Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Органи державної влади

Органи державної влади – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, регулювання ринку цінних паперів,

Державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади.

(Витяг з ст. 1 “Визначення термінів” Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. Ухвалений Верховною Радою України 18.02.1992р. N 2132-ХІІ).

Органи адміністративно-господарського управління та контролю

Органи адміністративно-господарського управління та контролю – суб’єкти господарювання, об’єднання, інші особи в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування;

(Витяг з ст. 1 “Визначення термінів” Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Ухвалений Верховною Радою України 11.01.2001 р. N 2210-ІІІ).

Органи адміністративно-господарського управління та контролю

Органи адміністративно-господарського управління та контролю – об’єднання підприємств, інші суб’єкти господарювання, громадські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.

(Витяг з ст. 1 “Визначення термінів” Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. Ухвалений Верховною РадоюУкраїни 18.02.1992р. N 2132-ХІІ).

Органи Антимонопольного комітету України

Органи Антимонопольного комітету України – Антимонопольний комітет України, постійно діючі та тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України;

(Витяг з ст. 1 “Визначення термінів” Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Ухвалений Верховною Радою України 11.01.2001 р. N 2210-ІІІ).

Органи влади

Органи влади – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, ринку цінних паперів, державні органи приватизації, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади;

(Витяг з ст.1 “Визначення термінів” Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Ухвалений Верховною Радою України 11.01.2001 р. N 2210-ІІІ).

Підкуп працівника покупця (замовника)

Підкуп працівника покупця (замовника) – це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових чи немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником покупця (замовника) службових обов’язків, що випливають з укладеного або пов’язані з укладенням між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом постачальника певних переваг перед постачальником.

До працівника покупця прирівнюється й інша особа, яка згідно з своїми повноваженнями приймає рішення від імені покупця про придбання товару, виконання робіт, надання послуг, впливає на

Прийняття такого рішення або якимось чином пов’язана з ним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Зовнішньоекономічний менеджмент – Дахно І. І. – Органи державної влади