Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Передмова

Ця книга є, можливо, лебединою піснею серії колективних навчальних посібників, що стосуються менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, які були створені під керівництвом д. е. н., професора І. І. Дахна на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Міжрегіональної академії

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Розділ 1. Менеджмент міжнародної конкуретно – спроможності

1.1. Теоретичні засади міжнародної конкурентоспроможності 1.2. Менеджмент міжнародної конкурентоспроможності підприємства 1.3. Література Епоха глобалізації та геоекономічного розшарування світу викликала загострення конкуренції на світовому ринку. Міжнародна конкурентоспроможність перетворилась на одне з найскладніших явищ сучасного економічного

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – 1.1. Теоретичні засади міжнародної конкурентоспроможності

1.1. Теоретичні засади міжнародної конкурентоспроможності 1.2. Менеджмент міжнародної конкурентоспроможності підприємства 1.3. Література Епоха глобалізації та геоекономічного розшарування світу викликала загострення конкуренції на світовому ринку. Міжнародна конкурентоспроможність перетворилась на одне з найскладніших явищ сучасного економічного

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – 1.2. Менеджмент міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Менеджмент (або управління) міжнародної конкурентоспроможності підприємства (МКП) – це напрям менеджменту, спрямований на формування, розвиток і реалізацію конкурентних переваг підприємства та забезпечення його життєздатності. Об’єкт Менеджменту МКП – це рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства, необхідний

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Розділ 2. Конкуренція

2.1. Вступ 2.2. Вітчизняні підручники та посібники з конкуренції. 2.3. Глосарій вітчизняних офіційних термінів у сфері конкуренції 2.4. Основні ідеї Майкла Портера у сфері конкуренції 2.4.1. Конкуренція загалом 2.4.2. Міжнародна конкуренція 2.5. Література 2.1.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – 2.1. Вступ

2.1. Вступ 2.2. Вітчизняні підручники та посібники з конкуренції. 2.3. Глосарій вітчизняних офіційних термінів у сфері конкуренції 2.4. Основні ідеї Майкла Портера у сфері конкуренції 2.4.1. Конкуренція загалом 2.4.2. Міжнародна конкуренція 2.5. Література 2.1.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – 2.3. Глосарій вітчизняних офіційних термінів у сфері конкуренції

(Досі у посібниках глосарію не було) Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю 1. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю

(Досі у посібниках глосарію не було) Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю 1. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Антиконкурентні узгоджені дії

(Досі у посібниках глосарію не було) Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю 1. Антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю є прийняття будь-яких

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 2. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються: 1) встановлення цін чи інших умов придбання

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Бар’єри виходу з ринку

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 2. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються: 1) встановлення цін чи інших умов придбання

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Бар’єри вступу на ринок

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 2. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються: 1) встановлення цін чи інших умов придбання

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Вертикальні узгоджені дії

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 2. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються: 1) встановлення цін чи інших умов придбання

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Географічні межі ринку

Див. “Територіальні (географічні) межі ринку” Горизонтальні узгоджені дії 1.3. Горизонтальні узгоджені дії – укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Горизонтальні узгоджені дії

Див. “Територіальні (географічні) межі ринку” Горизонтальні узгоджені дії 1.3. Горизонтальні узгоджені дії – укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Джерела інформації для визначення монопольного (домінуючого) становища

Див. “Територіальні (географічні) межі ринку” Горизонтальні узгоджені дії 1.3. Горизонтальні узгоджені дії – укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Дискредитація господарюючого суб’єкта (підприємця)

Дискредитацією господарюючого суб’єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб’єкта (підприємця). (Ст.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Дискримінація суб’єктів господарювання

Дискредитацією господарюючого суб’єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб’єкта (підприємця). (Ст.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Дискримінація конкурентів суб’єктами господарювання

Дискредитацією господарюючого суб’єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб’єкта (підприємця). (Ст.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Досягнення неправомірних переваг у конкуренції

Дискредитацією господарюючого суб’єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб’єкта (підприємця). (Ст.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Економічна конкуренція (конкуренція)

Економічна конкуренція (конкуренція) (див. “Економічна конкуренція” (конкуренція) – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Загальнодержавний ринок

Економічна конкуренція (конкуренція) (див. “Економічна конкуренція” (конкуренція) – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Задіяний ринок товару

Економічна конкуренція (конкуренція) (див. “Економічна конкуренція” (конкуренція) – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Зловживаннями монопольним становищем

Економічна конкуренція (конкуренція) (див. “Економічна конкуренція” (конкуренція) – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Змішані узгоджені дії

Економічна конкуренція (конкуренція) (див. “Економічна конкуренція” (конкуренція) – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Інформація

Інформація – відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Конгломератні узгоджені дії

Інформація – відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Конкуренція

Інформація – відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Контроль

Контроль – вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на господарську діяльність суб’єкта господарювання, який здійснюється, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами або їх значною частиною. праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Концентрація суб’єктів господарювання

Контроль – вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на господарську діяльність суб’єкта господарювання, який здійснюється, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами або їх значною частиною. праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Копіювання зовнішнього вигляду виробу

Контроль – вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на господарську діяльність суб’єкта господарювання, який здійснюється, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами або їх значною частиною. праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Малий та середній підприємець

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Монополізація

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Монопольна діяльність

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Монопольна ціна

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Монопольна влада

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Монопольне становище

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Монопольне утворення

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. (Ст. 9 “Купівля-продаж

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Монопольне (домінуюче) становище суб’єкта господарювання

1. Суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: На цьому ринку у нього немає жодного конкурента; Не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Надання висновків щодо кваліфікації дій

2.3. Надання висновків щодо кваліфікації дій – надання органом Комітету суб’єктам господарювання висновків на підставі наданої ними інформації у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6 та 10 Закону України

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Надання дозволу (відмова в наданні дозволу)

2.3. Надання висновків щодо кваліфікації дій – надання органом Комітету суб’єктам господарювання висновків на підставі наданої ними інформації у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6 та 10 Закону України

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Надання попередніх висновків

2.3. Надання висновків щодо кваліфікації дій – надання органом Комітету суб’єктам господарювання висновків на підставі наданої ними інформації у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6 та 10 Закону України

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Недобросовісна конкуренція

2.3. Надання висновків щодо кваліфікації дій – надання органом Комітету суб’єктам господарювання висновків на підставі наданої ними інформації у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6 та 10 Закону України

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Неправомірне використання товару іншого виробника

2.3. Надання висновків щодо кваліфікації дій – надання органом Комітету суб’єктам господарювання висновків на підставі наданої ними інформації у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6 та 10 Закону України

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Неправомірне використання комерційної таємниці

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Неправомірне використання суб’єктом господарювання ринкового становища

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Неправомірне збирання комерційної таємниці

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Об’єднання

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.