Земельне право – Корнєєв Ю. В

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – ВСТУП

В сучасних умовах існування “Земельне право” є однією з найважливіших галузей права нашої держави. Воно вивчає суспільні відносини між суб’єктами стосовно реалізації права власності на землю, а також з питань володіння, користування та розпорядження

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ І ДЖЕРЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

1. Предмет земельного права Земельне право України є однією з важливих юридичних галузей. їй притаманні свій предмет, методи, система, принципи, об’єкти та суб’єкти. Кожна галузь права характеризується властивим їй предметом правового регулювання. Таким своєрідним

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – 1. Предмет земельного права

1. Предмет земельного права Земельне право України є однією з важливих юридичних галузей. їй притаманні свій предмет, методи, система, принципи, об’єкти та суб’єкти. Кожна галузь права характеризується властивим їй предметом правового регулювання. Таким своєрідним

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – 2. Методи земельного права

1. Предмет земельного права Земельне право України є однією з важливих юридичних галузей. їй притаманні свій предмет, методи, система, принципи, об’єкти та суб’єкти. Кожна галузь права характеризується властивим їй предметом правового регулювання. Таким своєрідним

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – 3. Система земельного права

Система земельного права – це групи однорідних правових норм, що регулюють земельні відносини та за змістом об’єднуються у правові інститути. Наприклад, інститут державного управління земельними ресурсами, інститут землеустрою, інститут права власності на землю та

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – 4. Принципи земельного права

Система земельного права – це групи однорідних правових норм, що регулюють земельні відносини та за змістом об’єднуються у правові інститути. Наприклад, інститут державного управління земельними ресурсами, інститут землеустрою, інститут права власності на землю та

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – 5. Поняття і види джерел земельного права

В теорії права під юридичними джерелами розуміють офіційні форми вираження і закріплення діючих правових норм, тобто формою права є зовнішнє оформлення змісту загальнообов’язкових правил поведінки, які офіційно встановлені або санкціоновані державною владою. До джерел

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – 6. Конституція України і закони як основні джерела земельного права

Конституція України є основоположним законом України, який містить у собі правові норми, що лежать в основі земельного права і земельного законодавства. Положення Конституції України визначають права, свободи та обов’язки людини і громадянина, що повною

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – Питання для самоконтролю і семінару до розділу 1

Конституція України є основоположним законом України, який містить у собі правові норми, що лежать в основі земельного права і земельного законодавства. Положення Конституції України визначають права, свободи та обов’язки людини і громадянина, що повною

Земельне право – Корнєєв Ю. В. – РОЗДІЛ 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

1. Поняття права власності на землю За своєю природою право власності на землю є одним із основних майнових прав. Виступаючи в якості об’єкта права власності, земля отримує особливі правові ознаки: вона стає “майном”, тобто