Філософія освіти – Базалук О. О

Філософія освіти – Базалук О. О. – ВСТУП

Початок третього тисячоліття відкриває нову сторінку в розвиткові людського суспільства. Яким змістом буде заповнено нову сторінку – залежить від кожного з нас. Адже розпочалося тисячоліття невпинного зростання персональної відповідальності, індивідуального внеску в історію цивілізації.

Філософія освіти – Базалук О. О. – МОДУЛЬ І

ТЕМА 1. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання План 1. Актуальність “філософії освіти”. 2. Поняття “філософія освіти”, предмет і завдання. 3. Основні методологічні концепції гуманітарного знання. 4. Структура філософії освіти.

Філософія освіти – Базалук О. О. – ТЕМА 1. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання

ТЕМА 1. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання План 1. Актуальність “філософії освіти”. 2. Поняття “філософія освіти”, предмет і завдання. 3. Основні методологічні концепції гуманітарного знання. 4. Структура філософії освіти.

Філософія освіти – Базалук О. О. – 1. Актуальність “філософії освіти”

ТЕМА 1. Філософія освіти: її роль та місце в системі філософського знання План 1. Актуальність “філософії освіти”. 2. Поняття “філософія освіти”, предмет і завдання. 3. Основні методологічні концепції гуманітарного знання. 4. Структура філософії освіти.

Філософія освіти – Базалук О. О. – 2. Поняття “філософія освіти”, предмет і завдання

2. Розглядаючи поняття “філософія освіти”, наведемо декілька варіантів його тлумачення. Так, одні дослідники надають перевагу філософії і філософствують про освіту, інші пріоритетною вважають педагогіку, здебільшого розмірковуючи про процеси навчання і виховання, хтось намагається охопити

Філософія освіти – Базалук О. О. – 3. Основні методологічні концепції гуманітарного знання

3. Наступні два питання лекції, розкриємо використовуючи матеріали досліджень Н. М. Сухової. Проблема становлення й визначення різних галузей гуманітарного знання розглядалася ще до появи інформаційного суспільства як нового етапу духовного розвитку людства, який породжує

Філософія освіти – Базалук О. О. – 4. Структура філософії освіти

3. Наступні два питання лекції, розкриємо використовуючи матеріали досліджень Н. М. Сухової. Проблема становлення й визначення різних галузей гуманітарного знання розглядалася ще до появи інформаційного суспільства як нового етапу духовного розвитку людства, який породжує

Філософія освіти – Базалук О. О. – ТЕМА 2. Філософське розуміння сутності освіти у історичному контексті

План 1. Виховання у Первісному суспільстві. Перші школи світової цивілізації. 2. Феномен античної філософської школи. 3. Філософсько-педагогічні погляди Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта. 4. Християнство та інститут освіти в епоху Середніх віків. 5. Розвиток

Філософія освіти – Базалук О. О. – 1. Виховання у Первісному суспільстві. Перші школи світової цивілізації

План 1. Виховання у Первісному суспільстві. Перші школи світової цивілізації. 2. Феномен античної філософської школи. 3. Філософсько-педагогічні погляди Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта. 4. Християнство та інститут освіти в епоху Середніх віків. 5. Розвиток

Філософія освіти – Базалук О. О. – 2. Феномен античної філософської школи

2. В часи античності великого значення в освітньому процесі надавалося вихованню. Розглядаючи виховання як своєрідний факт людського буття, певним чином визначалася сутність людини, що полягала в здатності виховуватися самій і виховувати інших. У Стародавній

Філософія освіти – Базалук О. О. – 3. Філософсько-педагогічні погляди Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта

2. В часи античності великого значення в освітньому процесі надавалося вихованню. Розглядаючи виховання як своєрідний факт людського буття, певним чином визначалася сутність людини, що полягала в здатності виховуватися самій і виховувати інших. У Стародавній

Філософія освіти – Базалук О. О. – 4. Християнство та інститут освіти в епоху Середніх віків

4. М. В. Левківський пише, що увесь розвиток культури та освіти Середньовіччя відбувався у світлі релігійної думки католицтва. Учені-церковники “схоласти” прикладали всі свої таланти та знання до того, щоб узгодити вчення та канони церкви

Філософія освіти – Базалук О. О. – 5. Розвиток філософії освіти в епоху Відродження і Нового часу

5. XVII ст. – епоха великих географічних відкриттів і буржуазних революцій звела на престол нову царицю Науку. Еталоном епохи стала найбільш строга і досконала наука – математика. Сукупність філософських та ідеологічних вчень цього періоду

Філософія освіти – Базалук О. О. – 6. Історична ретроспектива філософії освіти ХІХ ст

5. XVII ст. – епоха великих географічних відкриттів і буржуазних революцій звела на престол нову царицю Науку. Еталоном епохи стала найбільш строга і досконала наука – математика. Сукупність філософських та ідеологічних вчень цього періоду

Філософія освіти – Базалук О. О. – ТЕМА 3. Національні аспекти філософії освіти в Україні

План 1. Історія розвитку філософії освіти в Україні. 2. Філософія освіти Григорія Сковороди. 3. Освіта в Україні і світі (сучасні реалії). 4. Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику.

Філософія освіти – Базалук О. О. – 1. Історія розвитку філософії освіти в Україні

План 1. Історія розвитку філософії освіти в Україні. 2. Філософія освіти Григорія Сковороди. 3. Освіта в Україні і світі (сучасні реалії). 4. Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику.

Філософія освіти – Базалук О. О. – 2. Філософія освіти Григорія Сковороди

2. Українське Просвітництво у більшості учених насамперед асоціюється з ім’ям Григорія Сковороди (1722-1794), хоча його ідейно-теоретичну спадщину дослідники пов’язують із античною (Сократ, Платон, Арістотель, Плотін), середньовічною (отці церкви), і німецькими просвітницькими та містичними ідеями.

Філософія освіти – Базалук О. О. – 3. Освіта в Україні і світі (сучасні реалії)

3. За С. Черепановою освіта (як і наука), в будь-якому суспільстві виконує когнітивні (пізнавально-практичні) і соціальні функції. Проте, якщо когнітивні функції – універсальні, то соціальні – досить варіативні й залежать від особливості суспільства. Здійснивши

Філософія освіти – Базалук О. О. – 4. Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику

4. Діяльність нового уряду України спирається і на нову філософію. Це стосується, як зазначав С. Ніколаєнко, й діяльності Міністерства освіти і науки України. Суть нової філософії освіти і науки, за його словами, полягає ось

Філософія освіти – Базалук О. О. – 5. Законодавчо-нормативне забезпечення освітянської галузі в Україні

5. Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України, і його пріоритетом є регулювання суспільних відносин у сфері навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України. Законодавство про вищу освіту в Україні складається

Філософія освіти – Базалук О. О. – МОДУЛЬ ІІ

ТЕМА 1. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності План 1. Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності. 2. Роль теорії еволюції у науково-філософському світогляді. 3. Поняття “еволюція” у контексті науково-філософського світогляду. 4. Поняття “буття” у контексті науково-філософського світогляду.

Філософія освіти – Базалук О. О. – ТЕМА 1. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності

ТЕМА 1. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності План 1. Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності. 2. Роль теорії еволюції у науково-філософському світогляді. 3. Поняття “еволюція” у контексті науково-філософського світогляду. 4. Поняття “буття” у контексті науково-філософського світогляду.

Філософія освіти – Базалук О. О. – 1. Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності

ТЕМА 1. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності План 1. Актуальність науково-філософського способу сприйняття дійсності. 2. Роль теорії еволюції у науково-філософському світогляді. 3. Поняття “еволюція” у контексті науково-філософського світогляду. 4. Поняття “буття” у контексті науково-філософського світогляду.

Філософія освіти – Базалук О. О. – 2. Роль теорії еволюції у науково-філософському світогляді

2. Науково-філософський спосіб сприйняття дійсності, домінуючий в активності планетарно-космічного типу особистості, виключає спрощення і аргументацію будь-якої проблематики на основі застарілої інформації. Студенти часто вибудовують свої міркування на основі підручників та іншої наукової літератури, інформація

Філософія освіти – Базалук О. О. – 3. Поняття “еволюція” у контексті науково-філософського світогляду

3. Такі масштабні зміни у розумінні теорії еволюції грунтуються на базі знань, що вже не зводяться до палеонтології, археології та біології. Теорія еволюції доведена в генетиці, нейрофізіології, органічній і неорганічній хімії, фізиці і біофізиці,

Філософія освіти – Базалук О. О. – 4. Поняття “буття” у контексті науково-філософського світогляду

4. Сучасний рівень розвитку знання не дає можливості визначити, який із способів: філософський чи науковий, є істинним у визначенні змісту поняття “буття”. Досягнення є як з одного, так і з іншого боку. Спробуємо інтегрувати

Філософія освіти – Базалук О. О. – ТЕМА 2. Духовні виміри людського буття. Загальнолюдські цінності

План 1. Духовність – один з інтегруючих елементів суспільства. 2. Роль цінностей у структурі буття особистості. 3. Світоглядні засади особистості – основа педагогічної діяльності. 4. “Золоте правило моралі” та його вплив на розвиток філософії

Філософія освіти – Базалук О. О. – 1. Духовність – один з інтегруючих елементів суспільства

План 1. Духовність – один з інтегруючих елементів суспільства. 2. Роль цінностей у структурі буття особистості. 3. Світоглядні засади особистості – основа педагогічної діяльності. 4. “Золоте правило моралі” та його вплив на розвиток філософії

Філософія освіти – Базалук О. О. – 2. Роль цінностей у структурі буття особистості

План 1. Духовність – один з інтегруючих елементів суспільства. 2. Роль цінностей у структурі буття особистості. 3. Світоглядні засади особистості – основа педагогічної діяльності. 4. “Золоте правило моралі” та його вплив на розвиток філософії

Філософія освіти – Базалук О. О. – 3. Світоглядні засади особистості – основа педагогічної діяльності

3. Цінність будь-якого фрагмента буття світу визначається його значущістю для суб’єкта та суспільства і лише в такому, суб’єктивному форматі вона існує. Індивідуальна система ціннісних орієнтацій утворює основу внутрішньої людини, її “Я”, світогляд. Основа створюється

Філософія освіти – Базалук О. О. – 4. “Золоте правило моралі” та його вплив на розвиток філософії освіти

4. Гуманістичні цінності повинні становити зміст сучасної філософії освіти. Підкреслимо, що відома моральна максима, як “золоте правило моралі”, що акумулює моральний досвід цивілізації, зафіксована в невеликих фольклорних жанрах, приказках, оповідях. “Золоте правило” – це

Філософія освіти – Базалук О. О. – 5. Біблейські заповіді – основа внутрішнього абстрактного образу особистості

4. Гуманістичні цінності повинні становити зміст сучасної філософії освіти. Підкреслимо, що відома моральна максима, як “золоте правило моралі”, що акумулює моральний досвід цивілізації, зафіксована в невеликих фольклорних жанрах, приказках, оповідях. “Золоте правило” – це

Філософія освіти – Базалук О. О. – 6. Система освіти як транслятор норм і цінностей буття

6. Зміст ціннісно-нормативної духовності людини, що формується, обумовлений культурою. Система освіти виступає транслятором найбільш значимих та історично стійких норм і цінностей буття. Наприклад, як зазначає А. Запісоцький, у структурі цінностей американської культури домінують наступні

Філософія освіти – Базалук О. О. – 7. Моральні максими Л. Толстого

6. Зміст ціннісно-нормативної духовності людини, що формується, обумовлений культурою. Система освіти виступає транслятором найбільш значимих та історично стійких норм і цінностей буття. Наприклад, як зазначає А. Запісоцький, у структурі цінностей американської культури домінують наступні

Філософія освіти – Базалук О. О. – 8. Формування української ціннісно-нормативної моделі

8. У основи православної психології покладено мізерність матеріального благополуччя, аж до аскетизму, орієнтацію на ідеальну, духовну сферу буття. Розглядаючи особливості формування психології російської людини, А. Запісоцький пише: “Історико-культурні передумови духовно-аскетичної орієнтації виявляються в християнській

Філософія освіти – Базалук О. О. – 9. Ціль і мета як відношення та передбачуваний результат

9. Вищою мірою ціннісно-нормативної сфери свідомості особистості виступає категорія віри. Згідно сучасних філософських уявлень, віра – це “глибинна загальнолюдська універсалія культури, така, що фіксує комплексний феномен індивідуальної і масової свідомості, що включає такі аспекти,