Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із спільної Декларації України і Китайської Народної Республіки

(31 березня 1994 p., м. Оттава)

Україна і Канада,

Підкреслюючи їхнє бажання розвивати і зміцнювати положення Декларації про відносини між Україною і Канадою від 22 вересня 1991 року, Спільної Декларації про встановлення дипломатичних відносин від 27 січня 1992 року та Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади від 23 вересня 1992 року… проголошують про свій намір:

Розвивати відносини між собою як дружні держави на засадах особливого партнерства…

Створювати і практично реалізовувати ефективну договірно-правову базу для розширення двосторонніх відносин;

Співпрацювати в галузі превентивної дипломатії в рамках ООН, НБСЄ… програми “Партнерство заради миру”;

…підтримувати надання Україні гарантій забезпечення її національної безпеки…

Продовжувати співробітництво в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи…

Розвивати економічне співробітництво…

Заохочувати участь областей і провінцій… в якнайширшому… співробітництві…

Вирішувати будь-які суперечки… відповідно до Статуту ООН…

Із Спільної Декларації про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Німеччина

(9 червня 1993 р.)

Україна і Федеративна Республіка Німеччина… погоджуються про те, що вони якнайтісніше співпрацюватимуть заради добра їхніх народів і тим самим сприятимуть мирові в Європі та в усьому світі…

Федеративна Республіка Німеччина проголошує свою готовність підтримувати Україну в рамках своїх можливостей у виконанні її зобов’язань з роззброєння.

VIII

Обидві Сторони… готові взаємодіяти у розвитку різних форм регіонального й субрегіонального співробітництва… IX

…Підтримуватимуть розвиток вільних контактів між своїми громадянами.

<…> XIV

…Погоджуються полегшити доступ до могил, їх збереження і догляд, і сприяти іншій Стороні у межах можливого у спорудженні померлим гідних меморіалів, що закликають до миру… поставити їх під захист закону.

XV

Німеччина вітає прагнення України щодо реабілітації національних меншин… які були депортовані з її території за часів сталінських репресій, та надання їм права повернутися в місця їх колишнього проживання…

…Україна надає можливість оселитись на її території також німцям, які того бажають…

Сторони погоджуються… не порушувати їх права на виїзд, допомогти забезпечити їм і їхнім дітям перспективу на майбутнє і знайти батьківщину в Україні.

Із спільної Декларації України і Китайської Народної Республіки

(6 вересня 1994 р.)

Україна і Китайська Народна Республіка… заявляють про таке:

1. Сторони розглядають одна одну як дружні держави… й надалі поглиблюватимуть… відносини дружби і співробітництва між собою відповідно до Статуту ООН…

2. Сторони утримуються від вступу до будь-яких військово-політичних союзів, спрямованих проти другої сторони…

3. Сторони виступають проти гонки озброєнь…

4. Китайська Сторона підтверджує, що ні за яких обставин не буде застосовувати першою ядерної зброї…

5. Українська Сторона цінує цю принципову позицію Китайської Сторони. Сторони закликають всі ядерні держави… укласти відповідну міжнародну конвенцію, що забезпечує безпеку неядерних держав.

6. Сторони виступають… проти гегемонізму й політики сили на міжнародній арені…

7. Україна визнає, що уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом Китаю, а Тайвань – невід’ємною частиною території Китаю… і підтверджує, що не встановлюватиме з Тайванем офіційних відносин.

8. КНР визнає і поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Запитання і завдання

1. Охарактеризуйте співпрацю України з провідними партнерами Центрально-Східної Європи.

2. Які особливості становлення і розвитку співробітництва України з Республікою Польща?

3. Наведіть приклади проявів історичних стереотипів у взаємовідносинах України з країнами Центрально-Східної Європи.

4. Визначте причини ускладнень в українсько-румунських відносинах.

5. Які, на Вашу думку, можна запропонувати заходи для розв’язання проблемних питань українсько-румунського кордону?

6. Які західні країни є провідними у зовнішній політиці України? Чому?

7. Назвіть особливості розвитку співробітництва України з ФРН, Французькою Республікою, Великою Британією, США, Канадою, Японією і Китаєм.

8. Розкрийте поняття “стратегічне партнерство”. Наведіть приклади з зовнішньополітичної площини діяльності України.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Бжезінський 3. Україні потрібні реформи. Ви ж поки маєте труднощі без економічних реформ // День. 1998. 6 черв. Бруский Я. Я. Несправедливо изгнанные. Операция “Висла” была формой этнической чистки // Wprost. 2002. 25 kwict.

Василенко В. Українсько-румунський кордон: їхнє бачення і наші аргументи // Голос України. 1996. 18 січ.

Васильєва – Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996). K., 1998.

Дністрянський М. С. Кордони України. Л., 1992.

Закон України “Про основи національної безпеки України” // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39.

Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. X., 2003.

Зовнішня політика України в епоху глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003). К., 2004. Зовнішня політика України: сучасний стан та перспективи зміцнення // Матеріали круглого столу Верховної Ради України, 12 лист. 2003 p. К., 2003.

Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України, 30 квіт. 2002 р. // Урядовий кур’єр. 2002. 4 черв.

Після багаторічної перерви: До 50-річчя відновлення зовнішньополітичного відомства України // Політика і час. 1994. № 3. Рекомендації парламентських слухань 10 листопада 2003 p.: “Зовнішня політика України як інструмент забезпечення національних інтересів держави: здобутки, реалії та перспективи”. Км 2003. Рішення Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України № 2. Про схвалення Плану дій Україна – НАТО та затвердження Цільового плану Україна – НАТО на 2003 рік // Урядовий кур’єр. 2003. 7 лют.

Руденко Г. М. Україна дипломатична. К., 1999.

Стратегії розвитку України: Теорія і практика. К., 2002.

Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. 2004. К., 2004.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із спільної Декларації України і Китайської Народної Республіки