Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Угоди про повернення культурних і історичних цінностей державам їх походження

(22 січня 1993 p., Мінськ)

Розділ І ЦІЛІ І ПРИНЦИПИ

Стаття 1

Співдружність заснована на началах суверенної рівності всіх її членів. Держави-члени є самостійними і рівноправними суб’єктами міжнародного права.

Співдружність служить подальшому розвитку і зміцненню відносин дружби, добросусідства, міжнаціональної злагоди, довіри, взаєморозуміння й взаємовигідного співробітництва між державами-членами.

Співдружність не є державою і не має наднаціональних повноважень.

Стаття 2

Цілями Співдружності є:

Здійснення співробітництва в політичній, економічній, екологічній, гуманітарній, культурній та інших галузях…

Стаття 4

До сфер спільної діяльності держав-членів, що реалізується на рівноправних засадах через спільні координуючі інститути відповідно до зобов’язань, прийнятих державами-членами в рамках Співдружності, відносяться:

Координація зовнішньополітичної діяльності… співробітництво у формуванні і розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського і євразійського ринків, митної політики…

Розділ III КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА І ВЇЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 11

Держави-члени здійснюють узгоджену політику в галузі міжнародної безпеки, роззброєння і контролю над роззброєннями, створення Збройних Сил і підтримують безпеку у Співдружності, зокрема за допомогою груп військових спостерігачів і колективних сил підтримання миру.

Стаття 12

В разі виникнення загрози суверенітету, безпеці і територіальній цілісності однієї або кількох держав-членів або міжнародному миру і безпеці держави-члени негайно задіюють механізм взаємних консультацій з метою координації позицій і застосування заходів щодо запобігання загрозам, включаючи миротворчі операції і використання в разі необхідності Збройних Сил в порядку здійснення права на індивідуальну або колективну самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Рішення про спільне використання Збройних Сил приймається Радою глав держав Співдружності або заінтересованими державами-членами Співдружності з врахуванням їх національного законодавства.

Стаття 13

Кожна держава-член приймає відповідні заходи для забезпечення стабільного становища на зовнішніх кордонах держав – членів Співдружності. Спираючись на взаємну згоду держави – члени координують діяльність прикордонних військ та інших компетентних служб, які здійснюють контроль і несуть відповідальність за дотримання встановленого порядку перетину зовнішніх кордонів держав-учасниць…

<…>

Розділ IX ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 41

Дійсний Статут підлягає ратифікації державами-засновницями відповідно до їх конституційних процедур.

Стаття 44

Дійсний Статут буде зареєстрований відповідно до статті 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Із Угоди глав держав Співдружності Незалежних Держав “Про власність колишнього Союзу РСР за кордоном” (ЗО грудня 1991 р.) Дсржави-учасмиці погодились:

… що кожна з них має право на відповідну фінансову справедливу долю у власності колишнього Союзу РСР за кордоном і будуть сприяти реалізації цього права;

… створити міждержавну комісію з розробки критеріїв і принципів стосовно розподілу всієї власності колишнього Союзу РСР за кордоном.

Із Угоди про повернення культурних і історичних цінностей державам їх походження

(14 лютого 1992 р.) Держави-учасниці Співдружності… погодились:

Стаття 1

Держави-учасниці сприятимуть поверненню культурних і історичних цінностей країнам їх походження.

Стаття 2

… створять на партнерських засадах Міжурядову комісію для розробки механізму і практичної роботи з поверненням культурних і історичних цінностей державам-учасницям Співдружності…

Стаття З

…створять національні комісії з складання описів культурних і історичних цінностей…

Стаття 4

… нададуть можливості експертам національних комісій ознайомитись 3 фондами державних музеїв, бібліотек і архівів одна одної.

Стаття 5

… забезпечуватимуть зберігання… культурного надбання національних меншин і народів інших держав-учасниць Співдружності…

Голос України. 1992. 15 лют.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Угоди про повернення культурних і історичних цінностей державам їх походження