Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Заяви МЗС України щодо розблокування освітнього процесу в Придністров’ї

(9 липня 2001 p., м. Київ)

В Україні стурбовані різким загостренням протистояння в зоні південноосстинського конфлікту.

Україна закликає сторони до врегулювання ситуації виключно мирними засобами на основі принципу непорушності територіальної цілісності та поваги до суверенітету Грузії.

Із Заяви Прес-служби МЗС України навколо ситуації у придністровському врегулюванні

(31 липня 2004 р, м. Київ)

Україна глибоко стурбована подальшим загостренням ситуації навколо придністровського врегулювання, каталізатором якого стали дії тираспольської адміністрації, спрямовані на припинення функціонування в Придністровському регіоні Республіки Молдова шкіл, у яких викладання здійснюється молдовською мовою з використанням латинської графіки.

Україна, як і раніше, переконана, що подібні дії суперечать європейським стандартам щодо забезпечення прав і свобод людини та завдають шкоди перспективам досягнення остаточного врегулювання придністровської проблеми. Ми вважаємо неприпустимим політизацію питання, яке торкається дітей, особливо дітей-сиріт.

Україна як посередник у переговорному процесі закликає тираспольську адміністрацію вжити заходів щодо відновлення функціонування шкіл з викладанням молдовською мовою.

Українська сторона позитивно оцінює минулорічний досвід у вирішенні проблемних питань, зокрема щодо функціонування згаданих шкіл і сподівається, що сторони виконають домовленість, досягнуту під час засідання Постійної наради з політичних питань, і відновлять зустрічі галузевих експертів Кишинева та Тирасполя.

Україна закликає сторони виявляти конструктивний підхід в рамках п’ятистороннього формату переговорів, робота якого спрямована на пошук шляхів досягнення остаточного врегулювання, а отже запобігання виникненню подібних проблем у майбутньому.

У свою чергу Україна готова максимально сприяти вирішенню придністровської проблеми при дотриманні суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова, наданні Придністров’ю особливого статусу, який забезпечив би високий рівень самоврядування і відповідний захист прав людини в регіоні.

Із Заяви МЗС України щодо розблокування освітнього процесу в Придністров’ї

(1 вересня 2004 p., м. Київ)

Україна відзначає зрушення у розблокуванні так званого “шкільного питання у Придністров’ї’. За інформацією, яка підтверджується, зокрема українськими та російськими спостерігачами, місією ОБСЄ у Молдові, урочисті заходи з нагоди початку нового навчального року відбулися в 4 з 6 навчальних закладів з викладанням молдовської мови на основі латинської графіки в Придністровському регіоні Республіки Молдова. Це, зокрема, гімназія “Гаудеамус” в н. п. Коржова, середня школа н. п. Роги, а також теоретичний ліцей “Олександру чел Буй” та школа-інтернат в м. Бендери.

Разом з тим, в теоретичних ліцеях “Лучіан Блага” м. Тирасполь та “Еврика” м. Рибниця згаданих заходів не відбулося, оскільки місцевою владою Придністров’я не вирішено питання щодо забезпечення відповідними приміщеннями цих навчальних закладів. У зв’язку з цим канікули в них подовжено до 12 вересня ц. р.

Україна ще раз підтверджує свою рішучість сприяти як остаточному розв’язанню так званого “шкільного питання” у Придністров’ї, так і відновленню переговорного процесу з проблематики Придністровського врегулювання у п’яти сторонньому форматі.

Із Договору між Україною і Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999-2009 роки

(11 вересня 1998 р.)

Україна і Республіка Казахстан, далі іменовані “Високі Договірні Сторони”, керуючись Договором про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року, Угодою між Урядом України Урядом і Республіки Казахстан про вільну торгівлю від 17 вересня 1994 року, підтверджуючи положення Декларації про подальший розвиток співробітництва між Україною і Республікою Казахстан від 14 жовтня 1997 року,

Визнаючи, що економічне співробітництво спрямоване, насамперед, на підвищення рівня життя і задоволення потреб населення двох держав,

Усвідомлюючи переваги міжнародного розподілу праці, спеціалізації і кооперування виробництва, взаємовигідної торгівлі для досягнення цілей їх соціально-економічного розвитку,

Домовилися про нижченаведене:

Стаття 1

Високі Договірні Сторони здійснюють Програму економічного співробітництва між Республікою Казахстан і Україною на 1999-2009 роки (далі – Програма), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

Стаття 2

Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін здійснюється на принципах довгострокового партнерства і режиму вільної торгівлі, що відповідає стратегічним інтересам обох держав, шляхом взаємодії між регіонами, господарюючими суб’єктами незалежно від їхніх форм власності, відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права і національного законодавства.

Стаття З

Високі Договірні Сторони, визнаючи необхідність взаємовигідного співробітництва і поетапного формування і розвитку спільного економічного простору в рамках СНД, створюють сприятливі умови для зближення нормативно-правової бази в галузі зовнішньоекономічної діяльності, торгово-економічних відносин, податкової, митної і тарифної систем, анти монопольно! політики і захисту прав споживачів, формування окремих проектів і програм, надання сприяння розвитку взаємовигідних економічних і науково-технічних зв’язків між господарюючими суб’єктами, активізації національних і іноземних інвесторів на території обох держав.

Високі Договірні Сторони утримуються від дій, що завдають шкоди інтересам економіки одна одній.

Стаття 4 Високі Договірні Сторони:

Спільно розробляють і здійснюють систему заходів підтримки і захисту національних товаровиробників, зайнятих спільним виробництвом;

Заохочують утворення транснаціональних об’єднань, фінансово-промислових груп, холдингів, спільних підприємств з виробництва техніки нового покоління на основі поглибленої кооперації виробництва;

Визнають обопільну зацікавленість у зміцненні взаємовигідних зв’язків між підприємствами базових галузей промисловості та аграрно-промислового комплексу;

Заохочують відкриття торгових домів і представництв.

Стаття 5

Високі Договірні Сторони створюють сприятливі умови для заохочення і взаємного захисту інвестицій, підтримки підприємництва з взаємодії на ринку цінних паперів, розвитку біржової торгівлі.

Стаття 6

Високі Договірні Сторони на взаємовигідній основі забезпечують взаємодію в проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень у рамках міжнародних проектів, включаючи організацію спільних наукових робіт з проблем, що представляють спільний інтерес.

Стаття 7

Високі Договірні Сторони продовжать співробітництво в галузі транспорту і зв’язку, створять сприятливі умови для транзиту через свої території.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Заяви МЗС України щодо розблокування освітнього процесу в Придністров’ї