Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – З Указу Президента України “Про Положення про Місію України при НАТО”

(27 серпня 2003 р.)

Затвердити Положення про Місію України при НАТО (додається).

Положення про Місію України при НАТО

1. Це Положення визначає статус, завдання, функції та організаційно-штатну структуру Місії України при Організації Північноатлантичного Договору.

Місія України при Організації Північноатлантичного Договору (далі – Місія) є дипломатичним представництвом при міжнародній організації і заснована з метою забезпечення постійного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (далі – НАТО) та участі у Раді Євроатлантичного Партнерства (далі – РЄАП), а також реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в м. Мадриді 9 липня 1997 року (далі – Хартія).

<…>

3. Основними завданнями Місії є:

1) забезпечення реалізації політики України у відносинах з НАТО;

2) представництво України при НАТО, її органах та підтримання з цією організацією офіційних відносин;

3) забезпечення постійних контактів з політичними і військовими структурами НАТО, представництво України в РЄАП та її органах;

4) участь у роботі органів РЄАП, Програми НАТО “Партнерство заради миру” (далі – ПЗМ), Комісії Україна – НАТО, військових комітетів Україна – НАТО, Спільної групи Україна – НАТО у сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій та інших спільних органів.

<…>

6. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення Місії здійснює Посольство України в Королівстві Бельгія.

7. Главу Місії (Посол України) призначає Президент України за поданням Міністра закордонних справ України.

З Указу Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 липня 2004 року “Про дальший розвиток відносин з НАТО з урахуванням результатів засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні 29 червня 2004 року”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 липня 2004 року “Про дальший розвиток відносин з НАТО з урахуванням результатів засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні 29 червня 2004 року”.

У зв’язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

І. Кабінету Міністрів України:

1) розглянути в місячний строк стан виконання Цільового плану Україна – НАТО на 2004 рік та вжити заходів щодо його безумовного виконання, забезпечити посилення персональної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади України за досягнення цілей, визначених цим Планом;

2) разом із Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції України:

Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо цілей та завдань політики євроатлантичної інтеграції України;

Організувати підготовку центральними органами виконавчої влади України пропозицій щодо пріоритетних заходів для включення їх до проекту Цільового плану Україна – НАТО на 2005 рік, підготувати цей проект, забезпечити погодження з НАТО та внести його в чотиримісячний строк на розгляд Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України;

3) передбачити під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на 2005 рік видатки на виконання заходів Цільового плану Україна – НАТО на 2005 рік;

4) погодити з НАТО форми та умови участі України в операції “Активні зусилля” у Середземному морі та внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

5) забезпечити визначення з НАТО умов здійснення проекту з утилізації боєприпасів та легких озброєнь і стрілецької зброї із залученням коштів Трастового фонду програми “Партнерство заради миру”;

6) завершити погодження з НАТО форм та умов участі України в Празьких зобов’язаннях щодо спроможностей, забезпечувати виконання досягнутих домовленостей у цій сфері, а також опрацювання питань щодо дальшої участі України в реалізації Празьких зобов’язань.

2. Внести, враховуючи цілі та завдання державної політики з євроатлантичної інтеграції на нинішньому етапі, результати засідання Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні 29 червня 2004 року, зміни до Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 15 червня 2004 року N° 648, виклавши абзац другий пункту 9, абзаци другий і третій пункту 16 відповідно в такій редакції:

“зміцнення довіри між державами, послідовне зниження загрози використання воєнної сили, проведення політики євроатлантичної інтеграції”;

“В умовах сучасної воєнно-політичної обстановки інтереси національної безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС як гарантами безпеки і стабільності в Європі.

Активізація євроатлантичної інтеграції України, в тому числі шляхом глибокого реформування оборонної сфери держави відповідно до європейських стандартів, належить до найважливіших пріоритетів як зовнішньої, так і внутрішньої політики”.

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – З Указу Президента України “Про Положення про Місію України при НАТО”