Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Рішення Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України № 1 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації цілей державної політики у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України”

(21 листопада 2002 р.)

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО (далі – рекомендації парламентських слухань), що додаються.

2. Комітетам Верховної Ради України:

– з питань Європейської інтеграції – вжити заходів для забезпечення виконання пункту 1.S Рекомендацій парламентських слухань;

– з питань національної безпеки і оборони – вжити заходів для забезпечення виконання пунктів 1.6 та 3.3 Рекомендацій парламентських слухань.

3. Комітетам Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, з питань національної безпеки і оборони, у закордонних справах
У другому півріччі 2004 року поінформувати Верховну Раду України про стан виконання рекомендацій парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції.

Із Рішення Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України № 1 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації цілей державної політики у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України”

(6 лютого 2003 р.)

Державна рада з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, розглянувши сучасний стан та перспективи відносин України з Європейським Союзом (ЄС) та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), відзначаючи потребу у вдосконаленні та підвищенні ефективності діяльності з реалізації цілей державної політики у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції, визнала за необхідне вжити наступні заходи:

1) покласти на Прем’єр-міністра України і Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України персональну відповідальність за виконання Програми заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі, затвердженої Указом Президента України від 5 лютого 2002 року № 104;

Кабінету Міністрів України:

A) внести у місячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо приведення законів України з питань стимулювання автомобілебудівної промисловості у відповідність до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами і нормами Світової організації торгівлі…

3. Кабінету Міністрів України за участю Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Національної академії наук
України розробити з урахуванням досвіду держав-кандидаті в на вступ до ЄС та НАТО проекти державної програми інформування громадськості з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, державної програми навчання та перепідготовки фахівців у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України та внести їх у шестимісячний строк на розгляд Державної ради з питань європейської і
Євроатлантичної інтеграції України;

4. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству закордонних справ України підготувати інформацію про положення Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, рішення самітів Україна – ЄС, засідань Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, які не виконуються українською стороною, та внести у двомісячний строк в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у цій сфері;

5. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству фінансів України розробити з урахуванням досвіду держав-кандидатів на вступ до ЄС пропозиції щодо вдосконалення порядку залучення міжнародної технічної допомоги, яка надається Україні Європейським Союзом, підвищення ефективності використання такої допомоги, та внести зазначені пропозиції у тримісячний строк на розгляд Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України;

6. Національному інституту стратегічних досліджень разом із науковими установами Національної академії наук України провести у
Тримісячний строк дослідження щодо шляхів найбільш ефективного використання Україною нових можливостей та запобігання можливих ризиків у зв’язку з розширенням ЄС;

7. Міністерству закордонних справ України активізувати роботу щодо забезпечення врахування інтересів України у процесі підготовки в інституціях ЄС концепції “Ширшої Європи” та ініціативи стосовно “нових сусідів”, виходячи з важливості підтвердження відкритості ЄС для України
У разі досягнення нею відповідності визначеним політичним та економічним критеріям членства, вироблення ефективної стратегії політичної, економічної і фінансової підтримки з боку ЄС європейської інтеграції України, укладення між Україною та ЄС європейської угоди, поширення
На Україну програм ЄС, аналогічних програмам Phare, 1SPA та Sapard.

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та Верховним головнокомандуванням об’єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці про забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України” (18 липня 2003 р.)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27. Об. 2002 № 7048/13 Державним секретарем Міністерства оборони України генерал-полковником Банних В. І. підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та Верховним головнокомандуванням об’єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці про забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України.

Необхідність укладення цього Меморандуму обумовлена положеннями статті 18 Конституції України, яка передбачає, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Виходячи з вишевикладеного та згідно з підпунктом “д” і мж” пункту 2 статті 7 Закону України “Про міжнародні договори України”, Меморандум підлягає ратифікації Верховною Радою України.

З політичної точки зору набуття чинності зазначеного Меморандуму сприятиме:

Зміцненню міжнародного авторитету України, переходу у відносинах із світовою спільнотою до якісно нового, активного діалогу, спрямованого на підтримку євроатлантичної інтеграції України;

Подальшому розвитку та поглибленню механізмів практичного і політичного співробітництва між Україною та НАТО, досягненню оперативної взаємосумісності між країнами-членами та країнами-партне-рами шляхом забезпечення підтримки проведення операцій НАТО.

З правової точки зору набуття чинності цього Меморандуму сприятиме зміцненню та розширенню правової бази в одному із пріоритетних напрямів зовнішньої політики нашої держави – курсу на євроатлантичну інтеграцію, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 2 липня 1993 року “Про основні напрямки зовнішньої політики України”, Указу Президента України від 8 липня 2002 року № 626/2002

“Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 травня 2002 року “Про стратегію України шодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО)”.

Практичне значення проекту Закону України “Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та Верховним головнокомандуванням об’єднаних збройних сил НАТО на Атлантиці про забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України” полягає в тому, що, у разі його ухвалення Верховною Радою України, українська Сторона виконає всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності цього Меморандуму.

Відповідно до пункту 9.1 статті 9 зазначеного Меморандуму він набуває чинності з дати його ратифікації Верховною Радою України.

Реалізація положень зазначеного Меморандуму здійснюватиметься Сторонами шляхом укладення окремих фінансових домовленостей.

У разі ратифікації цього Меморандуму Верховною Радою України його виконання з боку України забезпечуватиме Міністерство оборони України.

Урядовий кур’єр. 2003. 19 лип.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Рішення Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України № 1 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації цілей державної політики у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України”