням філософії Сьогодні без звернення до питання про самовизначення філософії приступити до її вивчення чи-то у варіанті навчальної дисципліни, чи-то при самостійному опануванні її найважливішими інтелектуальними досягненнями навряд чи можна.

Філософія – Петрушенко В. Л. – Особливості сучасної ситуації а самовизначенням філософії

Особливості сучасної ситуації а самовизначенням філософії Сьогодні без звернення до питання про самовизначення філософії приступити до її вивчення чи-то у варіанті навчальної дисципліни, чи-то при самостійному опануванні її найважливішими інтелектуальними досягненнями навряд чи можна.

Філософія – Петрушенко В. Л. – ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ

Філософію цікавлять лише ті предмети, які за своєю природою тісно пов’язані із самим фокусом дійсності. Перш за все філософія аналізує людське знання про реально існуючі речі та цікавиться тим ступенем достовірності, який може бути

Філософія – Петрушенко В. Л. – 1.1. Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення

Філософію цікавлять лише ті предмети, які за своєю природою тісно пов’язані із самим фокусом дійсності. Перш за все філософія аналізує людське знання про реально існуючі речі та цікавиться тим ступенем достовірності, який може бути

Філософія – Петрушенко В. Л. – 1.2. Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія

На основі розглянутої вище специфіки людського буття в суспільній історії виникають особливі напрями духовного життя, спрямовані на вироблення засад людського життєвого самоутвердження. Ці напрями формують те, що за усталеною термінологією (з подачи німецького філософа

Філософія – Петрушенко В. Л. – 1.3. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія

Із розглянутого вище матеріалу однозначно слідує те, що людство не могло обходитись без вирішення світоглядних питань від самого початку свого існування. Тому філософія як теорія не може бути найпершою формою світогляду, бо будь-яка теорія

Філософія – Петрушенко В. Л. – 1.4. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва

Термін “філософія” має давньогрецьке походження, бо саме у Стародавній Греції філософія вперше відокремилась від інших сфер інтелектуальної діяльності та набула автономного характеру розвитку. Перша частина цього терміна походить від слова “філо” – схильність, любов,

Філософія – Петрушенко В. Л. – ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

… Ми відчуваємо, що Схід – це щось дуже своєрідне й відмінне від нашого західного світу… Сергій Ольденбург У мудрості Сходу та Заходу ми бачимо вже не ворожі сили, а полюси, між якими пульсує

Філософія – Петрушенко В. Л. – 2.1. Проблема “Схід – Захід” в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування

Історично філософія розвивалася у контексті саме цього протистояння цивілізацій: відомо, наприклад, що деякі філософи Стародавньої Греції мали контакти із східними мудрецями; не виключено, що й вони чинили на них певний вплив. Відомо також і