Зовнішня політика України – Кучик О. С

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – ПЕРЕДМОВА

Історичний досвід дипломатичної боротьби за міжнародне визнання та утвердження української державності налічує понад тисячу років. Державотворча діяльність київських князів IX-XII ст., дипломатична діяльність Данила Галицького, Богдана – Зеновія Хмельницького, Івана Виговського, Івана Мазепи та

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 1. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

1.1. Вихід Київської Русі на міжнародну арену Друга половина V-VI ст. були періодом військової активізації слов’ян загалом і антського племінного угрупування зокрема. Дослідники вважають, що значною мірою таке пожвавлення спричинили авари, котрі нападаючи на

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 1.1. Вихід Київської Русі на міжнародну арену

1.1. Вихід Київської Русі на міжнародну арену Друга половина V-VI ст. були періодом військової активізації слов’ян загалом і антського племінного угрупування зокрема. Дослідники вважають, що значною мірою таке пожвавлення спричинили авари, котрі нападаючи на

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 1.2. Зовнішня політика Київської Русі епохи найвищого піднесення (кінець X – середина XI ст.)

Прихід до влади Володимира знаменував новий етап в історії Київської Русі. Саме на період правління Володимира припадає завершення процесу консолідації руських земель в одне могутнє державне об’єднання. Внутрішнє зміцнення держави дало змогу князю Володимиру

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 1.3. Київська Русь у міжнародних відносинах другої половини XI – першої третини XII ст

Смерть Ярослава Мудрого 1054 р., незважаючи на укладений ним заповіт, стала відправною точкою децентралізаційних процесів у Київській Русі. Зовні все виглядало так, що сини Ярослава Мудрого діяли злагоджено й узгоджено, тому їх правління інколи

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 1.4. Зовнішня політика Київської Русі періоду удільної роздробленості (1132-1240)

Смерть київського князя Мстислава Володимировича (1125- 1132) традиційно прийнято вважати певним рубежем, після якого починається період удільної роздробленості, яка внесла корективи у зовнішню політику Київської Русі. Політика київських князів часто проводилася у їхніх власних

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 2. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

2.1. Зовнішньополітична діяльність Романа Мстиславича У1199 р. волинський князь Роман Мстиславич зайняв Галич і заснував нове державне утворення – Галицько-Волинське князівство. Утвердження князя Романа в Галичі відбулося силою, з огляду на те, що галичани

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 2.1. Зовнішньополітична діяльність Романа Мстиславича

2.1. Зовнішньополітична діяльність Романа Мстиславича У1199 р. волинський князь Роман Мстиславич зайняв Галич і заснував нове державне утворення – Галицько-Волинське князівство. Утвердження князя Романа в Галичі відбулося силою, з огляду на те, що галичани

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 2.2. Участь Польщі та Угорщини у боротьбі за Галицько-Волинське князівство у першій третині XIII ст

По смерті Романа Мстнславнча залишилися два малолітні сини: Данило (1201 р. н.) і Василько (1203 р. н.), а регенткою – їхня мати Анна. Зважаючи на нехіть галицьких бояр до Романовичів, Анна звернулася по допомогу

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 2.3. Зовнішня політика Данила Галицького

Данило оволодів Галичем у складний час, коли відбувалася навала монголо-татар на Русь. Крім того, знову підвело голову боярство, а паралельно активізував свої зусилля щодо захоплення Галича Ростислав Михайлович. Під час нападу татар Данило подався

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 2.4. Галицько-Волинська держава на міжнародній арені у другій половині XIII – першій половині XIV ст

Смерть Данила Галицького, та ще й у час татарської активізації, загрожувала не лише ослабленням, а й можливим роздробленням Галицько-Волинської держави. Василько Романович, який формальпо залишився за старшого в роді, тримав лише Володимир і Берестя;

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ З. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (до 1648 р.)

3.1. Міжнародний контекст появи українського козацтва Південь України віддавна був місцем зіткнення кочових народів і осілого слов’янського населення. Могутні державні утворення (Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, як згодом, зрештою, і Литовсько-польська держава) з поперемінним успіхом

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 3.1. Міжнародний контекст появи українського козацтва

3.1. Міжнародний контекст появи українського козацтва Південь України віддавна був місцем зіткнення кочових народів і осілого слов’янського населення. Могутні державні утворення (Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, як згодом, зрештою, і Литовсько-польська держава) з поперемінним успіхом

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 3.2. Залучення козаків урядом Речі Посполитої до воєн із сусідніми державами

Козацьке військо, яке добре показало себе в обороні південних кордонів під командуванням місцевої адміністрації, привернуло увагу литовського уряду під час Лівонської війни. У 1558 р. Московія, яка прагнула здобути вихід до Балтійського моря, розпочала

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 3.3. Відносини українських козаків із Кримським ханством і Туреччиною

Саме виникнення козацтва безпосередньо пов’язане з протистоянням кочовому та мусульманському світові, уособленням якого були татарські орди Криму та Північного Причорномор’я, а також їхній сюзерен – Османська імперія. Кримське ханство як незалежна держава виникло 1449

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 3.4. Молдавський напрям діяльності козацтва

Молдавське князівство (госпударство), яке в XVI-XVIII ст. перебувало в невигідному геополітичному становищі, затисну – те між могутніми державами – Польщею та Туреччиною (а раніше – між Угорщиною та Золотою Ордою), – більшість часу перебувало

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 3.5. Спроби залучення козаків на службу до європейських та азійських монархів

Як уже згадувалося, з XVI ст. козаків неодноразово залучала місцева адміністрація Литовсько-польської держави для оборони кордонів, а також для каральних походів проти загрози з півдня. З одного боку, прикордонні старости потребували козацької збройної сили

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 4. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

4.1. Утвердження держави Богдана Хмельницького на міжнародній арені Вибух повстання Богдана Хмельницького був певною несподіванкою для Речі Посполитої, яка у той час переживала чи не найкращі часи у своїй історії. Десятиліття після розгрому попереднього

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 4.1. Утвердження держави Богдана Хмельницького на міжнародній арені

4.1. Утвердження держави Богдана Хмельницького на міжнародній арені Вибух повстання Богдана Хмельницького був певною несподіванкою для Речі Посполитої, яка у той час переживала чи не найкращі часи у своїй історії. Десятиліття після розгрому попереднього

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 4.2. Зовнішня політика козацької держави у 1654-1657 рр

У підрозділі 4.1 під час розгляду відносин Б. Хмельницького з володарями інших держав, свідомо упускалися взаємини а Московським царством, оскільки вони в підсумку спричинилися до важливих змін, які суттєво вилинули як на становище України

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 5.ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЗАХОДИ НАСТУПНИКІВ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО у ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст

5.1. Дипломатична діяльність Івана Виговського та Юрія Хмельницького Ще за життя Б. Хмельницького – у квітні 1657 р. на старшинській раді в Чигирині – його сина Юрія було обрано наступником на гетьманстві. Однак після

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 5.1. Дипломатична діяльність Івана Виговського та Юрія Хмельницького

5.1. Дипломатична діяльність Івана Виговського та Юрія Хмельницького Ще за життя Б. Хмельницького – у квітні 1657 р. на старшинській раді в Чигирині – його сина Юрія було обрано наступником на гетьманстві. Однак після

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 5.2. Зовнішня політика козацьких гетьманів в умовах розколу України

На початку 60-х років XVII ст. розкол України продовжував поглиблюватися – коли в Корсуні на козацькій раді було ратифіковано Слободищенський трактат, то на Лівобережжі переяславський полковник (і дядько Ю. Хмельницького) Яким Сомко разом із

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 5.3. Міжнародний контекст боротьби за незалежну державу Івана Мазепи та Пилипа Орлика

Аби зрозуміти особливості зовнішньої політики Івана Мазепи, варто враховувати той факт, що це була постать пепересіч – на щодо освіти, широти світогляду та політичного досвіду. І. Мазепа здобув добру освіту в Киево-Могилянській колегії, Краківській

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 5.4. Згасання козацької держави у світлі українсько-російських відносин XVIII ст

Після того, як І. Мазепа відкрито перейшов на бік шведів, виникла потреба обрання нового гетьмана. На Генеральній військовій раді вГлухові в листопаді 1708 р., за рекомендацією Петра І, гетьманом було обрано Івана Скоропадського, котрий

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 6. “УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ” В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

6.1. Воєнно-політичні цілі держав Антанти у Першій світовій війні Перша світова війна, розпочата через суперечності між двома ворожими військово-політичними блоками, що сформувались на зламі XIX-XX ст., втягла мільйони людей у криваву кампанію й охопила

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 6.1. Воєнно-політичні цілі держав Антанти у Першій світовій війні

6.1. Воєнно-політичні цілі держав Антанти у Першій світовій війні Перша світова війна, розпочата через суперечності між двома ворожими військово-політичними блоками, що сформувались на зламі XIX-XX ст., втягла мільйони людей у криваву кампанію й охопила

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 6.2. “Українське питання” у системі міжнародних відносин

“Українське питання” піднімалось не лише національно – визвольними змаганнями українського народу 1917-1920 рр., воно виникло значно раніше, в часи козацької держави Богдана Хмельницького, Івана Виговського та Івана Мазепи. Це питання посідало помітне місце у

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ І ГЕТЬМАНАТУ

7.1. Початок зовнішньополітичної діяльності Української Центральної Ради На завершальному етані війни, після падіння монархії в Росії й утворення Тимчасового уряду, в національних околицях донедавна могутньої імперії утворилась низка національних урядів, що започаткувало державотворчі процеси.

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 7.1. Початок зовнішньополітичної діяльності Української Центральної Ради

7.1. Початок зовнішньополітичної діяльності Української Центральної Ради На завершальному етані війни, після падіння монархії в Росії й утворення Тимчасового уряду, в національних околицях донедавна могутньої імперії утворилась низка національних урядів, що започаткувало державотворчі процеси.

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 7.2. Зовнішньополітичні альтернативи Української Центральної Ради. Брестський мир

Захоплення більшовиками влади у Петрограді дало новий поштовх для переформатування міждержавних відносин як на постімперському просторі, так і в регіоні. Зважаючи на низку геополітичних чинників, Центральна Рада знову стала перед вибором власних зовнішньополітичних пріоритетів.

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 7.3. Зовнішньополітична діяльність Української Держави П. Скоропадського

Зміні політичної влади в Україні передувала складна дипломатична робота різних груп. Створена в Києві з представників правих кіл Українська народна громада налагодила тісні контакти з партією Українських хліборобів-демократів та Союзом земольних власників. На нараді

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 7.4. Спроба відновлення стосунків із Антантою

Улітку 1918 р., коли подальший перебіг Першої світової війни став доволі прогнозованим, Гетьманський уряд вжив низку заходів щодо налагодження стосунків із державами Антанти. Гетьманський уряд, ще вчора зорієнтований на Німеччину та Австрію, поспіхом почав

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 8. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДИРЕКТОРІЇ УНР ТА ЗУНР

8.1. Початок дипломатичної діяльності Директорії УНР. Проголошення ЗУНР, Злука УНР і ЗУНР Завершення Першої світової війни породжувало в українському суспільстві доволі різні настрої щодо майбутнього держави. Газета “Відродження” від 25 вересня 1918 р. вмістила

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 8.1. Початок дипломатичної діяльності Директорії УНР. Проголошення ЗУНР, Злука УНР і ЗУНР

8.1. Початок дипломатичної діяльності Директорії УНР. Проголошення ЗУНР, Злука УНР і ЗУНР Завершення Першої світової війни породжувало в українському суспільстві доволі різні настрої щодо майбутнього держави. Газета “Відродження” від 25 вересня 1918 р. вмістила

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 8.2. Франко-українські переговори (грудень 1918 – квітень 1919 рр.)

Одним із перших зовнішньополітичних кроків Директорії була її нота, адресована урядам усіх країн. У ній уряд УНР задекларував готовність перебрати на себе “всі міжнародні зобов’язання і всі вимоги міжнародного права, які падають на Україну

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 8.3. Діяльність українських місій у державах Антанти

Міжнародна ситуація на початку 1919 р. була доволі напруженою та несприятливою для України: “проблема більшовиків”, яку західні уряди ототожнювали з “російським питанням”; розгляд України як частини майбутньої Росії, що не збігалося з намірами і

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 8.4. Дипломатія під час війни між УНР, Добровольчою армією А. Денікіна, Радянською Росією

Директорія УНР у своїй діяльності на міжнародній арені зіштовхнулась із ще однією російською реконструктивною силою – Добровольчою армією Генерала Денікіна, яка відігравала важливу роль у розв’язанні питань щодо держав, утворених на постросійському просторі. Центром

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 8.5. Проблема державної приналежності Східної Галичини, Закарпаття та Північної Буковини в міжнародній політиці

Із завершенням Першої світової війни чимало українських земель звільнили від чужоземного гніту. Після того, як була утворена Національна Рада у Львові та 1 листопада 1918 р. влада перейшла до її рук, в історії українського

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 8.6. Варшавський договір УНР з Польщею та його наслідки. Ризький мирний договір між Польщею та Росією та його наслідки для України

Після того, як 15 листопада уряд УНР покинув Кам’янець – Подільський, С. Петлюра, псрсбравшись до Варшави, взяв участь у розпочатих ще в жовтні переговорах із польським керівництвом про укладення українсько-польської угоди “хоч би й

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 9. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

9.1. Зовнішньополітична діяльність “екзильного” уряду УНР в Тарнові Зазнавши поразки й ліквідувавши регулярний фронт боротьби з Червоною армією, в листопаді 1920 р. на територію Польщі були змушені перейти державні установи та рештки армії УНР.

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 9.1. Зовнішньополітична діяльність “екзильного” уряду УНР в Тарнові

9.1. Зовнішньополітична діяльність “екзильного” уряду УНР в Тарнові Зазнавши поразки й ліквідувавши регулярний фронт боротьби з Червоною армією, в листопаді 1920 р. на територію Польщі були змушені перейти державні установи та рештки армії УНР.

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 9.2. Зовнішньополітична діяльність еміграційного уряду ЗУНР

Своєрідним було становище уряду Західної Області Української Народної Республіки (ЗОУНР), центром осідку якої був Відень. Як відомо, уряд ЗОУНР продовжував самостійну діяльність навіть після ухвалення Акту злуки 22 січня 1919 р., здійснюючи власну військову

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 9.3. Становлення зовнішньої політики уряду УСРР

Встановлення радянської влади та її зміцнення на території України ставили перед провідними державами нові завдання. Для більшості з них було дивним таке активне поширення більшовизму, котрий захопив чималі території, контролював значні сировинні ресурси. Цс

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 9.4. Утворення Союзу PCP. Втрата Україною її дипломатичних прерогатив

Розвиток співпраці між радянськими республіками, посилення центристських настроїв у середовищі більшовицької партії Росії, навіть несприйияття її керівництвом ідеї самовизначення чи федералізму, зумовили утворення союзної держави. У 1922 р. був створений Союз Радянських Соціалістичних Республік.

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – Розділ 10. “УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ” В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

10.1. “Українське питання” в європейській політиці Утрата національними українськими урядами влади на території України, захопленій більшовиками, не закрила питання щодо створення національної української державності. Осередки національно-патріотичного руху в еміграції продовжували активну боротьбу у відстоюванні

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 10.1. “Українське питання” в європейській політиці

10.1. “Українське питання” в європейській політиці Утрата національними українськими урядами влади на території України, захопленій більшовиками, не закрила питання щодо створення національної української державності. Осередки національно-патріотичного руху в еміграції продовжували активну боротьбу у відстоюванні

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 10.2. Карпатська Україна в міжнародній політиці

Карпатська Україна, населення котрої ухвалило рішення про приєднання до УНР ще 1918 р., стала предметом зацікавлення урядових кіл західних держав, зокрема, Чехословаччи – ни. Перший президент Чехословаччини Т. Масарик, який прагнув приєднання українських земель

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 10.3. “Українське питання” в зовнішній політиці СРСР напередодні Другої світової війни

Напередодні Другої світової війни Радянський Союз, набуваючи все виразніших ознак тоталітарної держави, продовжував у міжнародних відносинах послуговуватися ідеологічною доктриною так званого пролетарського інтернаціоналізму, котрий офіційно підносився радянським керівництвом до рівня надбудовної категорії міжнародно-правових відносин.

Зовнішня політика України – Кучик О. С. – 10.4. Місце України в Гітлерівській концепції завоювання “життєвого простору”

Міжнародна ситуація в Європі докорінно змінилася після приходу Гітлера до влади в Німеччині (ЗО січня 1933 р.). Якщо західні держави якось приховували свої справжні цілі щодо інших країн, то нацисти з властивою їм абсолютною