Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Росіяни України

За даними всеукраїнського перепису населення 2002 р. в Україні проживає 8334,1 тис. росіян, що становить 17,3 % усього населення. Це найчисленніша у країні етнічна спільнота. Російське населення дисперсно мешкає в усіх регіонах України. Найчисленніші російські осередки в Автономній Республіці Крим (1180,4 тис. осіб, або 58,5 % усього населення АРК), в Донецькій (1844,3 тис. осіб), Луганській (991,8 тис. осіб), Дніпропетровській (627,5 тис. осіб) та Запорізькій (476,7 тис. осіб) областях.

Етнокультурні інтереси росіян в Україні представляють 62 громадські товариства та об’єднання, чотири з яких мають статус усеукраїнських. Це – Українське товариство російської культури “Русь”, Всеукраїнське національне культурно-просвітницьке товариство “Русское собрание”, Пушкінське товариство, громадська організація “Російська община України”. Громадські російські організації в Україні здійснюють значну культурно-просвітницьку діяльність: проводять всеукраїнські конференції, “круглі столи”, семінари-практикуми, сприяють виданню російськомовної художньої літератури.

Для забезпечення й розвитку мовних прав росіян в Україні щорічно в рамках Міжнародного дня рідної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, бібліотеках, музеях і театрах проводяться різноманітні культурно-просвітницькі заходи. Культурно-мовні права росіян в Україні регулюються ст. 6 і 8 Закону України “Про національні меншини в Україні”. Етнічні росіяни в Україні мають широкі можливості для задоволення своїх культурно-освітніх потреб. Цьому сприяють вільний обмін інформацією через ЗМІ, проведення спільних культурних заходів. Культурно-мистецькі запити росіян задовольняють державні театри російської драми, які функціонують у містах України, 90 театрів-студій, 28 дитячих лялькових театрів. Мережа навчальних закладів в Україні формується відповідно до освітніх запитів та національного складу населення. Нині в Україні діє 1732 загальноосвітні навчальні заклади з російською мовою викладання, в яких навчається близько 804 тис. учнів. Крім того, 2242 загальноосвітні навчальні заклали здійснюють навчання двома мовами. Російську мову як предмет вивчають 1 мли 560 тис. 822 учні, факультативно – 196,2 тис. учнів. Підготовка фахівців з російської мови та літератури здійснюється у 31 вищому навчальному закладі України: Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Таврійському національному університеті ім. В. Вернадського,

Кіровоградському педагогічному університеті, Рівненському державному гуманітарному університеті, Національному університеті “Острозька академія”, Рівненському інституті слов’янознавства, Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника, Волинському державному університеті ім. Лесі Українки та ін.

Для задоволення інформаційних потреб росіян щороку в Україні виходить російською мовою близько 40 % усіх видань. Загалом літературні потреби національних меншин в Україні задовольняє розгалужена система бібліотек, у багатьох із яких працюють відділи літератури мовами національних меншин: література російською мовою складає 59 млн. 292 тис. 705 примірників. З більш ніж 1,5 тис. газет, що виходять в Україні щороку, 1412 друкуються російською мовою. В Україні транслюються програми Громадського російського телебачення. Майже дві третини загального обсягу ефірного часу на теле – й радіоканалах зайняті передачами і фільмами російською мовою.

Українським законодавством передбачено також захист прав і свобод національних меншин шляхом укладення міжнародних договорів. Таким є Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, в рамках реалізації якого створюються належні умови для задоволення етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності росіян в Україні. Цими питаннями опікується також робоча група МЗС України та МЗС Росії з гуманітарних питань, що діє в рамках українсько-російської комісії зі співробітництва. Забезпечення прав російської національної меншини в Україні, так само як й інших етнічних груп, передбачено новими законопроектами, що нині розробляються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Росіяни України