Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – ПЕРЕДМОВА

Україна як суверенна європейська держава спрямовує свою зовнішню політику, що базується на загальновизнаних принципах міжнародного права, на зміцнення миру і стабільності в світі через захист національних інтересів і безпеку держави. Зовнішньополітична діяльність Української держави

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Розділ І. Теорія і практика зовнішньої політики України

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ І ВТІЛЕННЯ ЇЇ НА ПРАКТИЦІ 1.1. Система міжнародних відносин та її дослідники 1.2. Чинники формування зовнішньополітичних засад 1.3. Розбудова зовнішньополітичного відомства України 1.1. Система міжнародних відносин ~

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ І ВТІЛЕННЯ ЇЇ НА ПРАКТИЦІ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ І ВТІЛЕННЯ ЇЇ НА ПРАКТИЦІ 1.1. Система міжнародних відносин та її дослідники 1.2. Чинники формування зовнішньополітичних засад 1.3. Розбудова зовнішньополітичного відомства України 1.1. Система міжнародних відносин ~

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 1.1. Система міжнародних відносин ~ та її дослідники

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ І ВТІЛЕННЯ ЇЇ НА ПРАКТИЦІ 1.1. Система міжнародних відносин та її дослідники 1.2. Чинники формування зовнішньополітичних засад 1.3. Розбудова зовнішньополітичного відомства України 1.1. Система міжнародних відносин ~

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Вестфальська система міжнародних відносин

Точкою відліку розвитку міжнародних відносин вважається час зародження і формування національних держав на досить аморфному просторі Римської імперії, завершення “тридцятирічної війни” в Європі та укладення Вестфальського миру 1648 p., яким покладено початок формування Вестфальської

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Понятійний апарат курсу

Зовнішньополітичний складник безпеки України охоплює широкий спектр понять і термінів, для запобігання різному тлумаченню яких пропонуємо усталені форми їх трактування і визначення. Серед часто згадуваних такі поняття, як “держава”, “політика”, “зовнішньополітична діяльність”, “національна безпека”,

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Дослідники і наукові школи

Зовнішньополітичний складник безпеки України охоплює широкий спектр понять і термінів, для запобігання різному тлумаченню яких пропонуємо усталені форми їх трактування і визначення. Серед часто згадуваних такі поняття, як “держава”, “політика”, “зовнішньополітична діяльність”, “національна безпека”,

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Методи розробок і вивчення курсу

У 60-70-ті роки при вивченні міжнародних відносин спостерігалося захоплення застосуванням емпіричних методів: емпіричної інформації, кількісних методів її обробки. Такий підхід привів до впровадження в дослідницьку практику понять і прийомів, запозичених із різних суспільних і

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 1.2. Чинники формування зовнішньополітичних засад

Засади, на яких Україна втілює в життя свій зовнішньополітичний курс, грунтуються на дотриманні загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського Заключного акта, Паризької хартії для нової Європи та інших документів ОБСЄ. У

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Розподілення зовнішньополітичних функцій

Провідну місію в забезпеченні зовнішніх відносин держави виконують державні конституційні установи та посадові особи: вищий законодавчий орган, що обирається громадянами; глава держави – одноосібний або колегіальний; уряд і його глава (прем’єр-міністр), міністр закордонних справ.

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Міжнародне визнання України

Питання зовнішньої політики України поступово вирішували шляхом визнання Української держави у світі, укладання державних договорів про двосторонні відносини, міждержавних угод про встановлення кордонів, повагу суверенітету України, економічну культурну співпрацю тощо. Міжнародне визнання існує у

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Перелік дипломатичних представництв іноземних держав в Україні

Питання зовнішньої політики України поступово вирішували шляхом визнання Української держави у світі, укладання державних договорів про двосторонні відносини, міждержавних угод про встановлення кордонів, повагу суверенітету України, економічну культурну співпрацю тощо. Міжнародне визнання існує у

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 1.3. Розбудова зовнішньополітичного відомства України

Історичною датою відліку заснування й розбудови І зовнішньополітичного відомства стало 22 грудня 1917 p., коли з проголошенням III Універсалом Центральної Ради створення Української Народної Республіки почав діяти Генеральний секретаріат з міжнародних справ, який очолив

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Діяльність Міністерства закордонних справ України на сучасному етапі

У складний період розгортання самостійної зовнішньополітичної діяльності у 90-ті роки, коли країна ще не мала власних дипломатичних представництв, необхідно було створювати свої дипломатичні осередки. Тому МЗС України наполегливо вводило українських представників у дипломатичні представництва

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Закону України “Про основи національної безпеки України”

(19 червня 2003 р.) Цей Закон відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – З праці І. Нагаєвського “Історія Української держави двадцятого століття”

Український народ сповняв свою місію в періодах: кіммерійському, скіфському, сарматському, готському, гунському, аварському, хазарському та монгольсько-татарському. Цю місію сповняли наші племена античної доби, а згодом організований ними союз, відомий під назвою держави Антів (II-VIII

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Розділ II. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ГЛАВА 2. ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 2.1. Західноєвропейські сусіди України: Польша, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія. Країни Балтії 2.2. Провідні країни світу в зовнішній політиці Української держави: Німеччина, Італія, Франція, Велика

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – ГЛАВА 2. ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

ГЛАВА 2. ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 2.1. Західноєвропейські сусіди України: Польша, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія. Країни Балтії 2.2. Провідні країни світу в зовнішній політиці Української держави: Німеччина, Італія, Франція, Велика

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 2.1. Західноєвропейські сусіди України: ” Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія. Країни Балтії

ГЛАВА 2. ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 2.1. Західноєвропейські сусіди України: Польша, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія. Країни Балтії 2.2. Провідні країни світу в зовнішній політиці Української держави: Німеччина, Італія, Франція, Велика

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Українсько-польські відносини

ГЛАВА 2. ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 2.1. Західноєвропейські сусіди України: Польша, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія. Країни Балтії 2.2. Провідні країни світу в зовнішній політиці Української держави: Німеччина, Італія, Франція, Велика

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Українсько-угорські відносини

Серед важливих партнерів України стратегічне місце посідає Угорська Республіка, яка однією з перших (3 грудня 1991 р.) визнала суверенність Української держави. 23 грудня 1991 р. країни встановили дипломатичні відносини, невдовзі відкрили посольства. 26 грудня

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Співробітництво України і Словаччини

Українсько-словацькі відносини розвивалися спочатку в рамках українсько-чесько-словацького співробітництва, а з 1 січня 1993 р. – зі Словацькою Республікою, що утворилася внаслідок виходу зі складу Чехословаччини. Україна визнала Словацьку Республіку саме в день проголошення її

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Співробітництво України та Болгарії

Важливе місце на балканському напрямі зовнішньополітичних інтересів України посідає Республіка Болгарія. 5 грудня 1991 р. уряд Болгарії офіційно визнав Україну як незалежну державу, а 13 грудня того ж року було встановлено дипломатичні відносини на

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Україна – Румунія: правовий захист кордонів України як проблема національної безпеки

Румунія – країна Південно-Східної Європи, з якою межує Україна. Румунія визнала незалежність України 8 січня 1992 p., і вже 1 лютого 1992 р. в м. Давосі (Швейцарія) відбулася зустріч президентів і міністрів закордонних справ

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Співробітництво України з країнами Балтії

Країни Балтії для України становлять геополітичний інтерес як для розвитку балтійсько-чорноморського співробітництва, так і для реалізації її власних політичних та економічних цілей на півночі Європи. Україну, своєю чергою, ці країни розглядають як стрижневу державу,

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 2.2. Провідні країни світу в зовнішній політиці Української держави: Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія, США, Канада. Азіатські країни

Україна зробила європейський вибір перспективного розвитку. Наша держава орієнтується на розвинуті держави світу, у яких можна запозичити економічний досвід розбудови політичної, економічної і гуманітарної системи суспільства. Розбудова відносин з Федеративною Республікою Німеччина Серед європейських

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Розбудова відносин з Федеративною Республікою Німеччина

Україна зробила європейський вибір перспективного розвитку. Наша держава орієнтується на розвинуті держави світу, у яких можна запозичити економічний досвід розбудови політичної, економічної і гуманітарної системи суспільства. Розбудова відносин з Федеративною Республікою Німеччина Серед європейських

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Українсько-італійські відносини

Одним із найактивніших партнерів України в зовнішньоекономічних зв’язках є Італійська Республіка, яка входить до першої п’ятірки за обсягами товарообороту, посідає третє місце серед основних партнерів України за наданими послугами. Зовнішньоторговельний оборот між країнами у

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Українсько-французькі відносини

Певні особливості має розвиток відносин України і Французької Республіки, що як дві великі європейські держави спроможні налагодити двостороннє взаємовигідне співробітництво та співпрацю на світовому рівні. Франція визнала незалежність України 27 грудня 1991 p., а

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Співробітництво України з Великою Британією

Важливим складником європейської стабільності є двосторонні відносини України і Великої Британії. Велика Британія визнала Україну 31 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини було встановлено 10 січня 1992 р. В інтерв’ю ЗМІ України посол Великої Британії

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Співробітництво України зі США

У своєму розвитку Україна орієнтується на провідні держави світу, в яких можна запозичити досвід побудови політичної, економічної і гуманітарної системи суспільства. І не тільки вивчати досвід, а й заручитися підтримкою, повагою і толерантністю у

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Українсько-канадське особливе партнерство

Значні надії української сторони з перших кроків незалежності покладалися на українсько-канадське партнерство. Канада першою з розвинутих країн визнала незалежність України – 3 грудня 1991 р. У липні 1992 р. Канада та Україна підписали Декларацію

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (ATP)

Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) мають значний інтерес для України з погляду розвитку вітчизняної промисловості, експорту новітніх технологій, наукового співробітництва. У цьому регіоні, який названо регіоном XXI століття, проживає більше як половина людства, виробляється понад

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 2.3. Стратегічне партнерство

У дослідженнях зовнішньополітичної і внутрішньополітичної діяльності держав застосовуються поняття “стратегія розвитку”, “стратегія співпраці”, “стратегічні партнери” тощо. Поняття “стратегічне партнерство” вживається в переговорах з міжнародних питань, ним визначаються двосторонні і навіть багатосторонні відносини особливого забарвлення

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Договору між Україною ї Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво

Із Договору між Україною ї Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво (18 травня 1992 р., м. Варшава) Україна і Республіка Польща домовились про таке: Стаття І Сторони зобов’язуються в нових політичних умовах

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща щодо використання потужностей системи транспортування вуглеводнів “Одеса – Броди” та її інтеграції з польськими потужностями

Із Договору між Україною ї Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво (18 травня 1992 р., м. Варшава) Україна і Республіка Польща домовились про таке: Стаття І Сторони зобов’язуються в нових політичних умовах

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Спільної заяви Президентів України і Республіки Польща “До порозуміння і єднання”

(20 травня 1997 p., Київ) Президент України і Президент Республіки Польща заявляють: Багатовікова історія українсько-польського сусідства знає чимало хвилюючих прикладів щирої дружби, взаємодопомоги і співробітництва між обома народами… Проте не можна обминати також трагічні

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Спільної заяви Президента України і Президента Республіки Польща “Про примирення – в 60-у річницю трагічних подій на Волині”

(20 травня 1997 p., Київ) Президент України і Президент Республіки Польща заявляють: Багатовікова історія українсько-польського сусідства знає чимало хвилюючих прикладів щирої дружби, взаємодопомоги і співробітництва між обома народами… Проте не можна обминати також трагічні

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – З виступу Президента України на VI Економічному форумі “Україна – Польща”

(24 червня 2003 р.) Досвід наших сусідів додає і нам, українцям, впевненості у здійсненні нашої стратегічної мети. її дуже влучно сформулював Папа Римський Іван Павло II: що “Європа повинна дихати обома легенями – східними

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Договору про відносини добросусідства і співробітництво між Україною і Румунією

(24 червня 2003 р.) Досвід наших сусідів додає і нам, українцям, впевненості у здійсненні нашої стратегічної мети. її дуже влучно сформулював Папа Римський Іван Павло II: що “Європа повинна дихати обома легенями – східними

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Коментар Прес-служби МЗС України щодо рішення Румунії звернутися до Міжнародного Суду ООН з питання делімітації континентального шельфу і виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі

(24 червня 2003 р.) Досвід наших сусідів додає і нам, українцям, впевненості у здійсненні нашої стратегічної мети. її дуже влучно сформулював Папа Римський Іван Павло II: що “Європа повинна дихати обома легенями – східними

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Хартії українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва

(22 листопада 1994 р.) Україна і Сполучені Штати Америки, Розвиваючи положення Спільної Заяви Президентів України і США про українсько-американські відносини і розбудову демократичного партнерства від 6 травня 1992 p., Прагнучи створити надійні підвалини для

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Спільної Декларації про особливе партнерство між Україною та Канадою

(31 березня 1994 p., м. Оттава) Україна і Канада, Підкреслюючи їхнє бажання розвивати і зміцнювати положення Декларації про відносини між Україною і Канадою від 22 вересня 1991 року, Спільної Декларації про встановлення дипломатичних відносин

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Спільної Декларації про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Німеччина

(31 березня 1994 p., м. Оттава) Україна і Канада, Підкреслюючи їхнє бажання розвивати і зміцнювати положення Декларації про відносини між Україною і Канадою від 22 вересня 1991 року, Спільної Декларації про встановлення дипломатичних відносин

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із спільної Декларації України і Китайської Народної Республіки

(31 березня 1994 p., м. Оттава) Україна і Канада, Підкреслюючи їхнє бажання розвивати і зміцнювати положення Декларації про відносини між Україною і Канадою від 22 вересня 1991 року, Спільної Декларації про встановлення дипломатичних відносин

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – ГЛАВА 3. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ УКРАЇНИ З РЕГІОНАЛЬНИМИ ТА УНІВЕРСАЛЬНИМИ МІЖНАРОДНИМИ СТРУКТУРАМИ

3.1. Україна у європейській системі безпеки і співробітництва 3.2. Європейський вибір України 3.3. Партнерство з НАТО: сьогодення і майбутнє 3.4. Міжнародні фінансові структури в політиці України 3.5. Діяльність України в ООН 3.1. Україна у

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 3.1. Україна у європейській системі безпеки і співробітництва

3.1. Україна у європейській системі безпеки і співробітництва 3.2. Європейський вибір України 3.3. Партнерство з НАТО: сьогодення і майбутнє 3.4. Міжнародні фінансові структури в політиці України 3.5. Діяльність України в ООН 3.1. Україна у

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Україна і єврорєгіони

Одним із напрямів активного співробітництва країн є їхня участь у розбудові єврорегіонів. Єврорегіон Буг було створено 29 вересня 1995 р. Учасниками об’єднання стали чотири воєводства Республіки Польща – Люблінське, Хелмське, Замосцьке, Тарнобжецьке та Волинська

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – 3.2. Європейський вибір України

Формування оновленої України збіглося в часі з усесвітнім процесом глобалізації. Поряд із позитивними змінами глобалізація зробила всі країни більш уразливими в таких сферах, як економіка і фінанси, екологія, міжнародний тероризм і наркобізнес, нелегальна міграція,

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Можливі наслідки розширення ЄС для України

Втрати України від розширення ЄС, за деякими оцінками, можуть досягти 1 млрд. євро. Йдеться про очікувані значні випробування українських експортерів через невідповідність розмірів української квоти на різну продукцію і можливостей українських підприємств. Так, щорічна