Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – VI. Авансовані платежі

Міжнародні розрахунки по інкасо (MPI) здійснюються на основі “Уніфікованих правил по інкасо”, що прийняті у (1978 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993).

Міжнародні розрахунки по інкасо – це банківська операція, при якій експортер отримує від імпортера плату за товар, послуги на підставі надання останньому товаро-супроводжуючих документів (ТСД). Схема міжнародних розрахунків по інкасо:

Зовнішньоекономічна діяльність   Румянцев А. П.   VI. Авансовані платежі

Бе/Бі – банк експортера/банк імпортера;

ТСД – товаросупроводжуючі документи;

Г/Р – грошові розрахунки;

ДПП – доручення про переведення грошей;

І – інформація про відправку товару;

Т – товар, що підлягає експорту.

Основні форми MPI:

1. Документарне інкасо означає, що фінансові операції проводяться на основі комерційних та фінансових документів або лише на основі комерційних документів. Фінансові документи: доручення про переказ грошей; платіжні документи. Комерційні документи: рахунок-фактура; транспортні документи; сертифікати якості, походження-товару.

2. Чисте інкасо – MPI, які здійснюються виключно на основі фінансових документів.

3. Розрахунки по інкасо з попереднім акцептом означають, що імпортер попередньо знайомиться з ТСД і дає згоду на їх оплату.

4. Інкасо без документів передбачає проведення розрахунків при умові термінових поставок вантажу. Наприклад, повітряним транспортом. При цьому документи передаються телексом, факсом, електронною поштою. Але після завершення угоди оригінали документів обов’язково надаються відповідним банкам і сторонам МГК.

5. Телеграфне інкасо передбачає оплату проти телеграфного повідомлення експортера про прийняття документів і по інкасо. Після завершення операцій по телеграфному інкасо оригінали документів передаються банкам і відповідним сторонам.

II. Міжнародні розрахунки по акредитиву (МРА)

МРА здійснюються на основі “Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів”, прийнятих у 1984 році Міжнародною Торговою палатою (ред. 1993).

Документарний акредитив означає, що імпортер передає доручення оплатити товар банку, який відкриває акредитив.

Схема міжнародних розрахунків по акредитиву:

Зовнішньоекономічна діяльність   Румянцев А. П.   VI. Авансовані платежі

А – акредитив;

Е – експортер;

І – імпортер;

БЕ – банк експортера;

Б: – банк імпортера;

ТСД – товаросупроводжуючі документи;

І – інформація про експорт товару;

Д/А – грошове доручення на відкриття акредитиву.

Основні форми розрахунків по акредитиву:

1. Відкличний акредитив передбачає, що він може бути відкликаний імпортером без погодження з експортером.

2. Безвідкличний акредитив означає, що акредитив не може бути відкликаний імпортером без погодження з експортером.

3. Покритий акредитив означає, що експортер в будь-який час на основі відповідних документів може отримати платежі за поставлений товар у ВКВ.

4. Непокритий акредитив означає, що банк, який відкрив акредитив, не має зобов’язання щодо негайного платежу експортеру за його поставку товару.

5. Підтверджений акредитив означає зобов’язання банка імпортера перед банком експортера про гарантію відкриття акредитиву та його грошове наповнення.

6. Непідтверджений акредитив означає відсутність відповідальності банка імпортера перед банком експортера.

7. Револьверний (ділимий) акредитив означає, що він поновлюється за умов виплати грошових коштів поступово в межах встановленогого ліміту та терміну дії акредитива.

8. Неділимий акредитив означає оплату імпортером заздалегідь всього обсягу товару, який поставляється по частинам протягом встановленого терміну.

9. Трансферабельний акредитив означає передання експортера 3-ій особі (ремітенту).

10.Резервний акредитив означає зобов’язання банку що відкрив акредитив, оплатити товар в межах вказаної суми проти письмової заяви експортера, де констатується невиконання імпортером його обов’язків.

III. Банківські перекази

Банківські перекази – це доручення одного банку другому виплатити отримувачу переказу певну суму грошових коштів.

Банківські перекази використовуються: o при погашенні боргу за кредит;

O при видачі авансів;

O при врегулюванні рекламацій (претензій імпортера до експортера, пов’язаних із неякісною, некомплектною поставкою товару тощо);

O при розрахунках по неторговельним операціям: виплата дивідендів; виплата внесків; вирішення сімейних фінансових питань (аліменти, спадщина).

IV. Розрахунки чеками

Чек – це цінний папір, платіжний документ, який дає право на отримання в банку вказаної в ньому суми грошових коштів. Види чеків:

O чек банку;

O чек клієнта;

O дорожній чек – це платіжний документ (грошове зобов’язання), яке містить наказ виплатити зазначену в ньому суму валюти її власнику.

Міжнародні розрахунки чеками застосовуються в тих самих випадках, що і банківські перекази.

V. Відкритий рахунок

Відкритий рахунок означає, що експортер здійснює поставки товару та передає ТСД імпортеру, який проводить їх оплату в межах обумовленого терміну. При цьому експортер фактично кредитує імпортера.

VI. Авансовані платежі

Авансовані платежі передбачають, що імпортер проводить розрахунки за поставки товарів в майбутньому. Виділяють 2 види авансованих платежів:

O Часткові авансовані платежі – це платежі, які становлять 1015 % від вартості товару.

O Повні авансовані платежі – це 100% попередня оплата майбутніх поставок товару.

Міжнародні розрахунки розподіляються таким чином з точки зору вигідності експортера/імпортера:

Зовнішньоекономічна діяльність   Румянцев А. П.   VI. Авансовані платежі


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Зовнішньоекономічна діяльність – Рум’янцев А. П. – VI. Авансовані платежі