Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – ВСТУП

Зовнішньоекономічна діяльність є професійно орієнтованою дисципліною, що спрямована на вивчення міжнародних аспектів діяльності підприємства, механізмів її регулювання, способів виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями. Наукове розуміння

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Розділ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Зовнішньоекономічна діяльність є професійно орієнтованою дисципліною, що спрямована на вивчення міжнародних аспектів діяльності підприємства, механізмів її регулювання, способів виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями. Наукове розуміння

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 1.1. Характеристика категорій зовнішньоекономічної сфери

Зовнішньоекономічна діяльність є професійно орієнтованою дисципліною, що спрямована на вивчення міжнародних аспектів діяльності підприємства, механізмів її регулювання, способів виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями. Наукове розуміння

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 1.2. Причини і передумови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та їх вплив на національну економіку

Національні економічні системи можуть ефективно розвиватись лише за умови їх міжнародної взаємодії та переплетіння. Нині важко назвати країну, яка б не була суб’єктом міжнародних економічних відносин і не знала впливу зовнішнього середовища. Економіка любої

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 1.3. Види, форми та функції зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічну діяльність Розуміють як один з аспектів ЗЕЗ, як сферу самостійної виробничо-комерційної діяльності підприємств і організацій. В ході реформи економіки України підприємства й організації одержали право виходу на зовнішній ринок. Вони самостійні в виборі

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 1.4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами (ст. 2 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”). Принципом суверенітету народу України У здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 1.5. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами (ст. 2 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”). Принципом суверенітету народу України У здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 1.6. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (ст.5) всі суб’єкти ЗЕД мають рівне Право Здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Фізичні особи мають право

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 1.7. Актуальність та практична спрямованість дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”. Структура курсу

Відповідно до закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (ст.5) всі суб’єкти ЗЕД мають рівне Право Здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Фізичні особи мають право

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Розділ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

2.1. Зовнішньоекономічна політика держави Зовнішньоекономічна політика грунтується на теорії світової економіки, яка досліджує засади зовнішньоекономічних операцій та їхній вплив на господарські події в країні та за кордоном. Отримані при цьому знання є основою для

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 2.1. Зовнішньоекономічна політика держави

2.1. Зовнішньоекономічна політика держави Зовнішньоекономічна політика грунтується на теорії світової економіки, яка досліджує засади зовнішньоекономічних операцій та їхній вплив на господарські події в країні та за кордоном. Отримані при цьому знання є основою для

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 2.2. Зовнішньоекономічна політика України

Існування світового господарства на ринкових засадах та побудова ринкової економіки в Україні ставлять перед нею завдання, що пов’язані з її інтеграцією до світової економіки та участю в міжнародному поділі праці. Реалізація поставлених завдань дозволить

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 2.3. Основні етапи розвитку ЗЕД в Україні

Розглянемо етапи становлення й розвитку ЗЕД в Україні. Виділяють три основні етапи розвитку даного процесу [66]. Перший етап (1918-1987р.). Зовнішньоекономічні зв’язки колишнього Радянського Союзу в цей період розвивалися по-різному: в роки холодної війни менш

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 2.4. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни

Стан розвитку зовнішньоекономічного сектора країни характеризуються сукупністю економічних показників, які можна поділити на такі групи: – абсолютні (обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу; торговельне сальдо, генеральна торгівля, спеціальна торгівля); – Відносні ( індекси динаміки експорту

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 2.5. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України

Динаміку стану та аналіз зовнішньоекономічної діяльності України за основними показниками представимо у вигляді наведених нижче діаграм [148] Динаміка обсягів експорту та імпорту України Динаміка зовнішньоторговельного обороту України В таблиці 2.2 наведена динаміка географічної структури

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 2.6. Платіжний баланс України, його структура та характеристика

Динаміку стану та аналіз зовнішньоекономічної діяльності України за основними показниками представимо у вигляді наведених нижче діаграм [148] Динаміка обсягів експорту та імпорту України Динаміка зовнішньоторговельного обороту України В таблиці 2.2 наведена динаміка географічної структури

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Розділ 3. СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

3.1. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність є складовою національної економічної політики, а тому підлягає регулюванню з боку держави. Це пов’язано, головним чином, з метою захисту інтересів країни та суб’єктів її зовнішньоекономічної діяльності,

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 3.1. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3.1. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність є складовою національної економічної політики, а тому підлягає регулюванню з боку держави. Це пов’язано, головним чином, з метою захисту інтересів країни та суб’єктів її зовнішньоекономічної діяльності,

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 3.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється: державою в особі її органів у межах їх компетенції; недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють на

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 3.3. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою: законів України; передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції; економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Розділ 4. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1 Сутність та принципи митного регулювання ЗЕД У практиці зовнішньоекономічної діяльності країн світу існує два рівні митного регулювання: 1. Міжнародний – передбачає здійснення такого регулювання через прийняття та виконання рішень спеціалізованих міжнародних організацій, таких

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.1 Сутність та принципи митного регулювання ЗЕД

4.1 Сутність та принципи митного регулювання ЗЕД У практиці зовнішньоекономічної діяльності країн світу існує два рівні митного регулювання: 1. Міжнародний – передбачає здійснення такого регулювання через прийняття та виконання рішень спеціалізованих міжнародних організацій, таких

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.2. Митні органи України: структура, завдання, функції

Митна служба України є складовою частиною системи органів виконавчої влади України і складається з митних органів, митних організацій, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України, створена для спрямування, координації та

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.3. Завдання, форми та види здійснення митного контролю

Одним з головних завдань митних органів є здійснення митного контролю, тобто, контролю за виконанням законодавства України про митну справу. Митний контроль є сукупністю заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.4. Характеристика митних режимів

Сукупність норм чинного законодавства, що визначають порядок переміщення товарів та послуг через митний кордон і обсяг митних процедур, які при цьому проводяться, залежно від мети такого переміщення, становлять митний режим. Відповідно до того, з

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.5. Товарна номенклатура ЗЕД

Введемо наступні позначення: ТН ЗЕД – Товарна Номенклатура Зовнішньоекономічної діяльності; УКТЗЕД – Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності. У всьому світі виробляється дуже великий асортимент продукції, який може стати об’єктами експорту або імпорту. Для однозначно

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.6. Порядок митного оформлення товарів

Введемо наступні позначення: ТН ЗЕД – Товарна Номенклатура Зовнішньоекономічної діяльності; УКТЗЕД – Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності. У всьому світі виробляється дуже великий асортимент продукції, який може стати об’єктами експорту або імпорту. Для однозначно

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.7. Основні митні документи та порядок їх оформлення

Переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів підлягає митному оформленню. Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності у разі необхідності здійснювати митне оформлення будь-яких вантажів до моменту здійснення такого оформлення повинен звернутись до митного органу (вантажного

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.8. Плата за митне оформлення товарів

Обов’язковим платежем при переміщенні вантажів через митний кордон є митні збори. Вони нараховуються за вантажною митною декларацією та справляються при кожному здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів. Це платежі за: – митне оформлення

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.9. Декларування товарів: форми та процедури

Обов’язковим платежем при переміщенні вантажів через митний кордон є митні збори. Вони нараховуються за вантажною митною декларацією та справляються при кожному здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів. Це платежі за: – митне оформлення

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.10. Митна вартість та методи її визначення

Митна вартість є основною базою для розрахунку усіх платежів, що здійснюються на митниці. Згідно ст. 49 Митного кодексу України митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.11. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торговельних термінів Incoterms (2000, 2010)

Інкотермс (англ. International Commercial Terms) є міжнародні правила по тлумаченню найбільш широко використовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі. Міжнародні торгові терміни – це стандартні умови договору міжнародної купівлі-продажу. Використання Інкотермс дозволяє уникнути або

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.12 Мито як інструмент економічного регулювання

Кожна держава бере активну участь у розвитку ЗЕД шляхом цілеспрямованого впливу на певні сфери й об’єкти цієї діяльності. Цей вплив здійснюється за допомогою комплексу інструментів регулювання. Найважливішими інструментами регулювання зовнішньоекономічної діяльності є мито та

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.13. Митний тариф України

Кожна держава бере активну участь у розвитку ЗЕД шляхом цілеспрямованого впливу на певні сфери й об’єкти цієї діяльності. Цей вплив здійснюється за допомогою комплексу інструментів регулювання. Найважливішими інструментами регулювання зовнішньоекономічної діяльності є мито та

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 4.14. Види мита та митних ставок

Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим та Митним Кодексами, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 271 МКУ). Класифікація видів мит за різними ознаками представлена в

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Розділ 5. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності Одним із найважливіших джерел наповнення Державного бюджету є податки, що сплачуються при перетині товарів, робіт, послуг кордону, та які у економічній літературі отримали назву митних

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 5.1. Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

5.1. Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності Одним із найважливіших джерел наповнення Державного бюджету є податки, що сплачуються при перетині товарів, робіт, послуг кордону, та які у економічній літературі отримали назву митних

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 5.2. Сутність та порядок нарахування митних платежів у сфері ЗЕД: митні збори, мито, акцизний збір, ПДВ, єдиний збір

Розглянемо більш докладно складові митних платежів. Митні збори Є різновидом митних платежів, що стягуються при перетині товарів через митний кордон України із експортера чи імпортера на користь митних органів при проведенні митного оформлення товарів

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – 5.3. Особливості оподаткування залежно від митного режиму

Сплата податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України (імпорт) При ввезенні товарів та транспортних засобів на митну територію України декларант обов’язково повинен сплатити податки та збори, передбачені чинним

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Сплата податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України (імпорт)

Сплата податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України (імпорт) При ввезенні товарів та транспортних засобів на митну територію України декларант обов’язково повинен сплатити податки та збори, передбачені чинним

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Сплата податків і зборів, якими обкладаються товари під час вивезення на митну територію України (експорт)

Сплата податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України (імпорт) При ввезенні товарів та транспортних засобів на митну територію України декларант обов’язково повинен сплатити податки та збори, передбачені чинним

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Сплата податків (зборів) при вивезенні товарів в режимі реекспорт

1. При реекспорті товарів ПДВ не сплачується. 2. Товари, поміщені у митний режим реекспорту, звільняються від оподаткування вивізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 16 Митного Кодексу

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму тимчасове ввезення

1. При реекспорті товарів ПДВ не сплачується. 2. Товари, поміщені у митний режим реекспорту, звільняються від оподаткування вивізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 16 Митного Кодексу

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму тимчасове вивезення

– митні збори справляються; – до товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування вивізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного Кодексу; – акцизний збір

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Сплата податків і зборів при застосуванні митного режиму “транзит”

– митні збори справляються; – до товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування вивізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного Кодексу; – акцизний збір

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Переробка на митній території України: операції з давальницькою сировиною

– митні збори справляються; – до товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування вивізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного Кодексу; – акцизний збір

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Переробка на митній території України: обробка, ремонт та повне використання товарів

Ввезення товарів на митну територію України для їх ремонту, обробки та повного використання в режимі “переробка на митній території України”. При ввезенні товарів на митну територію України для їх обробки та повного використання сплачується

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Переробка за межами митної території України

Ввезення товарів на митну територію України для їх ремонту, обробки та повного використання в режимі “переробка на митній території України”. При ввезенні товарів на митну територію України для їх обробки та повного використання сплачується

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Вільна митна зона

Вільна митна зона (далі – ВМЗ) – це митний режим, відповідно до якого до товарів, ввезених на територію відповідних типів вільних економічних зон через межі митної території України, а також до товарів, що вивозяться

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Тюріна Н. М. – Безмитна торгівля (БТ)

Вільна митна зона (далі – ВМЗ) – це митний режим, відповідно до якого до товарів, ввезених на територію відповідних типів вільних економічних зон через межі митної території України, а також до товарів, що вивозяться