Загальна психологія – Сергєєнкова О. П

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Передмова

У нинішніх умовах психологія є науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців усіх спеціальностей вищої кваліфікації, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак дана книга розрахована, в першу чергу, на

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Розділ 1. Загальні питання психології

У нинішніх умовах психологія є науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців усіх спеціальностей вищої кваліфікації, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак дана книга розрахована, в першу чергу, на

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.1. Психологія як наука

У нинішніх умовах психологія є науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців усіх спеціальностей вищої кваліфікації, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак дана книга розрахована, в першу чергу, на

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Предмет і завдання психології як науки

Сьогодні психологія як наука має своїм предметом вивчення – загальні закономірності роботи психіки людини. Психіка – це властивість високоорганізованої живої матерії, що полягає у відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові загальної картини цього світу

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Загальнопсихологічні категорії

Сьогодні психологія як наука має своїм предметом вивчення – загальні закономірності роботи психіки людини. Психіка – це властивість високоорганізованої живої матерії, що полягає у відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові загальної картини цього світу

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Галузі психологічних знань

Сьогодні психологія як наука має своїм предметом вивчення – загальні закономірності роботи психіки людини. Психіка – це властивість високоорганізованої живої матерії, що полягає у відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові загальної картини цього світу

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.2. Психологічне дослідження

Принципи та етапи психологічного дослідження Наука – це перш за все дослідження. Методи, шляхи, засоби, за допомогою яких видобуваються наукові факти, є дуже важливими для будь-якої науки, але для психології вони мають особливе значення.

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Принципи та етапи психологічного дослідження

Принципи та етапи психологічного дослідження Наука – це перш за все дослідження. Методи, шляхи, засоби, за допомогою яких видобуваються наукові факти, є дуже важливими для будь-якої науки, але для психології вони мають особливе значення.

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Методи психологічного дослідження

Принципи та етапи психологічного дослідження Наука – це перш за все дослідження. Методи, шляхи, засоби, за допомогою яких видобуваються наукові факти, є дуже важливими для будь-якої науки, але для психології вони мають особливе значення.

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Характеристика основних методів психології

Метод спостереження – це основний метод сучасної психології, сутність якого полягає в тому, що наукові факти збираються через не втручання в життя об’єкта, а пасивне споглядання цього факту Спостереження можна проводити як короткочасно, так

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Особливості допоміжних методів психології

Метод спостереження – це основний метод сучасної психології, сутність якого полягає в тому, що наукові факти збираються через не втручання в життя об’єкта, а пасивне споглядання цього факту Спостереження можна проводити як короткочасно, так

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.3. Розвиток психіки

Історія розвитку психіки Проблема розвитку психіки має три аспекти вивчення: 1) виникнення і розвиток психіки в тваринному світі; 2) виникнення і розвиток людської свідомості; 3) розвиток психіки в онтогенезі людини, тобто починаючи з народження

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Історія розвитку психіки

Історія розвитку психіки Проблема розвитку психіки має три аспекти вивчення: 1) виникнення і розвиток психіки в тваринному світі; 2) виникнення і розвиток людської свідомості; 3) розвиток психіки в онтогенезі людини, тобто починаючи з народження

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Відмінність психіки людини від психіки тварин

Історія розвитку психіки Проблема розвитку психіки має три аспекти вивчення: 1) виникнення і розвиток психіки в тваринному світі; 2) виникнення і розвиток людської свідомості; 3) розвиток психіки в онтогенезі людини, тобто починаючи з народження

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.4. Свідомість

Поняття про свідомість, її особливості та функції Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про свідомість, її особливості та функції

Поняття про свідомість, її особливості та функції Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Структура свідомості

Поняття про свідомість, її особливості та функції Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Рівні вияву психіки людини

Поняття про свідомість, її особливості та функції Людина як істота, що володіє найскладнішими проявами психіки, є носієм свідомості. Свідомість – це особливе утворення, що сформувалось під час суспільно-історичного розвитку на основі праці як специфічного

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості

Філогенез – процес становлення психічних структур в ході біологічної еволюції виду або соціокультурної історії людства в цілому Людина народжується без сформованої свідомості, маючи лише потенціал для її становлення. Також ця психологічна категорія виникала і

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Розділ 2. Психічні процеси та стани

2.1. Відчуття Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів Пізнавальна діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів та явищ навколишньої дійсності. Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні чуттєвого та Абстрактного

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.1. Відчуття

2.1. Відчуття Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів Пізнавальна діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів та явищ навколишньої дійсності. Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні чуттєвого та Абстрактного

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів

2.1. Відчуття Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів Пізнавальна діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів та явищ навколишньої дійсності. Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні чуттєвого та Абстрактного

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Класифікація різновидів відчуттів

Ще давні греки розрізняли п’ять органів чуття і відповідні їм відчуття: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні. Сучасна наука значно розширила уявлення про види відчуттів людини. В наш час налічується близько двох десятків різноманітних аналізаторних

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Характеристика основних відчуттів людини

Ще давні греки розрізняли п’ять органів чуття і відповідні їм відчуття: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні. Сучасна наука значно розширила уявлення про види відчуттів людини. В наш час налічується близько двох десятків різноманітних аналізаторних

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Властивості відчуттів

Рис. 2.1.4. Властивості відчуттів Відчуттям притаманні також загальні закономірності (Рис. 2.1.5.) Рис. 2.1.5. Закономірності відчуттів Пороги чутливості. Подразник, діючий на аналізатор, не завжди викликає відчуття. Доторкання пушинки до тіла можна не відчути. При дії

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.2. Сприймання

Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання В оточуючому світі існують не окремі властивості самі по собі, а предмети, речі, явища: не звуки, а предмети і явища, які відтворюють звук; не світло, а предмети, які

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання

Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання В оточуючому світі існують не окремі властивості самі по собі, а предмети, речі, явища: не звуки, а предмети і явища, які відтворюють звук; не світло, а предмети, які

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Класифікація та види сприймання. Ілюзії сприймання

Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання В оточуючому світі існують не окремі властивості самі по собі, а предмети, речі, явища: не звуки, а предмети і явища, які відтворюють звук; не світло, а предмети, які

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Особливості сприймання

Рис. 2.2.12. Особливості сприймання Предметність Сприймання виявляється в тому, що будь-який предмет або явище відображається не як механічна сума якостей і властивостей, а як об’єкт, який має свій зміст, природу, призначення. Сприймаючи предмети, людина,

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Спостереження і спостережливість

Рис. 2.2.12. Особливості сприймання Предметність Сприймання виявляється в тому, що будь-який предмет або явище відображається не як механічна сума якостей і властивостей, а як об’єкт, який має свій зміст, природу, призначення. Сприймаючи предмети, людина,

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Основні типи сприймання

Рис. 2.2.12. Особливості сприймання Предметність Сприймання виявляється в тому, що будь-який предмет або явище відображається не як механічна сума якостей і властивостей, а як об’єкт, який має свій зміст, природу, призначення. Сприймаючи предмети, людина,

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.3. Пам’ять

Поняття про пам’ять. Функції та теорії пам’яті Пізнання дійсності неможливе без сприйняття інформації, що надходить ззовні. Цю інформацію нам надають вище розглянуті психічні процеси: відчуття і сприймання. Проте образи зовнішнього світу, які виникають в

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про пам’ять. Функції та теорії пам’яті

Поняття про пам’ять. Функції та теорії пам’яті Пізнання дійсності неможливе без сприйняття інформації, що надходить ззовні. Цю інформацію нам надають вище розглянуті психічні процеси: відчуття і сприймання. Проте образи зовнішнього світу, які виникають в

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Види пам’яті, їх особливості

Поняття про пам’ять. Функції та теорії пам’яті Пізнання дійсності неможливе без сприйняття інформації, що надходить ззовні. Цю інформацію нам надають вище розглянуті психічні процеси: відчуття і сприймання. Проте образи зовнішнього світу, які виникають в

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.4. Мислення

Поняття про мислення, його особливості “Я мислю, отже, я існую” Р. Декарт Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймання. Вся необхідна інформація зберігається у пам’яті. Проте таких знань про об’єктивний світ людині недостатньо.

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про мислення, його особливості

Поняття про мислення, його особливості “Я мислю, отже, я існую” Р. Декарт Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймання. Вся необхідна інформація зберігається у пам’яті. Проте таких знань про об’єктивний світ людині недостатньо.

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Розумові дії та операції мислення

Поняття про мислення, його особливості “Я мислю, отже, я існую” Р. Декарт Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймання. Вся необхідна інформація зберігається у пам’яті. Проте таких знань про об’єктивний світ людині недостатньо.

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Форми та види мислення

Результати процесу мислення реалізуються в різних Формах (Рис. 2.4.2). Поняття – це форма мислення, за допомогою якої пізнається сутність предметів та явищ дійсності в їх істотних зв’язках і відношеннях, узагальнюються їх істотні ознаки Кожен

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.5. Мовлення

Поняття про мову і мовлення, їх функції. Фізіологічні основи мовлення Свідомість людини формується в процесі спілкування людей між собою. Свідома й духовна взаємодія суб’єктів, що відбувається в основному в процесі їх спільної практичної діяльності,

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про мову і мовлення, їх функції. Фізіологічні основи мовлення

Поняття про мову і мовлення, їх функції. Фізіологічні основи мовлення Свідомість людини формується в процесі спілкування людей між собою. Свідома й духовна взаємодія суб’єктів, що відбувається в основному в процесі їх спільної практичної діяльності,

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Види мовлення та їх характеристика

Мовлення людей залежно від різних умов набуває своєрідних особливостей. Відповідно до цього виокремлюють різні види мовлення (Рис. 2.5.6). Окрім вказаних видів, мовлення буває діловим і побутовим, літературним і сленговим, рідним та іноземним тощо. Рис.

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.6. Уява

Поняття про уяву, її функції та особливості Уява важливіша за знання, тому що знання обмежені. Уява ж охоплює все на світі, стимулює прогрес, і є джерелом еволюції А. Ейнштейн Відображаючи об’єктивну дійсність, людина не

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про уяву, її функції та особливості

Поняття про уяву, її функції та особливості Уява важливіша за знання, тому що знання обмежені. Уява ж охоплює все на світі, стимулює прогрес, і є джерелом еволюції А. Ейнштейн Відображаючи об’єктивну дійсність, людина не

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Види уяви, їх особливості

Уяву кожної людини можна охарактеризувати за різними ознаками. Рис. 2.6.3. Види уяви Мимовільною Є така уява, коли створення нових образів не спрямовується спеціальною метою уявити певні предмети чи події Так, під впливом розповіді викладача

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Фізіологічні основи процесів уяви. Форми уяви

Уяву кожної людини можна охарактеризувати за різними ознаками. Рис. 2.6.3. Види уяви Мимовільною Є така уява, коли створення нових образів не спрямовується спеціальною метою уявити певні предмети чи події Так, під впливом розповіді викладача

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.7. Увага

Поняття про увагу, її критерії та функції На людину одночасно впливає велика кількість подразників. Однак доходять до свідомості лише ті з них, які виявляються найбільш значимими для особистості. Вибірковий, спрямований характер психічної діяльності складає

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Поняття про увагу, її критерії та функції

Поняття про увагу, її критерії та функції На людину одночасно впливає велика кількість подразників. Однак доходять до свідомості лише ті з них, які виявляються найбільш значимими для особистості. Вибірковий, спрямований характер психічної діяльності складає

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Теорії та фізіологічні основи уваги

Поняття про увагу, її критерії та функції На людину одночасно впливає велика кількість подразників. Однак доходять до свідомості лише ті з них, які виявляються найбільш значимими для особистості. Вибірковий, спрямований характер психічної діяльності складає

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Види уваги

У психології розрізняють різні види уваги, які тісно пов’язані між собою і за певних умов переходять одні в одних. Рис. 2.7.4. Види уваги Поділ уваги на зовнішню і внутрішню, звичайно, умовний, але ці форми

Загальна психологія – Сергєєнкова О. П. – Властивості уваги та їх розвиток

Увага – це динамічна сторона протікання пізнавальних процесів. Вона не має власного змісту, а також продукту, але має специфічні Властивості. Рис. 2.7.5. Властивості уваги На відміну від вказаних вище особливостей уваги людина здатна проявляти