Загальна соціологія – Примуш М. В

Загальна соціологія – Примуш М. В. – ПЕРЕДМОВА

Рекомендовану книгу можна віднести до українських підручників нового покоління. В ній викладається сучасне соціологічне знання, зі всіма його складностями і тонкощами, і в той же час форма викладу матеріалу дозволяє засвоювати його достатньо легко.

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА

Ключові поняття та терміни – наука – соціологія – мікросоціологія – макросоціологія – об’єкт соціології – теоретична соціологія – прикладна соціологія – емпірична соціологія – фундаментальна соціологія – закони соціології – соціологічне значення –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук

Ключові поняття та терміни – наука – соціологія – мікросоціологія – макросоціологія – об’єкт соціології – теоретична соціологія – прикладна соціологія – емпірична соціологія – фундаментальна соціологія – закони соціології – соціологічне значення –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.2 Предмет, структура та метод соціології

Ключові поняття та терміни – наука – соціологія – мікросоціологія – макросоціологія – об’єкт соціології – теоретична соціологія – прикладна соціологія – емпірична соціологія – фундаментальна соціологія – закони соціології – соціологічне значення –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.3 Функції соціології

Різноманітність зв’язків соціології із життям суспільства, її суспільне призначення визначаються насамперед тими функціями, які вона виконує. Функції (від лат. funkcio – виконання, призначення) соціологічної науки ззовні такі самі, як і в інших суспільних науках,

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.4 Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук

Будучи наукою про суспільство, соціологія водночас структурно включає як загальну теорію соціальної різноманітності явищ і Процесів суспільного життя, що є об’єктами дослідження суспільних і гуманітарних наук, так і соціальні теорії різних специфічних об’єктів, а

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Ключові поняття та терміни – соціальні знання – соціологічна думка – соціологія – протосоціологія – контівська ієрархія наук – соціальна динаміка – соціальна статика – індустріальна соціологія – структурний функціоналізм – феноменологічна соціологія –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 2.1 О. Конт та Г. Спенсер – основоположники соціології

Ключові поняття та терміни – соціальні знання – соціологічна думка – соціологія – протосоціологія – контівська ієрархія наук – соціальна динаміка – соціальна статика – індустріальна соціологія – структурний функціоналізм – феноменологічна соціологія –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 2.2 Соціологія марксизму

Важливою віхою на історичному шляху становлення соціології стало соціологічне вчення Карла Маркса (1818 – 1883 pp.) і його соратника Фрідріха Енгельса (1820 – 1895 рр.), що спиралося на створене ними діалектико-матеріалістичне розуміння історії. На

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 2.3 Соціологічна думка в Росії

Незважаючи на серйозне економічне і соціально-політичне відставання тодішньої Росії від Заходу, а також на те, що соціологія прийшла до нас із Західної Європи, а соціологічна думка в ній почала активно функціонувати лише в останній