Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Вступ

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямів розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ 1. Предмет, методологія і структура курсу “ЗЕД”

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямів розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – I. ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямів розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – П’ять значень ЗЕД України

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямів розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Методологія аналізу ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямів розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямів розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ II. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України

I. Законодавство, що регулює ЗЕД України. II. Суб’єкти ЗЕД України. III. Принципи ЗЕД України. IV. Види ЗЕД України. V. Державне регулювання ЗЕД України. VI. Недержавне регулювання ЗЕД України. VII. Режими регулювання ЗЕД України. VIII.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – I. Законодавство, що регулює ЗЕД України

I. Законодавство, що регулює ЗЕД України. II. Суб’єкти ЗЕД України. III. Принципи ЗЕД України. IV. Види ЗЕД України. V. Державне регулювання ЗЕД України. VI. Недержавне регулювання ЗЕД України. VII. Режими регулювання ЗЕД України. VIII.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Суб’єкти ЗЕД України

I. Законодавство, що регулює ЗЕД України. II. Суб’єкти ЗЕД України. III. Принципи ЗЕД України. IV. Види ЗЕД України. V. Державне регулювання ЗЕД України. VI. Недержавне регулювання ЗЕД України. VII. Режими регулювання ЗЕД України. VIII.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Принципи ЗЕД України

I. Законодавство, що регулює ЗЕД України. II. Суб’єкти ЗЕД України. III. Принципи ЗЕД України. IV. Види ЗЕД України. V. Державне регулювання ЗЕД України. VI. Недержавне регулювання ЗЕД України. VII. Режими регулювання ЗЕД України. VIII.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – IV. Види ЗЕД

1. Експорт/імпорт товарів, капіталів, робочої сили. 2. Експорт/імпорт послуг: Експорт послуг – це отримання винагороди за надання послуг іноземним суб’єктам (нерезидентам). Імпорт послуг – це оплата послуг іноземними суб’єктами. Основні види послуг, що дозволяється

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – V. Державне регулювання ЗЕД в Україні

Державне регулювання ЗЕД в Україні здійснюють наступні органи законодавчої та виконавчої влади: 1. Верховна Рада (функції): O розробка концепцій ЗЕД; O затвердження платіжного балансу; O затвердження організаційних структур, що здійснюють ЗЕД; O розробка нормативних

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – VI. Недержавне регулювання ЗЕД У країни

Державне регулювання ЗЕД в Україні здійснюють наступні органи законодавчої та виконавчої влади: 1. Верховна Рада (функції): O розробка концепцій ЗЕД; O затвердження платіжного балансу; O затвердження організаційних структур, що здійснюють ЗЕД; O розробка нормативних

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – VII. Режими регулювання ЗЕД України

В Україні застосовується 3 режими регулювання ЗЕД. I. Національний режим регулювання ЗЕД передбачає, що до іноземних суб’єктів при здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій на території нашої держави застосовується відповідне національне законодавство у повному обсязі. II.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ III. Маркетинг у ЗЕД

I. Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного маркетингу в ЗЕД. II. Кон’юнктура світового ринку. III. Конкурентоспроможність товару на світовому ринку. IV. Стратегія маркетингу в ЗЕД. І. Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного маркетингу в

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – І. Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного маркетингу в ЗЕД

I. Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного маркетингу в ЗЕД. II. Кон’юнктура світового ринку. III. Конкурентоспроможність товару на світовому ринку. IV. Стратегія маркетингу в ЗЕД. І. Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного маркетингу в

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Кон’юнктура світового ринку

Здійснення суб’єктами ЗЕД міжнародного маркетингу передбачає, зокрема, вивчення кон’юнктури світового ринку. Світовий ринок – це відносини між суб’єктами ЗЕД з приводу формування та дії пропозиції і попиту на товари, капітал, робочу силу, послуги. Кон

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Конкурентоспроможність товару на світовому ринку

Здійснення суб’єктами ЗЕД виходу на світовий ринок передбачає, що вироблені ними товари є конкурентоздатними, користуються попитом у покупців. В цьому зв’язку насамперед необхідно розглянути економічний зміст конкурентноздатності (конкурентоспроможності) товару. Конкурентоспроможність товару – це порівняльна

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – IV. Стратегія маркетингу в ЗЕД

Здійснення суб’єктами ЗЕД виходу на світовий ринок передбачає, що вироблені ними товари є конкурентоздатними, користуються попитом у покупців. В цьому зв’язку насамперед необхідно розглянути економічний зміст конкурентноздатності (конкурентоспроможності) товару. Конкурентоспроможність товару – це порівняльна

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ IV. Пошук та оцінка іноземних партнерів

I. Сутність та види фірм. II. Показники ефективності діяльності фірми. III. Методи пошуку потенційних покупців. І. Сутність та види фірм Пошук іноземних партнерів є важливою стороною зовнішньоекономічної діяльності фірми. Фірма – це відокремлена господарська

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – І. Сутність та види фірм

I. Сутність та види фірм. II. Показники ефективності діяльності фірми. III. Методи пошуку потенційних покупців. І. Сутність та види фірм Пошук іноземних партнерів є важливою стороною зовнішньоекономічної діяльності фірми. Фірма – це відокремлена господарська

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Показники ефективності діяльності фірми

Виділяють абсолютні і відносні показники. Абсолютні: прибуток, об’єм продажів. Відносні показники діяльності фірми включають: 1. За показником рентабельності: л л r, r ■ ■ Прибуток за звітний період, пл 1.1. Рентабельність продажів =——- х

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Методи пошуку потенційних партнерів

Виділяють абсолютні і відносні показники. Абсолютні: прибуток, об’єм продажів. Відносні показники діяльності фірми включають: 1. За показником рентабельності: л л r, r ■ ■ Прибуток за звітний період, пл 1.1. Рентабельність продажів =——- х

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ V. Міжнародні господарські контракти

I. Економічний зміст МГК Класифікація МГК II. Класифікація МГК III. Види МГК IV. Структура МГК: А. Базові умови поставок товарів Б. Економічні санкції В. Додаткові складові МГК І. Економічний зміст МГК В законодавстві України

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – І. Економічний зміст МГК

I. Економічний зміст МГК Класифікація МГК II. Класифікація МГК III. Види МГК IV. Структура МГК: А. Базові умови поставок товарів Б. Економічні санкції В. Додаткові складові МГК І. Економічний зміст МГК В законодавстві України

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Класифікація МГК

I. Економічний зміст МГК Класифікація МГК II. Класифікація МГК III. Види МГК IV. Структура МГК: А. Базові умови поставок товарів Б. Економічні санкції В. Додаткові складові МГК І. Економічний зміст МГК В законодавстві України

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Види МГК

Види контрактів визначаються за критерієм їх конкретної спрямованості на використання певної форми міжнародного господарського співробітництва (МГС). Наприклад, контракт про СП, контракт про лізинг. Основні види МГК: 1. Контракт купівлі-продажу товарів. 2. Контракт про імпорт

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – IV. Структура МГК

Структура МГК складається з наступних статей. І. Преамбула включає: 1. Назва МГК. 2. Реєстраційний номер МГК. 3. Місце та дата укладання МГК. 4. Визначення сторін, що домовляються в тексті МГК, в тому числі: 4.1.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ VI. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити

I. Формування інтернаціональної вартості товару. II. Механізм ціноутворення на світовому ринку. III. Система цін світового ринку. IV. Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі. V. Валюта і валютні цінності. VI. Міжнародні розрахунки. VII. Міжнародні кредити.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – І. Формування інтернаціональної вартості товару

I. Формування інтернаціональної вартості товару. II. Механізм ціноутворення на світовому ринку. III. Система цін світового ринку. IV. Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі. V. Валюта і валютні цінності. VI. Міжнародні розрахунки. VII. Міжнародні кредити.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Механізм ціноутворення на світовому ринку

I. Формування інтернаціональної вартості товару. II. Механізм ціноутворення на світовому ринку. III. Система цін світового ринку. IV. Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі. V. Валюта і валютні цінності. VI. Міжнародні розрахунки. VII. Міжнародні кредити.

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Система цін світового ринку

В сучасних умовах система цін світового ринку нараховує близько 40 видів цін. Основні види цін на товари, що існують на світовому ринку: 1. Світова ціна країн-експортерів товару – це ціна на товар, яку встановлюють

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – IV. Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі

В сучасних умовах система цін світового ринку нараховує близько 40 видів цін. Основні види цін на товари, що існують на світовому ринку: 1. Світова ціна країн-експортерів товару – це ціна на товар, яку встановлюють

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – V. Валюта і валютні цінності

Валюта – це грошові знаки іноземних держав та міжнародні розрахункові засоби 1. ВКВ (вільноконвертована валюта) – це валюта, яка без перешкод може бути конвертована на будь-яку іноземну або міжнародну валюту. 2. Частково конвертована валюта

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – VI. Міжнародні розрахунки

Валюта – це грошові знаки іноземних держав та міжнародні розрахункові засоби 1. ВКВ (вільноконвертована валюта) – це валюта, яка без перешкод може бути конвертована на будь-яку іноземну або міжнародну валюту. 2. Частково конвертована валюта

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – І. Міжнародні розрахунки по інкасо

Міжнародні розрахунки по інкасо (MPI) здійснюються на основі “Уніфікованих правил по інкасо”, що прийняті у (1978 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993). Міжнародні розрахунки по інкасо – це банківська операція, при якій експортер отримує

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Міжнародні розрахунки по акредитиву (МРА)

Міжнародні розрахунки по інкасо (MPI) здійснюються на основі “Уніфікованих правил по інкасо”, що прийняті у (1978 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993). Міжнародні розрахунки по інкасо – це банківська операція, при якій експортер отримує

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Банківські перекази

Міжнародні розрахунки по інкасо (MPI) здійснюються на основі “Уніфікованих правил по інкасо”, що прийняті у (1978 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993). Міжнародні розрахунки по інкасо – це банківська операція, при якій експортер отримує

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – IV. Розрахунки чеками

Міжнародні розрахунки по інкасо (MPI) здійснюються на основі “Уніфікованих правил по інкасо”, що прийняті у (1978 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993). Міжнародні розрахунки по інкасо – це банківська операція, при якій експортер отримує

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – V. Відкритий рахунок

Міжнародні розрахунки по інкасо (MPI) здійснюються на основі “Уніфікованих правил по інкасо”, що прийняті у (1978 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993). Міжнародні розрахунки по інкасо – це банківська операція, при якій експортер отримує

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – VI. Авансовані платежі

Міжнародні розрахунки по інкасо (MPI) здійснюються на основі “Уніфікованих правил по інкасо”, що прийняті у (1978 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993). Міжнародні розрахунки по інкасо – це банківська операція, при якій експортер отримує

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – VII. Міжнародні кредити

Міжнародні кредити (МК) – це відносини між суб’єктами ЗЕД з приводу надання і використання та повернення позики. Основні принципи міжнародних кредитних відносин: 1) повернення; 2) терміновість; 3) платність; 4) забезпеченість; 5) цільовий характер. Види

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ VII. Зовнішня торгівля суб’єктів ЗЕД

I. Зміст та показники зовнішньої торгівлі. II. Основні форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. III. Регулювання зовнішньоторговельних операцій. І. Зміст та показники зовнішньої торгівлі Зовнішня торгівля (ЗТ) є основним напрямом господарської діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – І. Зміст та показники зовнішньої торгівлі

I. Зміст та показники зовнішньої торгівлі. II. Основні форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД. III. Регулювання зовнішньоторговельних операцій. І. Зміст та показники зовнішньої торгівлі Зовнішня торгівля (ЗТ) є основним напрямом господарської діяльності

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Основні форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі суб’єктами ЗЕД

Форми зовнішньої торгівлі суб’єктів ЗЕД розглядається по трьом критеріям: І. По критерію специфіки об’єкта виділяють такі форми зовнішньої торгівлі суб’єктів ЗЕД: А) торгівля товарами, що, зокрема, включає: – сировинні товари; – паливно-мастильні матеріали; –

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Регулювання зовнішньоторговельних операцій

Зовнішньоторговельні операції суб’єктів ЗЕД регулюються на основі 2-х принципів: 1. Протекціонізм – це політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом збільшення кількості обмежень в торгівлі. 2. Лібералізація – це державна політика, що націлена

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – Розділ VIII. Зовнішньоекономічна діяльність в сфері науково-технічних відносин

I. Науково-технічний потенціал. II. Механізму здійснення науково-технічних зв’язків (НТЗ). III. Форми реалізації НТЗ на світовому ринку. Сучасна науково-технічна революція обумовлює розвиток зв’язків між суб’єктами ЗЕД в сфері науки і техніки. Вперше термін науково-технічна революція

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – І. Науково-технічний потенціал

I. Науково-технічний потенціал. II. Механізму здійснення науково-технічних зв’язків (НТЗ). III. Форми реалізації НТЗ на світовому ринку. Сучасна науково-технічна революція обумовлює розвиток зв’язків між суб’єктами ЗЕД в сфері науки і техніки. Вперше термін науково-технічна революція

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – II. Механізм здійснення науково-технічних зв’язків

I. Науково-технічний потенціал. II. Механізму здійснення науково-технічних зв’язків (НТЗ). III. Форми реалізації НТЗ на світовому ринку. Сучасна науково-технічна революція обумовлює розвиток зв’язків між суб’єктами ЗЕД в сфері науки і техніки. Вперше термін науково-технічна революція

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – III. Форми реалізації НТЗ на світовому ринку

I. Науково-технічний потенціал. II. Механізму здійснення науково-технічних зв’язків (НТЗ). III. Форми реалізації НТЗ на світовому ринку. Сучасна науково-технічна революція обумовлює розвиток зв’язків між суб’єктами ЗЕД в сфері науки і техніки. Вперше термін науково-технічна революція